Projekt i över 200 länder

Bibelsällskapen arbetar tillsammans med dig som givare för att ge Bibeln vidare.

Bibelsällskapets uppdrag är att göra Bibeln känd och använd. Vi kämpar tillsammans för att alla som vill ska få ta del av Guds budskap på ett språk de förstår. Det gäller både i Sverige och internationellt.

Bibelsällskapet driver och stödjer därför en rad projekt som vi samlar in pengar till. Här presenteras aktuella projekt. Du kan välja att stödja ett enskilt projekt, men det går även utmärkt att ge en gåva som inte är ändamålsdestinerad. Då hamnar pengarna i de projekt där de bäst behövs just då.

De internationella projekt Bibelsällskapet stödjer har vi valt ut bland de högst prioriterade i United Bible Societies (UBS) uppdragslista. Dessa kompletteras av det projekt vi har inom alfabetisering i Ghana, vilket även får Sida-medel. Det ekonomiska ansvaret för de internationella projekten är stort, men vår solidaritet är ett självklart val.

De projekt i Sverige vi samlar in pengar till är i första hand Bibeläventyret, bibelöversättning till samiska, bibelläsningsmaterial och församlingsbesök.

Projektöversikt

Botswana
Bibelöversättning till språket mbukushu

Mbukushuspråket talas längs gränsen mellan nordvästra Botswana och östra Namibia. Det är första gången som folket kommer att få en egen översättning av Gamla testamentet och 2024 startar arbetet på allvar. Ert stöd behövs för att etablera översättarteamets mångåriga arbete att förse hambukushufolket med en hel bibel.

 

Det heliga landet
Stöd till tre bibelsällskap i Israel/Palestina

Det finns tre bibelsällskap i regionen som turas om att få vårt stöd – det arabiskisraeliska, det israeliska och det palestinska bibelsällskapet. Alla verkar på olika sätt för att serva de kristna i regionen med bibelöversättning, biblar, barnböcker, aktiviteter och samlingar.

Dominikanska republiken
En bibel i varje skolväska
Landet ligger på ön Hispaniola och gränsar till Haiti. I Dominikanska republiken råder utbredd fattigdom. De barn som går i skolan vill gärna ha egna biblar, men i vissa fall är det inte möjligt trots att biblar ingår som läseböcker i skolplanen. Bibelsällskapet hjälper barn att få biblar och anpassat bibelmaterial. Målet är 7 000 biblar per år.

Ghana
Alfabetiseringsprojekt – språken esahie och gurune

Bibelsällskapet hjälper människor att lära sig läsa och skriva på sina modersmål. Det gör också att de nya bibelöversättningarna på språken esahie och gurune blir lästa av fler! I nuläget kan endast 20 procent av de vuxna esahie- och gurunetalande läsa. Läroböckerna som används i projektet täcker bland annat in ämnen som livskunskap, hälsofrågor, miljö- och samhällskunskap. Att kunna läsa och skriva är viktiga förmågor även när det gäller självkänsla och inflytande över sitt eget liv – och sin tro.

Läs mer

Costa Rica
Bibeln, miljövård och ungdomsengagemang

En utveckling av medvetet bibelarbete är att uppmuntra till miljöengagemang utifrån Bibeln. Projektet uppmärksammar behovet av Guds ord bland unga människor, och erkänner samtidigt att de nya generationerna ibland är mer motiverade av samhällsengagemang än att bara delta i kyrkliga aktiviteter. Programmet ger arbetsredskap till lokala församlingar där betydelsen av andlig växt och miljövård kombineras i kontakten med yngre generationer. Ert stöd går till ”Ekobiblar” och kompletterande bibelmaterial för kyrkorna, workshops, aktivitetsinstruktioner och audiovisuellt material.

Kinas kristna ber om fler biblar. Efterfrågan är enorm.

Kina
Bibeltryckning och bibelspridning i Kina

I Kina bor majoriteten kristna på landsbygden. De flesta har inte råd att köpa biblar. Det råder ett överväldigande behov av att stödja subvention av bibelpapper så att priset på biblar hålls nere. Vi bidrar med pengar till bibelpapper och bibeltryckeriet i Nanjing gör jobbet. Papper till en bibel kostar 20 kr. 80 distributionscentraler ser till att biblarna når fram. Det förekommer mycket vantolkningar och villoläror i Kina, vilket gör det extra viktigt att gå till källan själv och ta del av bibeltexterna utan att behöva lita till andra.

