En bibel till en medmänniska

Bibelarbetet drivs med hjälp av frivilliga gåvor

Bibelarbetet är beroende av gåvor, både här hemma och internationellt. Därför behöver vi regelbundet stöd av dig och andra som tycker att Bibeln är viktig. Ni är Bibelsällskapets bibelbärare. Varje år tar vi i Sverige ekonomiskt ansvar för runt tjugo internationella bibelprojekt som drivs av de lokala bibelsällskapen på plats. I dag finns 150 bibelsällskap verksamma i 240 länder och territorier. Behoven av biblar och nya översättningar är stora. Dessutom görs genomgripande humanitära insatser.

Det finns olika sätt att ge ditt stöd och din hjälp. Som privatperson kan du bli medlem eller givare. Det bästa och mest effektiva sättet att ge är via autogiro varje månad. Vi behöver också församlingsambassadörer och volontärer. Som församling kan man engagera sig som stödförsamling eller ta upp en kollekt till förmån för bibelarbetet.

Gåvorna samlas in via 90-konto, vilket betyder att Svensk insamlingskontroll kontrollerar att normerna för insamlingsorganisationer följs.

Bibelsällskapets organisationsnummer är: 802000-3292

Det finns många sätt att ge

Kort

ikon_online

Payson

Via bank

Pg 90 06 26-3

Bg 900-6263

Swish

900 62 63

Autogiro

talong

Testamente

Där vägarna tar slut tar människorna vid.

Biblar till kina

Vi satsar långsiktigt på bibelspridning i Kina. Det innebär bland annat att bidra till bibelpapper till kinesiska biblar som trycks på bibeltryckeriet i Nanjing. Biblarna delas ut i städer och på landsbygden.

Även biblar med extra stor stil, studiebiblar till teologistudenter och bibelskrifter för ungdomar ingår i projektet. Vi kompletterar även tillgången på biblar med blindskrift (braille). Behoven är enorma.

På plats i Ukraina

Sedan krigets första dagar har Bibelsällskapet i Ukraina varit aktiva med att dela ut förnödenheter och Biblar. Genom sina lokala kontakter och nära samarbeten har de en unik möjlighet att vara till hjälp för många. Med risk för sina liv ger de sig ut till de mest behövande. 

Bibelöversättning

Enligt bibelstatistik fanns hela Bibeln översatt till 704 språk i oktober 2020. Det innebär att över 5,7 miljarder människor i dag har tillgång till både Gamla och Nya testamentet på ett språk de förstår.  Antalet människor som kan läsa Nya testamentet på sitt eget språk är nu över 793 miljoner, och ytterligare 463 miljoner har delar av Bibeln översatta.

Bibeläventyret

Nu har du chansen att bli givare via autogiro till förmån för Bibeläventyrets pionjärsatsning på nya områden i Sverige. Arbetet med att nå Sveriges skolbarn med Bibelns berättelser behöver stöd på flera fronter. Ett enkelt sätt att själv vara bibelpionjär är att troget bidra med pengar till satsningen. Då växer Bibeläventyret.

Stöd Bibelsällskapet via Payson