Teckenspråk

Styrelsen för Svenska Bibelsällskapet beslutade den 3 maj 2021 att inleda en studie för att utreda förutsättningarna för att återuppta arbetet med översättning av Bibeln till teckenspråk. I dag finns 200 videoklipp på Svenska Bibelsällskapets Youtube-kanal där bibeltext berättas på teckenspråk, men de omfattar långt ifrån hela Bibeln.

Mellan 1997 och 2007 översattes delar av Bibeln till svenskt teckenspråk (se exempel nedan). De flesta av dessa avsnitt finns nu på nätet, men med tanke på att Bibeln ska vara tillgänglig för alla är det viktigt att se om det går att göra mer, och hur. Läs mer om det tidigare projektet här.

Det är verkligen på tiden att vi återupptar detta viktiga arbete, säger Anders Göranzon, generalsekreterare för Svenska Bibelsällskapet.

En självklarhet för studien är att de som använder teckenspråk ska vara involverade i projektet. Förstudien ska också ta tillvara det arbete som görs i andra bibelsällskap internationellt. Nyligen gavs hela Bibeln ut på teckenspråk i USA, till exempel. Arbetet ska också vara ekumeniskt förankrat, så att alla kyrkor och samfund i Sverige blir delaktiga. Offentlig sektor och civilsamhället behöver också vara inblandade.

Vilka texter och avsnitt som ska översättas blir också en viktig fråga att besvara, fortsätter Anders Göranzon.

Förstudien genomförs av Annalena Norrman, stiftsdiakon i Luleå stift och Jessica Lindberg, stiftskonsulent för teckenspråkig verksamhet i Växjö stift.

Vi är glada att två så erfarna personer har möjlighet att genomföra studien om Bibeln på svenskt teckenspråk, säger Anders Göranzon.

En rapport ska presenteras för Svenska Bibelsällskapets styrelse i januari 2022. Studien kan genomföras tack vare att Svenska kyrkans nationella nivå skjutit till medel. Nu väntar kartläggning av behov och önskade format.

Att lära sig läsa vanlig text när du inte kan höra är en oerhörd utmaning. Att teckna med händerna öppnar vägen för kommunikation och kunskap. Vi räknar med att det talas 7 359 olika språk i världen. Av dessa är 242 teckenspråk, berättar Anders Göranzon.

För närmare information kontakta:

Generalsekreterare Anders Göranzon, anders.goranzon@bibeln.se , 018-18 63 33

Press

Just nu går Svenska Bibelsällskapet, inklusive Bibeläventyret och Bibelbutiken, över till ett nytt register- och gåvosystem. Detta gör bland annat att det kan dröja innan du får din faktura, även om du beställt och fått din vara från Bibelbutiken eller Bibeläventyret.

Dessutom gör systembytet att inbetalningskort med OCR som skickats ut innan september 2021 registreras som gåvor till Bibelsällskapets konto ”Där det bäst behövs”. Om du vill att din gåva ska gå till det ändamål som talongen avser kan du betala in till bankgiro 900-6263 och skriva det önskade ändamålet i meddelandefältet. Tack!

Vi ber om ursäkt för eventuella olägenheter.