Styrelse

Bibelsällskapets styrelse

Styrelsen sammanträder fyra gånger per år. Styrelsen tar beslut kring Bibelsällskapets verksamhet.

Styrelse 2021–2023:

Annika Bertilsson
Åke Bonnier, biskop (ordf)
Jörgen Ericsson (skattmästare)
Ingemar Forss
Cristina Grenholm
Stefan Holmström
Jesper Svenbro
Karin Wiborn (vice ordf)
Christine Zyka

Suppl: Samuel Byrskog
Suppl: Miriam Lindgren Hjälm
Suppl: Jennifer Ögren

Bibelfondens styrelse

Stiftelsen Svenska Bibelsällskapets bibelfond är en stiftelse initierad av staten och som förvaltas av Bibelsällskapet. Fonden förvaltar royalty från Bibel 2000 för kommande bibelöversättningar. Ledamöterna är samma som i Bibelsällskapets styrelse (se ovan). Dessutom ingår:

Kristina Wänblom, Kristna Bokförläggareföreningen
Suppl: Mikaela Zabrodsky
Kerstin Kyhlberg Engvall, Svenska Förläggareföreningen
Suppl: Christer Brosché
Stefan Attefall, representant för staten

Revisorer:

Erik Albenius (auktoriserad revisor)
Samuel Borg

Suppl: Sara Wallinder (auktoriserad revisor)
Suppl: Lars-Olov Olsson

Under hösten 2021 går Svenska Bibelsällskapet, inklusive Bibeläventyret och Bibelbutiken, över till ett nytt register- och gåvosystem. Detta gör att inbetalningskort med OCR som skickats ut innan september inte längre går att automatiskt läsa in. Därmed registreras dessa som gåvor till Bibelsällskapets konto ”Där det bäst behövs”.

Om du vill att din gåva ska gå till det ändamål som talongen avser, kan du betala in till bankgiro 900-6263 och skriva det önskade ändamålet i meddelandefältet.
Just nu skickar vi inte ut några fakturor utan de kommer när systemet är på plats.
Vi ber om ursäkt för eventuella olägenheter.