Läs mer

Guatemala
Inkluderande bibelmaterial på spanska

Barn och unga med olika funktionsnedsättningar och neuropsykiatriska diagnoser måste också få del av Guds ord. Guatemalas bibelsällskap utvecklar bibelböcker och audiovisuellt material anpassat utifrån barnens olika förmågor. Barnledare i församlingar, och ibland även på skolor, får utbildning i pedagogik för barn med autism och Downs syndrom. Även föräldrarna blir engagerade i bibelworkshops och får bibelmaterial som stöttar dem.

Guinea Bissau
Biblar på kreol till väntande kristna

Kreol är det mest talade språket i Guinea Bissau, och det är också det språk som de flesta vill läsa Bibeln på även om en del klarar att göra det på portugisiska. Nu behövs fler biblar då boklagren är tömda. Särskilt stor är efterfrågan på storstilsbiblar.

Rumänien
Bibeläventyret – bibelundervisning i skolan
Rumänien börjar arbeta utifrån Bibeläventyrets svenska koncept. Vi ger stöd till utbildning av instruktörer och material för bibelundervisning i skolorna.

Kirgizistan
Barnbiblar till kyrkorna

Bibelsällskapet vill kunna tillhandahålla flera olika typer av barnböcker till kyrkorna. Det finns ett stort behov av pedagogiska barnbibelböcker för olika åldrar på kirgiziska samt långsiktiga program för söndagsskolan. Kyrkorna behöver bibelsällskapets hjälp med detta.

Kenya
Barnbiblar till barn i utsatthet

Skolorna i Kenya får ha kristendomsundervisning en timme varje vecka, men 98 procent av de offentliga grundskolorna saknar biblar. Bibelsällskapet fokuserar på bibelutdelning till skolbarn i låginkomstområden där deras föräldrar inte har råd med biblar.

Ukraina
Hopp mitt i fruktan

Kriget har trasat sönder människornas liv i Ukraina. Många har tvingats lämna sina hem. Andra lever med den ständiga stressen att något ont kommer att ske, men vet inte när. Bibelsällskapet i Ukraina hjälper till med humanitära insatser och evakueringar. De delar ut biblar till vuxna och barn. De ger stöd till traumatiserade. Det finns dagar när sökandet efter hopp känns viktigare än bröd för dagen. Biblarna går snabbt åt så fort de är i lager.

Läs mer

Vietnam
Bibelöversättning till språket muong

Muongfolket i norra Vietnam väntar på sin allra första bibelöversättning. Kyrkan är under press, men översättarna kämpar för att Bibeln ska finnas färdig för läsarna under 2024.

Zambia
Livets träd – vi förvaltar skapelsen

Projektet syftar till att stimulera kyrkornas lyhördhet för klimatförändringar och miljöfrågor genom bibelengagemang, workshops och plantering av träd i särskilt utvalda torra områden i Zambia. Utbildning och bibelsamtal varvas med praktik.

Zambia
Bibelöversättning till språket nyanja (NT)

Nyanja talas i Lusaka, Livingstone och i östra Zambia och är ett bantuspråk som även används officiellt i administration och utbildning numera. Bibelöversättningen är mycket efterlängtad bland de nyanjatalande och översättarteamet hoppas snart bli klara.

Kuba
Bibelkorgar till familjer

I Kuba är det vanligt att flera generationer lever i samma hushåll. Målet är att tillhandahålla 5 000 biblar och bibelmaterial till barn, ungdomar och äldre så att hela familjer kan få tillgång till Guds ord i sina hem. Ert stöd till bibelkorgar ger familjer Bibelns berättelser.

Sverige – projekt i urval
Bibelöversättning till samiska och meänkieli
Engagemang kring NT2026
Bibeläventyret – utbildning av instruktörer och klassundervisning (Läs mer)
Bibelläsning & bön och Bibel – läsplaner och inspiration
Församlingsservice – bibelmaterial och bibelbutik, besök och medverkan
Bibeln i digitala format

Det finns många sätt att ge

Bibelsällskapet erbjuder en rad sätt att ge till arbetet.

Var med och bidra till att ge människor hopp och ett bättre liv!