För gruppen

Här kan du finna en tipslista för gruppens bibelstudium.

Se – Bedöma – Handla

Denna metod utgår från punkterna se – bedöma – handla. Fördelen med denna metod är att ni utgår från en livssituation som är aktuell och känns angelägen. Ni hjälps åt att söka Guds tilltal i en konkret situation. Arbeta er fram steg för steg och undersök vad Bibeln berättar. Vad går att koppla till ert sammanhang?

l SE
Välj ut och beskriv gemensamt en fråga eller en livssituation som ni vill samtala om och få belyst genom Bibeln, kanske efter att ha gjort en prioriteringslista.

l BEDÖMA
Sök bibelord och bibeltexter som knyter an till den situation ni valt ut. Kika på parallelhänvisningar och uppslagsdelar i era biblar. Använd gärna bibeln.se, konkordanser, bibelhandböcker och miniguiden ”Hitta rätt i Bibeln” från Bibelsällskapet. Var nyfikna!

l HANDLA
Att läsa Bibeln får konsekvenser. Vad i texterna säger något om Guds avsikt och ledning? Tänk igenom vad ni funnit som kan påverka både församlingen och det egna livet. Vilka konkreta handlingar inpirerar ert samtal till?

Lectio Divina för grupp

En variant av Lectio Divina som fungerar för grupper.

Ladda ner underlaget här.

Fotografi och bild

Låt gruppen tolka ett antal bibeltexter med hjälp av fotografier. Antingen ta egna eller ta med andras bilder.

Foton kan sedan användas i för att gå djupare med bibeltexten. Ett tillvägagångssätt kan vara:
1. Vad är det ni ser? Detaljgranska och beskriv alla detaljer utan att värdera.
2. Vad tror ni att ni ser i bilden? Tolka utifrån dina tankar. Vilka är människorna? Var är bilden tagen? När?
3. Vilka känslor finns i bilden? Är den glad, sorgsen? Vad har hänt?
4. Sammanfatta och ge bilden ett ”namn” som uttrycker gruppens samlade känslor.
5. Diskutera den bibelberättelse och tolkning som fotografen har gjort.
6. Försöka komma på en eller flera bibelberättelser som rör det ni talar om.

Se, bedöma, handla

Denna metod har fördelen att tydligt börja i den givna livssituationen för att ställa frågan på vilket sätt Gud hjälper och leder där.

Bibelstudiet mening blir inte att ge kunskaper om en historisk situation eller geografiska upplysningar om Palestina.
1. SE. Välj ut och beskriv gemensamt en fråga eller en livssituation, eventuell efter att ha gjort en prioriteringslista, som ni vill samtala om och få belyst genom Bibeln.
2. BEDÖMA Sök Bibelord/texter som belyser det ni samtalat om. Använd konkordanser, handböcker, uppslagsböcker, parallellställen och uppslagsdelen i Bibeln.
3. HANDLA Att läsa Bibeln kan få konsekvenser. Vi söker efter guds avsikt. Gud vill leda genom sitt ord. Tänk igenom och diskutera det ni funnit som kan påverka församlingen och det egna livet. Vilka konkreta handlingar inspirerar ert samtal till?

Resa till det förflutna

Att visualisera och fundera hjälper att medvetet använda minne, koncentration och fantasi för att förstå en text.

Det är viktigt att det är lugnt omkring deltagarna. Man kan börja meden avslappningsövning och en inledningsbön om Andens ledning.

Ledaren läser texten högt. Minst två gånger.
Varje deltagare återkallar sedan minnet av den bibliska händelsen. Vad väckte känslor? Använd din inre blick.
Ledaren kan hjälpa till genom att ställa frågor som: Vad ser du? Vilken årstid är det? Hör du något? Känner du några dofter? Vilka känslor väcks hos dig?
Låt alla deltagarna under tystnad få uppleva mötet med texten.
Deltagarna får sedan sammanfatta med ord eller en bild för de andra i gruppen vad de upplevde.

Pennans makt

Den som skriver uttrycker sina egna tankar utan att behöva styras av andra. Därför kan skrivandet vara en viktig del i en dynamisk grupprocess.

Jag är nu
1. Läs bibeltexten tillsammans.
2. Inta en roll, som person eller föremål.
3. Skriv en inre monolog utifrån rollen om vad som hänt före texten och det som följer. Skriv dina tankar, känslor etc.
4. Läs upp för varandra

Automatisk skrift och haiku
1. Läs Bibeltexten tillsammans.
2. Skriv ”utan att lyfta pennan” alla tankar och associationer som väcks.
3. Stryk under de ord som är viktigast i din text.
4. Använd dessa eller andra ord som behövs för att skriva en haiku-dikt. Den har en enda regel: dikten ska ha tre rader. Den första raden ska ha fem stavelser, den andra sju och den tre fem.
5. Läs dikterna för varandra.

