Presservice

Välkommen att kontakta Svenska Bibelsällskapets medarbetare gällande bibelöversättning eller bibelarbete i Sverige och världen! Pressansvarig Lotta Ring är behjälplig med bildmaterial och svarar på frågor om Bibelsällskapet, insamlingsarbetet och den internationella paraplyorganisationen United Bible Societies. Generalsekreterare Anders Göranzon ansvarar för Bibelsällskapets övergripande verksamhet och ställer gärna upp för intervjuer. Översättningsdirektor Mikael Winninge ansvarar för översättningsverksamhet i Sverige, till exempel bibelöversättning till de samiska språken. Varmt välkommen att höra av dig!

Bibelsällskapets senaste pressmeddelanden