Ghana

att kunna läsa Bibeln på sitt eget språk

Gör Bibeln tillgänglig

Ghana är ett land som utmanar oss att tänka efter hur vi kan göra Bibeln tillgänglig för alla som vill ta del av den.

Det talas 80 språk i Ghana. Två av dem är esahie och gurune. 2020 fick de esahie-talande för första gången Bibeln på sitt språk. De som talar gurune har just fått Nya testamentet färdigöversatt. Det är fantastiskt. I och med detta har gurune också fått ett eget skriftspråk. Problemet är att det bara är 20 procent av de vuxna i folkgrupperna som kan läsa i de nya biblarna.

Tänk dig själv, du vet att det finns livsviktiga berättelser i Bibeln, men kan inte läsa. Du är beroende av att andra delar innehållet. Dessutom är du beroende av att personer runt dig är hjälpsamma och ärliga när du ska klara dig i samhället.

Med läs- och skrivförmåga har du chansen att ta kommando över ditt eget liv. Och du kan dyka in i Bibelns texter när du önskar. Just därför satsar vi på läs- och skrivundervisning på språken esahie och gurune tillsammans med bibelsällskapet i Ghana. Tack vare dig kan någon få en ny läsebok, en lampa som gör att kvällens lektion kan hållas, eller en alldeles egen bibel när läskursen slutar.

Din gåva räcker långt!

Din gåva går till läs- och skrivundervisning så att fler kan läsa Bibeln på sitt språk i Ghana. Exempel på vad pengarna kan räcka till:

en solcellslampa

en cykel till en lärare

utbildning av 5 lärare

Vad är tillgänglighet?

Vad betyder det att göra Bibeln tillgänglig? Räcker det med att den översätts till ett nytt språk för att språkets utövare ska ha full tillgång till den? En retorisk fråga såklart.

Ofta när en ny bibelöversättning lanseras behövs det något mer för att den ska bli tillgänglig på riktigt. Distribution till otillgängliga områden, subvention av kostnaden – eller att lära befolkningen att läsa.

I Ghana kan i snitt 80 procent av den vuxna befolkningen läsa och skriva, men för dem som talar språken esahie och gurune är andelen endast 20 procent. Bristen på utbildning bidrar till fattigdom och en sårbarhet för exempelvis klimatförändringar, pandemier och korruption.

Läs- och skrivkunnighet är första steget ut ur fattigdom och utsatthet. I november 2021 lanserade Ghanas bibelsällskap Nya testamentet på språket gurune. Ett år tidigare lanserades helbibeln på esahie för första gången. I och med översättningsarbetet fick de esahietalande ett skriftspråk. 2020 startade också Ghanas bibelsällskap ett läs- och skrivprojekt för de båda folkgrupperna, ett projekt där vi får vara en engagerad och stöttande samarbetspartner.

Sofie Hargemark, projektkonsulent

Sara Adu, 16 år och Sophia Tano, 15 år, vill båda föra vidare den kunskap som de fått via kursen för att fler ska få lära sig läsa och skriva på esahie.

Kunskap som föder vilja att hjälpa

Esahie-språket är inte godkänt att användas för undervisning i den formella skolan i Ghana, så för de esahietalande sker undervisningen antingen på twi eller på engelska. Det gör att många av dem har svårt att ta till sig undervisningen till fullo.
Sophia Tano är 15 år och berättar att läs- och skrivprojektet har påverkat hennes vanliga skolgång.

– Nu när jag har kunskap om vokaler och konsonanter på esahie har jag lättare att förstå grammatikundervisningen på andra språk. Det hjälper mig i den vanliga skolan.

Sophia berättar också att de har lärt sig om hälsovård och andra viktiga kunskaper. Kunskaper som både hon och bästa kompisen Sara Adu vill föra vidare till andra. Efter att de nu avslutat kursen vill de hjälpa andra att läsa och skriva på esahie. Men hon har även större framtidsplaner:
– Jag vill bli sjuksköterska, och när jag fått ännu mer kunskap kommer jag utbilda andra i olika viktiga frågor på esahiespråket.

att kunna läsa Bibeln på sitt eget språk

Klockan är runt 20 denna oktoberkväll och det är fortfarande över 30 grader varmt. Det västafrikanska kvällsmörkret har lagt sig för länge sedan här i Sefwi Wiawso, där jag, Sofie Hargemark, och mina två medarbetare befinner oss. Wiawso ligger i västra Ghana och vi är här tillsammans med våra kollegor från Ghanas bibelsällskap för att besöka ett av projektområdena för vårt gemensamma läs- och skrivprojekt.
Esahiefolket är i majoritet här. Ett ödmjukt och stolt folk, så länge de befinner sig på hemmaplan. Utanför sin region är det många som inte vågar tala sitt eget språk på grund av fördomar och diskriminering.
Vi sitter i bilen på väg att besöka en klass i byn Aboboyaa. Douglas från det lokala projektteamet visar vägen på sin motorcykel. Vägen är smal, krokig och full av hål. Efter 20 minuters bilfärd kommer vi fram till några byggnader, och i den svaga belysningen anar vi en folksamling. När vi kommer närmare ser vi att det är klassen som vi ska besöka – utomhus. De får låna den lilla skolan gratis, men eftersom klassen vuxit så mycket ryms de inte inomhus. Vi räknar till cirka 60 elever, varav 40 är barn. Entusiasmen går inte att ta miste på. Alla – pojkar, flickor, män och kvinnor – vill lära sig att läsa och skriva på sitt modersmål.

Bemyndiga folket
Ghana är ett land med stora naturtillgångar, däribland guld, vilket det ti­digare namnet Guldkusten skvallrar om. Men en utbredd korruption slår hårt mot befolkningens rättigheter, och de stora tillgångarna kommer endast några få till del.

Projektet handlar inte bara om alfabetisering utan syftar inte minst till att lyfta människor ur fattigdom och i längden börja hävda sina rättigheter. Och många vittnar om att de nu vågar tala sitt språk utanför regionen. John Asiedu, en av deltagarna, håller med.

– Genom bibelöversättningen och projektet förstår vi att vårt språk är värdefullt.
John lyfter flera gånger värdet i att Bibeln nu finns på esahie och att allt fler lär sig läsa.
– Att läsa Bibeln på vårt eget modersmål, inte minst i kyrkan, hjälper oss att förstå Bibelns budskap.

John Asiedu är tacksam för att Bibeln finns på esahie och att fler lär sig läsa den.

Scanna koden för att stötta projektet. Fler vägar att ge nedan.

Det finns många sätt att ge

Kort

ikon_online

Payson

Via bank

Pg 90 06 26-3

Bg 900-6263

Swish

900 62 63

Autogiro

talong

Testamente

SHARE NOW