Bibelglädje

MAIN CASE STUDY FAMILY, MECHREY FLOATING VILLAGE. READING THEIR BIBLE IN THEIR HOME ARE: TIN OM, 31,11/10/12. PHOTOGRAPHER CLARE KENDALL.  camb75a
MAIN CASE STUDY FAMILY, MECHREY FLOATING VILLAGE. VIBOL KET WITH NINE MONTH OLD DAVID TUY, TAN TUY, 8, KEO TUY, 11 AND HUSBAND TIN OM, 31,11/10/12. PHOTOGRAPHER CLARE KENDALL.  camb64

Den lilla byn Mechrey är ett fattigt samhälle bland många andra i Kambodja. Men det finns en skillnad, den här byn ligger mitt i en flod och består av ett antal flottar som är hopsurrade med varandra. Vibol har bott i byn sedan hon var elva år, och när hon var sexton gifte hon sig med Tin. Tillsammans har de tre barn.

De bor i ett litet rum utan väggar.Golvet som är av trä håller på att ruttna bort. Under regnperioden vräker vattnet in, och som en följd är barnen ofta sjuka.

Tin fiskar varje dag och säljer allt han får upp, men pengarna räcker bara till lite ris och mediciner.

För två år sedan blev Vibol och Tin kristna. När det kambodjanska bibelsällskapet besökte den lilla flytande byn fick de en bibel. Den är nu deras käraste ägodel.

– Genom Bibeln har jag lärt mig att jag kan sätta upp mål för framtiden. Även om jag är fattig så är Gud inte fattig. Jag vet inte vad som händer i framtiden men jag litar på Gud, säger Vibol.

Vibol har aldrig lärt sig läsa, men Tin läser högt för familjen varje dag.

– Min fru och mina barn blir lyckliga av att jag läser för dem, för de älskar att höra Bibelns berättelser, berättar Tin.

Kambodjas bibelsällskap ska starta en läskurs i byn, så Vibol kommer att få chansen att lära sig läsa så att hon själv kan ta del av innehållet i Bibeln. Den utmaningen tar hon sig gärna an.