I november 2020 lanserades den första bibeln på esahie-språket i Ghana. Genom arbetet med bibelöversättningen har de esahie-talande äntligen fått ett skriftspråk. Dock är det endast 20 procent av befolkningen som kan läsa och skriva.

I nordöstra delen av Ghana lever de gurune-talande. De har nyligen fått Nya testamentet översatt till sitt språk. Även där är läskunnigheten en bristvara. Många är fattiga jordbrukare, med små förutsättningar att påverka sina liv. Speciellt hårt är livet tiden mellan skördesäsongerna.

Att få ett skriftspråk, en bibel på sitt modersmål och att få lära sig att läsa och skriva upphöjer och enar människor. Det skapar förutsättningar för dem att ta sig ur fattigdom och utsatthet och att påverka sina egna liv på ett helt nytt sätt.

Bibelsällskapet i Ghana har arbetat med alfabetiseringsprojekt i nära 25 år. 2020 påbörjades projektet för de esahie- och gurunetalande. Svenska bibelsällskapet finns med som ett stöd, både ekonomiskt och med kapacitetsstärkning.

SHARE NOW

Under hösten 2021 går Svenska Bibelsällskapet, inklusive Bibeläventyret och Bibelbutiken, över till ett nytt register- och gåvosystem. Detta gör att inbetalningskort med OCR som skickats ut innan september inte längre går att automatiskt läsa in. Därmed registreras dessa som gåvor till Bibelsällskapets konto ”Där det bäst behövs”.

Om du vill att din gåva ska gå till det ändamål som talongen avser, kan du betala in till bankgiro 900-6263 och skriva det önskade ändamålet i meddelandefältet.
Just nu skickar vi inte ut några fakturor utan de kommer när systemet är på plats.
Vi ber om ursäkt för eventuella olägenheter.