En bibel till en medmänniska

Bibelarbetet drivs med hjälp av frivilliga gåvor

Bibelarbetet är beroende av gåvor, både här hemma och internationellt. Därför behöver vi regelbundet stöd av dig och andra som tycker att Bibeln är viktig. Ni är Bibelsällskapets bibelbärare. Varje år tar vi i Sverige ekonomiskt ansvar för runt tjugo internationella bibelprojekt som drivs av de lokala bibelsällskapen på plats. I dag finns 150 bibelsällskap verksamma i 240 länder och territorier. Behoven av biblar och nya översättningar är stora. Dessutom görs genomgripande humanitära insatser.

Det finns olika sätt att ge ditt stöd och din hjälp. Som privatperson kan du bli medlem eller givare. Det bästa och mest effektiva sättet att ge är via autogiro varje månad. Vi behöver också församlingsambassadörer och volontärer. Som församling kan man engagera sig som stödförsamling eller ta upp en kollekt till förmån för bibelarbetet.

Gåvorna samlas in via 90-konto, vilket betyder att Svensk insamlingskontroll kontrollerar att normerna för insamlingsorganisationer följs.

Bibelsällskapets organisationsnummer är: 802000-3292

Det finns många sätt att ge

Kort

ikon_online

Payson

Via bank

Pg 90 06 26-3

Bg 900-6263

Swish

900 62 63

Autogiro

talong

Testamente

Där vägarna tar slut tar människorna vid.

Biblar till kina

Vi satsar långsiktigt på bibelspridning i Kina. Det innebär bland annat att bidra till bibelpapper till kinesiska biblar som trycks på bibeltryckeriet i Nanjing. Biblarna delas ut i städer och på landsbygden.

Även biblar med extra stor stil, studiebiblar till teologistudenter och bibelskrifter för ungdomar ingår i projektet. Vi kompletterar även tillgången på biblar med blindskrift (braille). Behoven är enorma.

Bibelhjälp till Syrien

”Efter tio år av krig är nästan varenda människa i Syrien traumatiserad.” George Andrea, ledaren för bibelsällskapet i Syrien, överdriver förmodligen inte. Krig skadar, direkt eller indirekt. Men George säger: ”Vi vill sluta att prata om krig nu. Vi pratar om uppbyggnad – om återuppbyggande av människor!”

Bibelöversättning

Enligt bibelstatistik fanns hela Bibeln översatt till 704 språk i oktober 2020. Det innebär att över 5,7 miljarder människor i dag har tillgång till både Gamla och Nya testamentet på ett språk de förstår.  Antalet människor som kan läsa Nya testamentet på sitt eget språk är nu över 793 miljoner, och ytterligare 463 miljoner har delar av Bibeln översatta.

Bibeläventyret

Nu har du chansen att bli givare via autogiro till förmån för Bibeläventyrets pionjärsatsning på nya områden i Sverige. Arbetet med att nå Sveriges skolbarn med Bibelns berättelser behöver stöd på flera fronter. Ett enkelt sätt att själv vara bibelpionjär är att troget bidra med pengar till satsningen. Då växer Bibeläventyret.

Stöd Bibelsällskapet via Payson


Under hösten 2021 går Svenska Bibelsällskapet, inklusive Bibeläventyret och Bibelbutiken, över till ett nytt register- och gåvosystem. Detta gör att inbetalningskort med OCR som skickats ut innan september inte längre går att automatiskt läsa in. Därmed registreras dessa som gåvor till Bibelsällskapets konto ”Där det bäst behövs”.

Om du vill att din gåva ska gå till det ändamål som talongen avser, kan du betala in till bankgiro 900-6263 och skriva det önskade ändamålet i meddelandefältet.
Just nu skickar vi inte ut några fakturor utan de kommer när systemet är på plats.
Vi ber om ursäkt för eventuella olägenheter.