Församlingen som satsade

Bibeln i fokus i Torsås (ett tidigare år)

– Ska man göra en satsning på Bibeln tycker jag att man måste vara bred och hitta flera sätt att nå ut med Bibeln. Och göra det på ett trevligt och intressant sätt, säger Christer Söderholm i Ekumeniska rådet i Torsås.

Under Ekumeniska böneveckan för kristen enhet och Bibelns dag fokuserade fyra församlingar på Bibeln på flera sätt – Svenska Kyrkan i Söderåkra-Bergkvara, Svenska kyrkan i Torsås-Gullabo, Torsås Missionsförsamling och Sion-församlingen i Gullabo.

I några klasser i årskurs 4 och 5 genomfördes Bibeläventyret. På Torsås bibliotek ställdes biblar av olika utseende och översättningar ut. Högstadieklasser inbjöds till biblioteket där en präst eller pastor berättade om Bibeln. Tidningen BIBEL delades ut där och i andra sammanhang. Och i söndagssamlingen på Bibelns dag kom arbetet med bibelöversättningar och bibelspridning att vara tema. Översättningsdirektor Mikael Winninge på Svenska Bibelsällskapet gästföreläste.

Möre Bok och Kontor, ortens lokala bokhandel, gjorde ett slag för Bibeln och Bibeläventyret i skyltning och försäljning.

– Varför vi satsade på Bibeln denna gång var att vi ville få fler att upptäcka Bibeln, texterna och budskapet, berättar Christer Söderholm. I en liten kommun passar det att alla kyrkor gör detta tillsammans, vi har sedan flera år ett gott samarbete. Vi försöker få så många infallsvinklar som möjligt på Bibeln – Bibeläventyret för de yngre, allmän information för vuxet folk, samlingarna för ”kristet folk”. Vi gjorde också en Bibeltävling med frågor och priser. Att vi kan koppla på den lokala bokhandeln också är ju lätt för oss då jag själv är engagerad i projektet, säger Christer som arbetar på Möre Bok och Kontor.