Tips för Gudstjänst

Bibeln och de unga

Vi i Bibelsällskapet vill uppmuntra att fokusera på Bibeln och de unga. I gudstjänsten kan ett tips vara att särskilt lyfta fram de unga genom att:

  • Låt dem läsa dagens texter.
  • Låt en ungdom ta hand om förbönen.
  • Gör en intervju med ungdomsgruppen eller enskild ungdom om hur de ser på Bibeln i dag.
  • Kan man läsa Bibeln på flera sätt, fråga i ungdomsgruppen om någon använder mobilen eller datorn till hjälp och om de vill visa och berätta.
  • Välj att predika utifrån ett barn eller en ungdom.

Bibeln för individen

Bibeln är grunden för vår kyrka men även en stor tillgång i det privata livet med Gud. Många av oss skulle gärna vilja läsa mer i Bibeln och lika många är vi säkert som går med ett dåligt samvete för att vi inte läser mer. Då kan det vara en bra idé att uppmuntra till ett “projekt”. Vi har oftast svårare för löften som löper över obestämd tid och att i stället bestämma sig för att göra något en begränsad tid kan vara lättare att uppfylla.

Dela ut tidningen BIBEL och läsplaner

Du kan också beställa hem paket som innehåller vår tidning BIBEL och Bibelläsning & Bön som kan delas ut till deltagare i gudstjänsten. Det finns även annat material som är gratis eller som säljs till lågt pris och som passar för utdelning.

Kontakta Bibelbutiken för mer information eller kika direkt på förslagen för församlingsmaterial.