Ny genre
1. Läs bibeltexten tillsammans.
2. Fördela uppgifter (enskilt eller i smågrupper) att skriva om texten till en annan genre. T ex folksaga, debattinlägg, nyhetsartikel, etc.
3. Läs för varandra.

4-radig dikt
1. Läs bibeltexten tillsamman och välj ett tema som sammanfattar dess innehåll.
2. Skriv ämnet på första raden.
3. Definiera ämnet med två ord på nästa rad.
4. Beskriv en känsla förknippad till ämnet med fyra ord på nästa rad.
5. Repetera det första ordet på sista raden.
6. Läs dikterna för varandra.

Bildcollage

Välj ut 10 välkända bibeltexter. Ge två eller flera grupper i uppgift att var för sig välja en text och ”illustrera” den med hjälp av bilder från en packe vecko/månadstidningar.

Lägg ut bilderna så att övriga grupper kan se bildvalet. Låt de övriga grupperna sluta sig till vilken bibeltext den första gruppen valt. Samtala om bildvalet och bibeltolkningen. Gå vidare till nästa grupp.

Västeråsmetoden

En klassisk metod som leder djupare in i texten. Genom att använda några enkla tecken ställer deltagarna sina frågor till texten och söker dess budskap.

Det är bra att ha en ledare som i sin förberedelse tagit fram några huvudsynpunkter, som kan bli till hjälp vid sammanfattningen.

1. Texten läses gemensamt.
2. Under enskild läsning tar man hjälp av:
a. Att sätta frågetecken för de ord eller sammanhang som är svåra att förstå.
b. Att rita ljus vid de ord som hjälper en att förstå bättre.
c. Att rita nedåtvänd pil för det som träffar samvetet och en uppåtvänd för det som ger vägledning.
3. Deltagarna får redogöra för hur och varför de satt sina tecken och sedan kan ett samtal följa där det viktiga är att finna texten väsentliga budskap idag.

Film

Film är ett bra medium för diskussion. Titta på filmen. Stämmer det med den bibliska berättelsen? Jämför med texten!

VIDEOFILM FÖR BARN
Visa något avsnitt ur filmen för barngruppen. Samtala. Rita och måla. Använd all annan pedagogik från det vanliga barnarbetet. Det finns gott om barnfilmer med bibelanknytning. Fråga gärna i bibelbutiken efter tips.

VIDEOFILM FÖR VUXNA
Tänk på att ni kan se både vuxenfilmer och barnfilmer. Är tolkningen av berättelsen rimlig? Finns det fler tolkningar? Föredrar ni tecknade inspelningar/tolkningar framför vanliga spelfilmer? Varför? Många andra videofilmer är användbara på motsvarande sätt.
Detta material från Bilda kan vara en bra start.

Hus och personer

Använd fantasin och gör egna bibelstudieämnen. Vad sägs om hus i Bibeln?

Fördjupa sammanhanget. Lusten att lära ska få sitt. Vad betyder kunskapen i mitt liv? Ämnen finns i överflöd. Byggnader en termin, personer nästa termin t.ex.

Baka bibelkaka

Baka en kaka utifrån ett bibliskt recept. En bra övning i att lära sig hitta i Bibeln.

Agda i Arvidabo stod i köket och rörde till den traditionella julkakan. På bordet låg mors gamla handskrivna kokbok och en bibel. Albin, brodern läste högt för henne ur mors bok. “Nu ska du ta 2 kaffekoppar Nahum 3:12-Du har väl lagt i 6 st Jer. 17:11.” Och så bläddrade Albin i bibeln och när han funnit profeten Nahum och den anvisade versen läste han: Alla dina fästen likna fikonträd med bråd-mogen frukt. Vid minsta skakning falla de i munnen på den som vill äta dem. – “Då är det fikon du ska lägga i.”
“Biblisk julkaka” hade mor skrivit över receptet, som hon i början på detta sekel fått av en faster, gift med en augustanapräst i Amerika. l sjuttio år har man l hemmet i Arvidobo bakat denna julkaka, där i receptet hänvisas till bibelställen för de olika ingredienserna.

Nu låter Agda oss ta del av beskrivningen. Inte minst barnen brukar tycka det är roligt att lära sig hitta i bibeln och tyda receptet och göra biblisk kaka till sin egen kaka.

BIBLISK KAKA ( från Ås i Västbo)

6 st Jer. 17:11
2 kaffekoppar 2 Mos. 15:25
2 teskedar 2 Krön. 9:9
2 matskedar l Sam. 14:25
2 kaffekoppar Nahum 3:12
2 kaffekoppar 4 Mos. 17:8
l kaffekopp Dom. 5:25
l kaffekopp Dom. 4:19
4 kaffekoppar l Kon. 4:22
2 teskedar Amos 4:5
l nypa 3 Mos. 2:13