Vi satsar långsiktigt på bibelspridning i Kina. Det innebär bland annat att bidra till bibelpapper till kinesiska biblar som trycks på bibeltryckeriet i Nanjing. Biblarna delas ut i städer och på landsbygden.

Även biblar med extra stor stil, studiebiblar till teologistudenter och bibelskrifter för ungdomar ingår i projektet. Vi kompletterar även tillgången på biblar med blindskrift (braille). Behoven är enorma.

Swisha din gåva till 900 62 63.

Du kan även ge en gåva via Bibelbutikens gåvoshop.

BIBELPAPPER

När det handlar om papperet till en kinesisk bibel kostar det cirka tjugo kronor. Det gör matematiken enkel. För tvåhundra kronor kan man trycka tio biblar. Hur många biblar behövs? Miljontals, men i år är målet 70 000 gratisbiblar och 1,25 miljoner biblar som kan säljas till kraftigt subventionerade priser i kyrkornas bokhandlar. Det är svårt att säga hur många kristna som finns i Kina. Det finns både officiella kyrkor och församlingar och inofficiella husförsamlingar, men man törs säga 100 miljoner kristna. Den siffran växer.

I Kina bor majoriteten kristna på landsbygden och de flesta har inte råd att köpa biblar. Runt 80 miljoner kineser lever på mindre än sju kronor om dagen. De ekonomiska kontrasterna i landet är stora. Det råder ett överväldigande behov av att få stöd till tryckpapper så att priset på biblar hålls nere. Om tryckpressarna kunde hållas i gång skulle bibeltryckeriet i Nanjing ha kapacitet att trycka 75 biblar i minuten – upp till en miljon biblar i månaden!

På Amity Printing Company trycks biblar både för Kina och för utlandet. Bidrar vi med pengar till bibelpapper hålls tryckpressarna i gång.

GÅ TILL KÄLLAN

Men det är inte bara tryckpapper som är viktigt. Biblar behövs också för att människor ska kunna gå till källan och läsa på egen hand. I och med den snabba tillväxten av kristna råder det risk att vanföreställningar och felaktigheter letar sig in i tolkningar och berättande. Det är viktigt att kunna läsa själv vad som står.

Även översättningsarbete till minoritetsspråk pågår. Det talas flera språk och dialekter i Kina och stora folkgrupper i gränsområdena är utan biblar. Sex översättningsprojekt pågår just nu.

Bibeln på blindskrift är en annan del i helheten, och naturligtvis satsningar på läs- och skrivkunnighet! 53 miljoner kineser över 15 år kan inte läsa eller skriva. 75,5 miljoner kineser lider av synhandikapp och cirka 450 000 personer om året blir blinda, många utan tillgång till mediekanaler. Biblar på braille/blindskrift är en annan gren av det United Bible Societies stöttar, likaså biblar med stor stil.

Vi fortsätter vår omfattande satsning och räknar med att ta vårt ansvar för biblar till Kina även framöver.

Hela världen påverkades av pandemin, men bibeldistributionen till Kinas kristna har kunnat fortsätta och ökar åter igen i och med ett ökat samarbete med lokala kyrkor i fler regioner.

SPÄNNANDE HISTORIA

De kristna kyrkorna i Kina växer, och en av förutsättningarna är att det finns tillgång på biblar. Genom de cirka 55 000 registrerade kristna församlingarna kan biblar dessutom säljas fritt numera, men fram till 1980 var det förbjudet att föra in biblar i landet.

Även om världens bibelsällskap hjälps åt att samla in medel mättas inte behoven, så vi fortsätter oförtrutet. Varje bibel gör skillnad för var och en som får den i sin hand. Varje människa som vill läsa Bibeln måste få göra det. De senaste åren har vi kunnat bidra med cirka 30 000 till 40 000 biblar per år.

Läs Kinaberättelsen om syster Entand och när hon fick sin nya bibel.

ÄLDRE VIDEOFILMER

Flera av våra vänner i andra bibelsällskap och United Bible Societies har gjort olika filmer som berättar mer om biblar till Kinas miljoner. Klicka gärna vidare och se! Tyvärr har vi ingen nyproducerad video att bjuda på.

Den fantastiska historien om Bibeln i Kina. (På engelska)

Bibeldistribution till landsbygden. (På engelska)

Kanadensisk version av bibelupprop till Kina. (På engelska)

Fler filmer finns sökbara på Youtube!

STÖD PROJEKTET BIBLAR TILL KINA!

Vill du ge en gåva, klicka på Paysonknappen nedanför bilderna!

Du kan även swisha till 900 62 63.

Du kan även ge en gåva via Bibelbutikens gåvoshop.

Tjugo kronor räcker till en bibel!

(Skulle vi fylla projektanslagen till Kina går eventuella överskjutande summor till andra likvärdiga internationella bibelprojekt.)

Välkommen att kontakta Lotta Ring om du vill veta mer!

Hur kan 20 kr bli en bibel?

Ca 20 kronor kostar papperet till en kinesisk standardbibel. Du kan vara med och bidra nu. De färdiga biblarna delas ut gratis i trakter där de kristna inte kan betala själva, eller så säljs biblarna billigt via kyrkorna. Så här går det till:

Kinas kristna ber om fler biblar. Efterfrågan är enorm.

Du kan hjälpa nu

Betydligt strängare politik och hårdare kontroll styr alla religiösa aktiviteter i Kina, inklusive bibelarbetet. Media rapporterar om ständiga åtstramningar, men det finns öppningar att ta vara på. Det gäller att agera snabbt. Bibeltryckeriet i Nanjing har fortfarande tillstånd att trycka kinesiska biblar, och vi kan förse dem med pengar till bibelpapper. Papper till en bibel kostar tjugo kronor. Vill du hjälpa till att hålla tryckpressarna i gång? De står redo!

 

Stöd projektetQR-kod för Swishgåva

Bankgiro: 900-6263

Swish: 900 62 63

SHARE NOW