Styrelse

Bibelsällskapets styrelse

Styrelsen sammanträder fyra gånger per år. Styrelsen tar beslut kring Bibelsällskapets verksamhet.

Styrelse 2021–2023:

 • Annika Bertilsson
 • Åke Bonnier, biskop (ordf)
 • Jörgen Ericsson (skattmästare)
 • Cristina Grenholm
 • Stefan Holmström
 • Jesper Svenbro
 • Karin Wiborn (vice ordf)
 • Christine Zyka
 • Anders Blåberg
 • Suppl: Samuel Byrskog
 • Suppl: Miriam Lindgren Hjälm
 • Suppl: Jennifer Ögren

Bibelfondens styrelse

Stiftelsen Svenska Bibelsällskapets bibelfond är en stiftelse initierad av staten och som förvaltas av Bibelsällskapet. Fonden förvaltar royalty från Bibel 2000 för kommande bibelöversättningar. Ledamöterna är samma som i Bibelsällskapets styrelse (se ovan). Dessutom ingår:

 • Kristina Wänblom, Kristna Bokförläggareföreningen
  Suppl: Christer Brosché
 • Kerstin Kyhlberg Engvall, Svenska Förläggareföreningen
  Suppl: Mikaela Zabrodsky
 • Stefan Attefall, representant för staten

Revisorer:

 • Erik Albenius (auktoriserad revisor)
 • Suppl: Samuel Borg
 • Sara Wallinder (auktoriserad revisor)
 • Suppl: Lars-Olov Olsson