• Insamlingsprojekt

  Bibelsällskapets uppdrag är att göra Bibeln känd och använd. Vi kämpar tillsammans för att alla som vill ska få ta del av Guds budskap på ett språk de förstår. Det gäller både i Sverige och internationellt.

  Bibelsällskapet driver och stödjer därför en rad projekt som vi samlar in pengar till. Här presenteras aktuella projekt. Du kan välja att stödja ett enskilt projekt, men det går även utmärkt att ge en gåva som inte är ändamålsdestinerad. Då hamnar pengarna i de projekt där de bäst behövs just då.

  De internationella projekt Bibelsällskapet stödjer har vi valt ut bland de högst prioriterade i United Bible Societies (UBS) uppdragslista. Dessa kompletteras av det projekt vi har inom alfabetisering i Ghana, vilket även får Sida-medel. Det ekonomiska ansvaret för de internationella projekten är stort, men vår solidaritet är ett självklart val.

  De projekt i Sverige vi samlar in pengar till är i första hand Bibeläventyret, bibelöversättning till samiska, bibelläsningsmaterial och församlingsbesök.

  Projekt i världen

  Argentina: Inkluderande bibelmaterial på spanska för barn
  Barn och unga med olika handikapp och diagnoser måste också få del av Guds ord. Argentinas bibelsällskap utvecklar småskrifter och material på spanska anpassade för olika kategorier av behov. Tanken är att böckerna ska kunna användas av alla spansktalande över hela kontinenten, så idéarbetet och produktionen måste hålla extra hög kvalité.

  Azerbajdzjan: Bibelberättelser för småttingar
  Det finns flera regioner i Azerbajdzjan där det varken finns kyrkor eller kristna organisationer som kan erbjuda bibelmaterial för barn. Nu satsar det lokala bibelsällskapet på småskrifter för barn i åldrarna tre till sex år. Bibelsällskapet kommer att samarbeta med husförsamlingar, missionärer och eventuella kyrkor för att sprida barnböckerna.

  Bahrain: Bibelbaserad traumahealing för gästarbetare
  I hela Gulfen är det vanligt med migrantarbetare. Ofta har de ansvaret för att försörja släktingar i hemlandet. Arbetsförhållandena är extremt hårda och många gånger slavliknande. Det är viktigt att dessa människor har någonstans dit de kan vända sig för att få stöd. Bibelsällskapet rustar kyrkorna genom att utbilda kyrkorna i bibelbaserad traumabearbetning. Målet 2020 är att utbilda 72 församlingsbaserade traumahandledare.

  Bolivia: Från Jesus hand, utdelning av barnbiblar
  Ungefär 40 procent av Bolivias barn mellan fem och tolv år lever på landsbygden. Förhållandena är ofta fattiga, flertalet tillhör marginaliserade minoritetsgrupper. Bibelsällskapet reser runt och gör skol- och kyrkobesök för att dela Bibelns berättelser, dela ut barnbiblar och sprida omtanke och hopp. De visar att barnen är viktiga. Återbesök och uppföljning ingår i satsningen.

  Det heliga landet: Betlehems barn – kärlek och trygghet
  Vi stödjer samtliga tre bibelsällskap i Det heliga landet, i år med fokus på det arabiskisraeliska bibelsällskapet i Nasaret. Det servar de 1,7 miljoner arabiska medborgare i regionen som lever i en väldigt speciell kontext. Bibelnärvaro behövs.

  Ghana: Alfabetiseringsprojekt – språken esahie och gurune
  Bibelsällskapet hjälper människor att lära sig läsa och skriva på sina modersmål. det gör också att de nya bibelöversättningarna på språken esahie och gurune blir lästa av fler.

  Guatemala: Stöd till barn som får barn
  Det är mycket vanligt att utsatta flickor får barn tidigt, många under 14 år. De behöver hjälp på flera nivåer att hantera sin situation. Bibelsällskapet ger samtalsstöd i hem och på institutioner och hjälper flickorna så att de kan använda Guds ord för att omvandla sina liv och skapa en kärleksfull och omtänksam miljö för sina barn. De får också startpaket med det nödvändigaste som behövs för att kunna ta väl hand om ett spädbarn.

