Bibelläsningsplan

BIBELLÄSNINGS­PLANEN BIBELLÄSNING OCH BÖN

En bibelläsningsplan är en hjälp för att kunna läsa Bibeln regelbundet. Genom en bibelläsningsplan får du hjälp att läsa olika delar av Bibeln i ett uttänkt mönster. Det finns olika bibelläsningsplaner beroende på hur du vill läsa. Om du inte har mycket tid kan du välja att enbart läsa bibeltexterna. För en bättre förståelse kan du också läsa noter och parallellhänvisningar.

Ladda ner Bibelsällskapets bibelläsningsplan för 2024 (pdf)

DAGENS BIBELTEXT

Bibelsällskapet tar sedan flera år fram en bibelläsningsplan för varje nytt år. Den heter Bibelläsning & Bön. Den finns som häfte och går att beställa via Bibelbutiken, men du kan även ladda ned den som en enkel A4 och skriva ut. Se knapparna nedan.

Du kan även följa bibelläsningsplanen på bibeln.se.

När du beställer häftet får du också möjlighet att tillsammans med andra be för olika delar av vårt internationella bibelarbete. Bönen är grunden för det vi gör.

Planer från Anta utmaningen

Under ett par år hade Bibelsällskapet en satsning som kallades Anta utmaningen, här återfinns några av de planer som fanns i den satsningen.

  • Helbibel – hela Bibeln på ett år
    Helbibelplanen är indelad i fyra delar. Varje dag så läser man ett stycke i Gamla testamentet, Nya testamentet, Psaltaren och Ordspråskboken. Efter ett år har du läst hela Bibeln. Ladda ner.
  • Halvbibel – hela Bibeln på två år
    Halvbibelplanen ger dig möjligheten att läsa ungefär halva Bibeln på ett år. Varje dag läser du lite hur Gamla testamentet och Nya testamentet. Läser du i två år har du läst hela Bibeln, och Nya testamentet två gånger. Här finner du 2018 års plan och även 2017, som alltså är del “ett”. Ladda ner första delen. Ladda ner andra delen.
  • Parallell – hela Bibeln på ett år
    Den parallella planen försöker arrangera berättelserna parallellt i tidsföljd. På ett år läser man igenom hela Bibeln. I denna plan läser man profetböckerna i Gamla testamentet parallellt med de historiska händelserna. Breven i Nya testamentet flikas in medan man läser Apostlagärningarna då troligtvis Paulus skrev flera av breven osv. Det är omöjligt att få med alla parallella händelser, och i vissa fall dateras böcker olika, men trots det är denna plan utmärkt för att se sammanhang och ger ofta många aha-upplevelser! Planen kommer från biblestudytools.com. Ladda ner.