• Styrelse

  Bibelsällskapets styrelse

  Styrelsen sammanträder fyra gånger per år. Styrelsen tar beslut kring Bibelsällskapets verksamhet.

  Ledamöter 20182020:
  Åke Bonnier (ordförande), Svenska kyrkan
  Tord Fornberg, Katolska kyrkan (vice ordförande)
  Jörgen Ericsson (skattmästare), Svenska kyrkan
  Christina Bexell, Svenska kyrkan
  Stefan Holmström, EFS/Svenska kyrkan
  Olle Alkholm, Equmeniakyrkan
  Vakant, Pingströrelsen
  Ingemar Forss, Evangeliska Frikyrkan
  Jesper Svenbro, vald av Svenska Akademien

  Suppleanter:
  Vakant, Svenska kyrkan
  Johan Grahn, Frälsningsarmén
  Johannes Sundin, Livets ord

  Bibelfondens styrelse

  Stiftelsen Svenska Bibelsällskapets bibelfond är en stiftelse initierad av staten och som förvaltas av Bibelsällskapet. Fonden förvaltar royalty från Bibel 2000 för kommande bibelöversättningar. Ledamöterna är samma som i Bibelsällskapets styrelse (se ovan). Dessutom ingår:

  Kristina Wänblom, Kristna Bokförläggareföreningen
  Kerstin Kyhlberg Engvall, Svenska Förläggareföreningen
  Stefan Attefall, representant för Regeringen

  Revisorer:
  Erik Albenius
  Samuel Borg
  suppleant: Lars-Olov Olsson

Dagens Bibelord