• Styrelse

  Bibelsällskapets styrelse

  Styrelsen sammanträder fyra gånger per år. Styrelsen tar beslut kring Bibelsällskapets verksamhet.

  Styrelse 2021–2023:

  Annika Bertilsson
  Åke Bonnier, biskop (ordf)
  Jörgen Ericsson (skattmästare)
  Ingemar Forss
  Cristina Grenholm
  Stefan Holmström
  Jesper Svenbro
  Karin Wiborn (vice ordf)
  Christine Zyka

  Suppl: Samuel Byrskog
  Suppl: Miriam Lindgren Hjälm
  Suppl: Jennifer Ögren

  Bibelfondens styrelse

  Stiftelsen Svenska Bibelsällskapets bibelfond är en stiftelse initierad av staten och som förvaltas av Bibelsällskapet. Fonden förvaltar royalty från Bibel 2000 för kommande bibelöversättningar. Ledamöterna är samma som i Bibelsällskapets styrelse (se ovan). Dessutom ingår:

  Kristina Wänblom, Kristna Bokförläggareföreningen
  Suppl: Mikaela Zabrodsky
  Kerstin Kyhlberg Engvall, Svenska Förläggareföreningen
  Suppl: Christer Brosché
  Stefan Attefall, representant för Regeringen

   

  Revisorer:

  Erik Albenius (auktoriserad revisor)
  Samuel Borg

  Suppl: Sara Wallinder (auktoriserad revisor)
  Suppl: Lars-Olov Olsson

Dagens Bibelord