Projekt i över 200 länder

Bibelsällskapen arbetar tillsammans med dig som givare för att ge Bibeln vidare.

Bibelsällskapets uppdrag är att göra Bibeln känd och använd. Vi kämpar tillsammans för att alla som vill ska få ta del av Guds budskap på ett språk de förstår. Det gäller både i Sverige och internationellt.

Bibelsällskapet driver och stödjer därför en rad projekt som vi samlar in pengar till. Här presenteras aktuella projekt. Du kan välja att stödja ett enskilt projekt, men det går även utmärkt att ge en gåva som inte är ändamålsdestinerad. Då hamnar pengarna i de projekt där de bäst behövs just då.

De internationella projekt Bibelsällskapet stödjer har vi valt ut bland de högst prioriterade i United Bible Societies (UBS) uppdragslista. Dessa kompletteras av det projekt vi har inom alfabetisering i Ghana, vilket även får Sida-medel. Det ekonomiska ansvaret för de internationella projekten är stort, men vår solidaritet är ett självklart val.

De projekt i Sverige vi samlar in pengar till är i första hand Bibeläventyret, bibelöversättning till samiska, bibelläsningsmaterial och församlingsbesök.

Projektöversikt

Albanien

Bibel- och sportcenter i Tirana

”Friends For Life Sport Centre” är ett missionsprojekt som erbjuder barn och ungdomar från fattiga familjer att få del av kontinuerlig idrottsträning och bibelevenevenemang. Många möter Bibelns budskap för första gången genom bibelsällskapets insatser.

Se en video från bygget.

Argentina
Inkluderande bibelmaterial för unga på spanska

Barn och unga med olika funktionsnedsättningar och diagnoser måste också få del av Guds ord. Argentinas bibelsällskap utvecklar småskrifter och audiovisuellt material på spanska anspassade för olika kategorier av behov. Barnledare i församlingar får också tillgång till pedagogiska ”paket” för olika bibelberättelser. Dessa kan de använda i integrerade grupper. Tanken är att materialet ska kunna användas av alla spansktalande över hela kontinenten, så idéarbetet och produktionen måste hålla extra hög kvalité.

Läs mer

 

Det heliga landet
Stöd till det palestinska bibelsällskapet

Det finns tre bibelsällskap i regionen som turas om att få vårt stöd – det arabiskisraeliska, det israeliska och det palestinska bibelsällskapet. Alla verkar på olika sätt för att serva de kristna i regionen med bibelöversättning, biblar, barnböcker, aktiviteter och samlingar.

Ghana
Alfabetiseringsprojekt – språken esahie och gurune

Bibelsällskapet hjälper människor att lära sig läsa och skriva på sina modersmål. Det gör också att de nya bibelöversättningarna på språken esahie och gurune blir lästa av fler! I nuläget kan endast 20 procent av de vuxna esahie- och gurunetalande läsa. Läroböckerna som används i projektet täcker bland annat in ämnen som livskunskap, hälsofrågor, miljöoch samhällskunskap. Att kunna läsa och skriva är viktiga förmågor även när det gäller självkänsla och inflytande över sitt eget liv – och sin tro.

Läs mer

Guatemala
Stöd till barn som får barn
Det är mycket vanligt att utsatta flickor i Guatemala får barn tidigt, många under 14 år. De behöver hjälp på flera nivåer att hantera sin situation. Bibelsällskapet ger samtalsstöd i hem och på institutioner och hjälper flickorna så att de kan använda Guds ord för att omvandla sina liv och skapa en kärleksfull och omtänksam miljö för sina barn. De får också startpaket med det som behövs för att kunna ta väl hand om ett spädbarn.

Läs mer

Iran
Gratis biblar till nykristna och huskyrkor

Antalet kristna iranier ökar, och trots alla begränsningar, diskriminering och förföljelser, ser bibelsällskapet till att biblar når nya läsare.

