Organisation

Svenska Bibelsällskapets målsättning är att göra Bibeln översatt, känd, spridd och använd.

Vi är en ideell förening. Högsta beslutande organ är huvudmannarådet som består av representanter för kyrkor och samfund, Svenska Akademien, Kungliga Vitterhetsakademien och Ekumeniska rådet i Finland. Aktuella ledamöter ser du i listan här. Ordförande är Biskop Åke Bonnier.

Svenska Bibelsällskapet bildades 1815 som en lekmannarörelse för att ge Sverige tillgång till Bibeln. Carl XVI Gustaf är bibelsällskapets beskyddare. Sedan 1947 är organisationen ekumenisk.

Svenska Bibelsällskapet är en del av en världsvid gemenskap av cirka 150 självständiga, nationella bibelsällskap förenade i United Bible Societies (UBS). Via UBS stödjer vi med hjälp av våra givare en rad internationella projekt som har att göra med bibelöversättning, bibelspridning, mission och humanitära insatser. Bibelsällskapet har 90-konto och samlar in pengar till bibelarbetet nationellt och internationellt.

Kansliet under ledning av generalsekreterare Anders Göranzon finns i Uppsala på Bangårdsgatan 4 A. Där sköts även Bibelbutiken, som säljer biblar på mängder av olika språk och annan bibelrelaterad litteratur. I stort sett all försäljning sker via nätbutiken bibelbutiken.se.

Svenska Bibelsällskapets organisationsnummer är: 802000-3292