  Kina: Bibeltryckning och bibelspridning i Kina
  I Kina bor majoriteten kristna på landsbygden. De flesta har inte råd att köpa biblar. Det råder ett överväldigande behov av att stödja subvention av bibelpapper så att priset på biblar hålls nere. Vi bidrar med pengar till bibelpapper och bibeltryckeriet i Nanjing gör jobbet. Papper till en bibel kostar 10 kr. 80 distributionscentraler ser till att biblarna når fram. Det förekommer mycket vantolkningar och villoläror i Kina, vilket gör det extra viktigt att gå till källan själv och ta del av bibeltexterna utan att behöva lita till andra.

  Kirgizistan: Bibelhäften till kvinnor i en muslimsk kultur
  Med försiktighet och fingertoppskänsla servar bibelsällskapet kvinnorna med småskrifter. De flesta lever i en muslimsk kontext där det kan vara svårt att visa öppet att man är kristen.

  Nicaragua: Hopp och leenden för barn med cancer
  Alla barn i Nicaragua som drabbas av cancer samlas på barnsjukhuset La Mascota i Managua. Sedan flera år tillbaka är bibelsällskapet den enda organsiation som släpps in och får verka jämsides med personalen för att stödja barnen och deras familjer genom kampen för hälsa. Både barnen och deras anhöriga uppskattar bibelsällskapets värdefulla insatser som även underlättar för familjerna när sorgen drabbar.

  Rumänien: Bibeläventyret – bibelundervisning i skolan
  Rumänien börjar arbeta utifrån Bibeläventyrets svenska koncept. Vi ger stöd till utbildning av instruktörer och material för bibelundervisning i skolorna.

  Sydafrika: Bibeläventyret – bibelundervisning i skolan
  2020 fyller bibelsällskapet i Sydafrika 200 år och vill samtidigt satsa stort på kommande generationer. Eftersom skolstyrelsen tagit bort religionsämnet från läroplanen erbjuder bibelsällskapet biblar och läshjälp till landets sjundeklassare. Bibelbesöken på skolorna är ofta mycket välkomna bland barnen. Bibelberättelserna blir viktiga i barnens liv.

  Syrien: Biblar till Syrien
  I det krigsdrabbade Syrien behöver barnen hopp och glädje, och till julen satsar bibelsällskapet på bibelböcker för barn. Böckerna delas ut i kyrkor och på olika evenemang. När det inte råder fred är inre frid desto viktigare. Att under festliga former få del av julens berättelser och en bok att ta med sig hem, eller till den plats dit man flytt, är en välkommen gåva. Bibelpersonalen kämpar under tuffa förhållanden för att förverkliga projektet.

  Zambia: Bibelöversättning till språket nyanja (NT)
  Nyanja talas i Lusaka, Livingstone och i östra Zambia. Efterfrågan på nya bibelöversättningen är stor. Nyanja är ett bantuspråk som även används officiellt i administrativa och utbildningsändamål numera. Bibelöversättningen är mycket efterlängtad.

  Zimbabwe: Biblar och själavård till handikappade
  Chikundafolket som lever längs Zambesifloden i norra zimbabwe väntar ivrigt på sin första bibelöversättning. Det är viktigt att bibelöversättarteamet får praktiska förutsättningar att göra ett gediget översättningsarbete.

  Projekt i Sverige – ett urval:
  Bibelöversättning till samiska och meänkieli
  Bibeläventyret – utbildning av instruktörer och klassundervisning
  Bibelläsning & bön och Bibel 2020 – läsplaner och inspiration
  Församlingsservice – bibelmaterial och bibelbutik, besök och medverkan
  Bibeln i digitala format

  Välkommen att stödja bibelarbetet!
  Använd gärna Paysonknappen nedan
  eller swisha till 123 900 62 63!

  Du kan även ge en gåva via Bibelbutikens betalningslösning.

  Stöd Bibelsällskapet via Payson


Dagens Bibelord