• Styrelse

  Bibelsällskapets styrelse

  Styrelsen sammanträder fyra gånger per år. Styrelsen tar beslut kring Bibelsällskapets verksamhet.

  Ledamöter 20152018:
  Åke Bonnier (ordförande), Svenska kyrkan
  Sofia Camnerin, Equmeniakyrkan (vice ordförande)
  Jörgen Ericsson (skattmästare), Svenska kyrkan
  Tord Fornberg, Katolska kyrkan
  Christina Bexell, Svenska kyrkan
  Stefan Holmström, EFS/Svenska kyrkan
  Daniel Alm, Pingströrelsen
  Lennarth Hambre, Evangeliska Frikyrkan
  Jesper Svenbro, vald av Svenska Akademien

  Suppleanter:
  Helena Hahr Kamienski, Svenska kyrkan
  Johan Grahn, Frälsningsarmén
  Jonas Holmstrand, Vitterhetsakademin

  Bibelfondens styrelse

  Stiftelsen Svenska Bibelsällskapets bibelfond är en stiftelse initierad av staten och som förvaltas av Bibelsällskapet. Fonden förvaltar royalty från Bibel 2000 för kommande bibelöversättningar. Ledamöterna är samma som i Bibelsällskapets styrelse (se ovan). Dessutom ingår:

  Jennie Sjöström, Kristna Bokförläggareföreningen
  Kerstin Kyhlberg Engvall, Svenska Förläggareföreningen
  Lena Hallengren, representant för Regeringen

  Revisorer:
  Erik Albenius
  Göran Johansson
  suppl: Lars-Olov Olsson

Dagens Bibelord