• Styrelse

  Bibelsällskapets styrelse

  Styrelsen sammanträder fyra gånger per år. Styrelsen tar beslut kring Bibelsällskapets verksamhet.

  Ledamöter 20182020:
  Åke Bonnier, biskop (ordförande)
  Tord Fornberg (vice ordförande)
  Jörgen Ericsson (skattmästare)
  Christina Bexell
  Stefan Holmström
  Olle Alkholm
  Ingemar Forss
  Jesper Svenbro
  Annika Bertilsson

  Suppleanter:
  Johan Grahn
  Johannes Sundin
  Jennifer Ögren

  Bibelfondens styrelse

  Stiftelsen Svenska Bibelsällskapets bibelfond är en stiftelse initierad av staten och som förvaltas av Bibelsällskapet. Fonden förvaltar royalty från Bibel 2000 för kommande bibelöversättningar. Ledamöterna är samma som i Bibelsällskapets styrelse (se ovan). Dessutom ingår:

  Kristina Wänblom, Kristna Bokförläggareföreningen
  Kerstin Kyhlberg Engvall, Svenska Förläggareföreningen
  Stefan Attefall, representant för Regeringen

  Revisorer:
  Erik Albenius
  Samuel Borg
  suppleant: Lars-Olov Olsson

Dagens Bibelord