• Våra insamlingsprojekt

  Bibelsällskapets uppdrag är att göra Bibeln känd och använd. Vi kämpar tillsammans för att alla som vill ska få ta del av Guds budskap på ett språk de förstår. Det gäller både i Sverige och internationellt.

  Bibelsällskapet driver och stödjer därför en rad projekt som vi samlar in pengar till. Här presenteras aktuella projekt. Du kan välja att stödja ett enskilt projekt, men det går även utmärkt att ge en gåva som inte är ändamålsdestinerad. Då hamnar pengarna i de projekt där de bäst behövs just då.

  De internationella projekt Bibelsällskapet stödjer har vi valt ut bland de högst prioriterade i United Bible Societies (UBS) uppdragslista. Dessa kompletteras av det projekt vi har inom Good Samaritan, som är hiv och aids-arbete. Det ekonomiska ansvaret för de internationella projekten är stort, men vår solidaritet är ett självklart val.

  De projekt i Sverige vi samlar in pengar till är i första hand Bibeläventyret, bibelöversättning till samiska, bibelläsningsmaterial och församlingsbesök.

  Projekt i världen

  Albanien: GT på albanska
  Under 50 år av kommunistiskt styre var det förbjudet att översätta Bibeln till albanska. Därför var det en stor nyhet när albanerna 2007 fick en översättning av Nya testamentet på sitt eget språk. Nu är det hög tid att de också får tillgång till Gamla testamentet översatt direkt från originalspråket. Albanien behöver hela Bibeln.

  Algeriet: Biblar till sökare
  Den officiella propagandan mot kristendomen har gjort många i Algeriet intresserade av att få veta vad det är myndigheterna varnar för. Människor söker efter information på Internet, radio och satellit-TV för att bilda sig en egen uppfattning. De som blivit nyfikna på kristen tro kan i hemlighet få tag på biblar via denna väg.

  Bolivia: En hel livstid
  Många äldre människor i Bolivia är ensamma, har ont om pengar och saknar sjukvårdsförsäkring. Livet kan verka hopplöst, men samtidigt kan ålderdomen bli den tid då man börjar reflektera över livets mål och mening. I den situationen är det viktigt att kunna läsa Guds ord, men det saknas i dag bibelmaterial med stor stil.

  Kambodja: Biblar till marginaliserade
  Kambodjas fattiga finns på landsbygden, i fängelserna och bland soldaterna. Fattigdomen gör att få kristna har en egen bibel. Samtidigt växer kristendomen i landet och därmed efterfrågan på biblar. Bibelsällskapet vill dela ut gratis bibeldelar bland kämpande fattiga så att det kristna arbetet kan fortsätta framåt och Bibelns ljus kan få lysa klart i mörkret.

  Kina: Biblar till Kinas miljoner
  I Kina bor majoriteten kristna på landsbygden, och de flesta har inte råd att köpa biblar. Det råder ett överväldigande behov av att stödja subvention av tryckpapper så att priset på biblar hålls nere. Tryckpapper till en kinesisk bibel kostar 10 kronor. När vi bidrar med pengar till bibelpapper kan bibeltryckeriet i Nanjing göra jobbet.

  Elfenbenskusten: Bibeln på akye
  Akyefolket består av omkring 600 000 personer i landets sydliga delar. 1995 publicerades Nya testamentet på akyespråket, vilket har varit viktigt för de kristna. Nu pågår arbetet med att revidera Nya testamentet och samtidigt översätta Gamla testamentet, så att akyefolket kan få en hel bibel på sitt språk. Vi finansierar översättarteamets arbete.

  Guatemala: Fri att leva – rädda flickor från trafficking
  Trafficking får allvarliga konsekvenser för drabbade barn och ungdomar i form av psykologiska trauman, fysiska skador och sociala svårigheter. Bibelsällskapet arbetar för att traumat hos dessa unga människor ska helas och använder ett bibelbaserat material när de möter upp till 700 unga människor denna omgång.

  Irak: Bibelservice till förföljda kyrkor
  Bibelsällskapet arbetar med att stötta de förföljda kyrkorna genom att förse dem med Guds ord. Tillsammans med kyrkorna sprider vi också det hoppfulla budskapet bland Iraks övriga befolkning, som kämpar med många problem. Detta projekt betjänar omkring 75 kyrkor i landet, såväl traditionella som moderna församlingar.

  Bibelns länder: Biblar och hopp
  I Israel arbetar bibelsällskapet för att nå ut med Bibelns budskap vid stora evenemang som New Age-festivaler och rockkonserter, men också genom gatuevangelisation. Målgruppen är unga israeler som söker en mening med livet, oavsett om de har en religiös eller sekulär bakgrund, oavsett om de är judar eller araber. Både hebreiska och arabiska biblar används.

  Litauen: Bibeläventyret i Litauen
  Litauen får utbildning av Bibeläventyrsinstruktörer och lärare. Vi stödjer även produktionen av pedagogiskt Bibeläventyrsmaterial som fungerar i litauisk kontext.

  Myanmar: Guds ord till Myanmar
  I Myanmar är majoriteten av de 52 miljoner invånarna buddhister. Mindre än 6 procent av befolkningen är kristen. Under 50 år har man levt under militärt styre. Trots de svåra omständigheterna växer kyrkorna i Myanmar, inte minst bland minoriteterna i landet. Det råder stor brist på biblar. Genom bibelsällskapets arbete får många sin första bibel.

  Syrien: Hjälp till traumatiserade
  Nästan alla kristna i Syrien är sargade av krig, sorg och ovisshet. Framtiden ter sig mörk och osäker. Målet för detta projekt är att träna och utrusta syriska kristna ledare i ”traumahealing”. Arbetet bedrivs sedan utifrån lokala kyrkor som kan rekrytera fler ledare och hjälpa människor på plats att bearbeta sina traumatiska upplevelser.

  Togo: Good Samaritan
  Bibelsällskapets hiv- och aidsprogram ”Good Samaritan” hjälper kyrkor och kristna att kämpa mot spridningen av hiv och aids. Människor som smittats får hjälp att hantera sin situation och sedan gå samman som barmhärtiga samariter för att i sin tur stötta andra. Materialet är bibelbaserat. De som lever med hiv eller aids får hjälp att se nya möjligheter till värdigt liv.

  Ukraina: Böcker till sjuka barn
  I Ukraina råder höga sjuktal bland barn. Ovanligt många drabbas av cancer, hjärtsjukdomar och tbc. Familjerna tvingas sälja det de har för att ha råd med vården. Bibelsällskapet arbetar för att tända hopp genom att dela ut barnbiblar och besöka barnen.

  Vietnam: Barnbiblar till kyrkorna
  I Vietnam är regeringen emot kristen verksamhet bland barn och ungdomar, men det får inte bibelsällskapet att tveka inför sin uppgift att förse kyrkorna med barnbiblar. För unga görs bibelappar och bibelaktiviteter.

  Vietnam/Kambodja: NT på stieng
  Stiengfolket lever i delar av Vietnam och Kambodja. Trots många troende finns ingen hel bibel på stiengspråket. Präster och pastorer översätter från vietnamesiska när de predikar. En pastor säger: ”När stiengfolket får en bibel på sitt modersmål kommer den att värderas högre än guld.”

  Välkommen att stödja bibelarbetet!
  Använd gärna Paysonknappen nedan.

  Du kan även ge en gåva via Bibelbutikens betalningslösning.

  Stöd Bibelsällskapet via Payson


Dagens Bibelord