• 19 januari firar vi Bibelns dag i Sverige

  19 januari firar vi Bibelns dag i Sverige. Varför har vi en särskild bibeldag? Ända sedan 1876 har Svenska kyrkan en gång om året tagit upp rikskollekt till Bibelsällskapets arbete att göra Bibeln översatt, känd, tillgänglig och använd. Sedan 1997 firas Bibelns dag alltid någon gång under datumen 18-25 januari, och alla kristna i Sverige får tillfälle att fokusera extra på just Bibeln. Nu har även påve Franciskus fastslagit att från och med 2020 firar katolska kyrkan ”Guds ords söndag” samma dag varje år.

   Nu kanske man frågar sig varför Bibeln ska tillägnas en egen dag. Är inte varje dag en bibeldag för kristna? Jo, i bästa fall, eftersom det är den urkund den kristna tron vilar på. Men i Sverige finns risken att Bibeln tas för given. Vi har ju haft den översatt till svenska ända sedan 1541. Nya översättningar till svenska har getts ut i takt med att språket förändrats, och ytterligare utgåvor kommer i framtiden. Denna ”självklara” tillgänglighet gör att det kan vara läge att stanna upp, reflektera och glädjas över att det faktiskt är så.

  Det ligger mycket arbete bakom en ny bibelöversättning. Man räknar med att det tar tolv till femton år med moderna hjälpmedel att slutföra arbetet, sedan är det dags för sättning och publicering. I dag finns hela Bibeln översatt till cirka 700 språk, men det talas över 7 000 språk i världen. Ungefär 4 000 språk har inte ens en del av Bibeln översatt. För många är tillgången till Bibeln långt ifrån en självklarhet.

  I Sverige har vi till exempel de samiska språken som behöver nya översättningar. I höstas lanserade bibelsällskapen i Norge, Sverige och Finland tillsammans Bibeln på nordsamiska, Biibbal 2019. Nu arbetar översättare och stilister flitigt för att även bli klara med översättningar till lulesamiska och sydsamiska. Arbetet med Bibeln på meänkieli har också rullat i gång.

  Även om arbetet är tidsödande går tiden fort. I år fyller översättningen Bibel 2000 tjugo år! Det gör att Svenska Bibelsällskapet påbörjar provöversättningar av Markusevangeliet, Filipperbrevet och Första Johannesbrevet. Dessa kan komma att utgöra en bas i nästa officiella översättning. Kyrkor och samfund är inbjudna att engagera sig och komma med synpunkter. Den 9–10 mars kan den som vill delta i fördjupningsdagar i Uppsala kring de nya provöversättningarna.

  Men först får Bibeln vara i fokus den 19 januari. Dagen infaller under den ekumeniska böneveckan för kristen enhet, 18–25 januari. Enhet inom kristenheten är också något som påve Franciskus tycker är viktigt. Han skriver i ett apostoliskt brev: ”Bibeln kan inte bara vara några utvaldas kulturarv”, och betonar att, ”Bibeln är Guds folks bok som skapar enhet – Guds ord enar de troende och gör dem till ett enda folk.”

  Även om åsikter och tolkningar spretar och människor har svårt att hålla sams erbjuder Bibeln en knutpunkt kring vilken alla får samlas, oavsett. Detta är också värt att fira på Bibelns dag.

  Under året kan den som vill läsa Bibeln regelbundet hänga på Bibelsällskapets bibelläsningsplan Bibel 2020. Speciellt för i år är att 1 000 språk som talas i 100 länder följer samma läsplan, antingen i tryckt format eller via appen Bible 2020 som finns att ladda ned. Många satsar på högläsning – i kyrkan, i bibelgruppen eller på egen hand. Fler sinnen aktiveras, och texten kan få en extra dimension av att man läser högt. I appen går det att spela in sig själv, sedan kan bibelläsare på andra delar av klotet ta del av klippet och känna att de hör till en större gemenskap.

  Lotta Ring
  018-18 63 36

  lotta.ring@bibeln.se