Kina
Bibeltryckning och bibelspridning i Kina

I Kina bor majoriteten kristna på landsbygden. De flesta har inte råd att köpa biblar. Det råder ett överväldigande behov av att stödja subvention av bibelpapper så att priset på biblar hålls nere. Vi bidrar med pengar till bibelpapper och bibeltryckeriet i Nanjing gör jobbet. Papper till en bibel kostar 20 kr. 80 distributionscentraler ser till att biblarna når fram. Det förekommer mycket vantolkningar och villoläror i Kina, vilket gör det extra viktigt att gå till källan själv och ta del av bibeltexterna utan att behöva lita till andra.

Läs mer

Malawi
Bibelböcker för barn till söndagsskolorna

Trots att väldigt många av Malawis kyrkobesökare är barn har fokus legat på vuxna. Nu vill bibelsällskapet hjälpa församlingar att uppmuntra barnen i kyrkorna att möta Bibelns berättelser genom ett medvetet program riktat till unga. Söndagsskolorna saknar biblar och barnböcker, och målet är att tillhandahålla bibelbaserat material som gör barnen intresserade och motiverade.

Nicaragua
Hopp och leenden för barn med cancer

Alla barn i Nicaragua som drabbas av cancer samlas på barnsjukhuset La Mascota i Managua. Sedan flera år tillbaka är bibelsällskapet den enda organsiation som får verka jämsides med personalen för att stödja barnen och deras familjer genom kampen för hälsa, eller när sorgen drabbar.

Rumänien
Bibeläventyret – bibelundervisning i skolan
Rumänien börjar arbeta utifrån Bibeläventyrets svenska koncept. Vi ger stöd till utbildning av instruktörer och material för bibelundervisning i skolorna.

Solidaritetsfonden
Stöd till kämpande bibelsällskap

Solidaritetsfonden ger stöd till bibelsällskap som hotas av nedläggning på grund av ändrade ekonomiska villkor under pandemin. Målet är att hjälpa livskraftiga bibelsällskap att fortsätta sitt arbete och att slippa avbräck i översättningsprojekt eller i insatser gentemot behövande människor i sina länder. I dag finns ca 150 nationella bibelsällskap som arbetar tillsammans i över 240 länder och territorier och bildar United Bible Societies.

Syrien
Hjälp till traumatiserade och utbildning av ledare

Projektet tränar kristna ledare samt läkare och psykologer i ”trauma healing” – bibelbaserad traumabearbetning. Behovet av behandling av krigstraumatiserade är enormt. Målet är att alla församlingar i Syrien ska ha en utbildad handledare som traumatiserade människor kan vända sig till. (I samarbete med syriska bibelsällskapet undersöker vi också möjligheterna att starta ett bibelprojekt med inriktning på klimat och miljö och eventuell återplantering av nedbrända olivlundar och fruktträdgårdar.)

Läs mer

Zambia
Bibelöversättning till språket nyanja (NT)

Nyanja talas i Lusaka, Livingstone och i östra Zambia och är ett bantuspråk som även används officiellt i administration och utbildning numera. Bibelöversättningen är mycket efterlängtad bland de nyanjatalande och översättarteamet hoppas snart bli klara.

Läs mer

Zambia
Livets träd – vi förvaltar skapelsen

Projektet syftar till att stimulera kyrkornas lyhördhet för klimatförändringar och miljöfrågor genom bibelengagemang, workshops och plantering av träd i särskilt utvalda torra områden i Zambia. Utbildning och bibelsamtal varvas med praktik.

Zimbabwe
Bibelöversättning till språket tonga

Tongaspråket talas av nära 300 000 människor i södra Zimbabwe. Behovet av en tongabibel är stort, särskilt hos präster och bibelforskare som önskar en djupare förståelse av bibeltexterna för att kunna förmedla Bibelns budskap. Församlingarna längtar efter egna biblar.

Sverige – projekt i urval
Bibelöversättning till samiska och meänkieli
Engagemang kring NT2026
Bibeläventyret – utbildning av instruktörer och klassundervisning (Läs mer)
Bibelläsning & bön och Bibel – läsplaner och inspiration
Församlingsservice – bibelmaterial och bibelbutik, besök och medverkan
Bibeln i digitala format

Det finns många sätt att ge

Bibelsällskapet erbjuder en rad sätt att ge till arbetet.

Var med och bidra till att ge människor hopp och ett bättre liv!