• Organisation

  Att översätta och sprida Bibeln och hjälpa människor i olika livssituationer och sammanhang att ta del av Bibelns texter ingår i målsättningen för Bibelsällskapets arbete.

  Vi är en ekumenisk ideell förening som leds av en styrelse och ett huvudmannaråd. Huvudmannarådet består av representanter för kyrkor och samfund i Sverige, Svenska Akademien, Vitterhetsakademin och Ekumeniska rådet i Finland. Aktuella ledamöter ser du i listan här.

  Kansliet under ledning av generalsekreterare Anders Göranzon är placerat i Uppsala på Bangårdsgatan 4 A. Där finns även Bibelbutiken med biblar på mängder av olika språk och teologisk litteratur. Det mesta av försäljningen sker via nätbutiken bibelbutiken.se.

  Svenska Bibelsällskapet är en del av en världsvid gemenskap av 148 självständiga, nationella bibelsällskap förenade i United Bible Societies (UBS). Via UBS stödjer vi med hjälp av våra givare en rad internationella projekt som kretsar kring bibelöversättning, bibelspridning, mission och humanitära insatser. Vi drivs med hjälp av gåvor och har 90-konto.

  Svenska Bibelsällskapets organisationsnummer är: 802000-3292

  Bibelflickan

Dagens Bibelord