• Våra insamlingsprojekt

  Bibelsällskapets uppdrag är att göra Bibeln känd och använd. Vi kämpar tillsammans för att alla som vill ska få ta del av Guds budskap på ett språk de förstår. Det gäller både i Sverige och internationellt.

  Bibelsällskapet driver och stödjer därför en rad projekt som vi samlar in pengar till. Här presenteras aktuella projekt. Du kan välja att stödja ett enskilt projekt, men det går även utmärkt att ge en gåva som inte är ändamålsdestinerad. Då hamnar pengarna i de projekt där de bäst behövs just då.

  De internationella projekt Bibelsällskapet stödjer har vi valt ut bland de högst prioriterade i United Bible Societies (UBS) uppdragslista. Dessa kompletteras av det projekt vi har inom Good Samaritan, som är hiv och aids-arbete. Det ekonomiska ansvaret för de internationella projekten är stort, men vår solidaritet är ett självklart val.

  De projekt i Sverige vi samlar in pengar till är i första hand Bibeläventyret, bibelöversättning till samiska, bibelläsningsmaterial och församlingsbesök.

  Projekt i världen

  Kina: Bibeltryckning och bibelspridning i Kina
  I Kina bor majoriteten kristna på landsbygden. De flesta har inte råd att köpa biblar. Det råder ett överväldigande behov av subventioner så att priset på biblar hålls nere. Vi bidrar med pengar till bibelpapper. Papper till en bibel kostar 10 kr. Vi utrustar även evangelist- och teologistudenter med studiebiblar. Det behövs fler församlingsledare.

  Kuba: En miljon biblar till Kuba
  Bibelsällskapet är den enda organisationen med tillstånd att distribuera biblar och kämpar hårt för att möta efterfrågan. Svårigheten att få tillgång till internet och sociala nätverk och biblar i digitalt format gör efterfrågan på bibelböcker än större. Det råder även brist på studiebiblar på de teologiska seminarier som utbildar präster och pastorer.

  Kroatien: Bibeln på modern kroatiska
  Den här genomarbetade bibelöversättningen blir den första interkonfessionella Bibeln i Kroatien. Efter kommunismens fall är sekulariseringen stor och kyrkorna efterfrågar en bibel som går att använda för eget bruk och som fungerar för evangelisation.

  Litauen: Bibeläventyret – bibelundervisning i skolan
  Stöd till utbildning av instruktörer och material för bibelundervisning i skolorna.

  Rumänien: Vårblommor – bibelmaterial för barn
  Många barn i Rumänien lever under utsatta förhållanden och det finns en vilsenhet kring tro och etik. Bibelsällskapet servar skolor med aktiviteter och nu vill man komplettera med anpassade barnbiblar med titeln Dygder och värderingar, testade sedan tidigare och väldigt populära bland religionslärare i skolorna.

  Syrien: Hjälp till traumatiserade och utbildning
  Projektet tränar kristna ledare i ”traumahealing” – bibelbaserad traumabearbetning – så att alla församlingar i Syrien ska ha en utbildad handledare att vända sig till. Vi bidrar även till utdelning av barnbiblar och utbildning av en ny generation söndagsskolelärare.

  Togo: Good Samaritan
  Bibelsällskapets hiv- och aidsprogram ”Good Samaritan” syftar till att hjälpa kyrkor och kristna att kämpa mot spridningen av hiv och aids, hjälpa människor som smittats att hantera sin situation och sedan gå samman som barmhärtiga samariter för att hjälpa andra. Materialet är bibelbaserat, och de som lever med hiv eller aids får hjälp att se nya möjligheter till värdigt liv. Material och metoder är lämpliga även för analfabeter. Kursmoduler för ungdomar, gifta par och föräldralösa barn och deras vårdgivare ingår i konceptet som hela tiden utvecklas i takt med att nya utmaningar blir synliga.

  Ukraina: Guds ord till militärer och förbandspräster
  Militärkonflikten i östra Ukraina påverkar många människor, inte minst dem som är soldater och lever liv som är långt från deras drömmar. Bibelsällskapet ger biblar till militärer och utrustar armékaplaner. Särskilt vattentåliga Nya testamenten är uppskattade.

  Bolivia: Rädda Ayoreobarnen – läsundervisning
  Ayoreoerna är en minoritetsbefolkning i östra Bolivia. De diskrimineras av samhället och ett stort antal barn strövar på gatorna utan tillit till andra. Många fastnar i droger och kriminalitet i tidig ålder. Bibelsällskapets projekt syftar till att rädda Ayoreo-barnen genom läsundervisning och vägledning som ändrar deras attityder och livsmöjligheter.

  Burma (Myanmar): Biblar till Burma
  I Burma är majoriteten av de 52 miljoner invånarna buddister. Mindre än 6 procent av befolkningen är kristen. Under 50 år har man levt under militärt styre. Trots de svåra omständigheterna växer antalet troende, inte minst bland minoriteterna i landet. Det råder stor brist på biblar. Vi bekostar även utbildningen av tre lokala översättare av minoritetsspråk.

  Etiopien: Studiebibel på amarinja
  Det etiopiska bibelsällskapet arbetar med en ny studiebibel på amarinja för att kunna ge bibelläsarna klarhet i bibliska begrepp och förklara kulturella och historiska sammanhang.

  Ghana: Alfabetiseringsprojekt på språket dagaree
  Bibelsällskapet arbetar med läs, skriv- och matematikundervisning för att människorna ska kunna ta aktiv del i samhällsutvecklingen, och även ta del av Guds ord som de längtar efter att kunna läsa själva. 5 000 biblar delas ut under året i anslutning till projektet.

  Guatemala: Stöd till barn som får barn
  Det är mycket vanligt att utsatta flickor får barn tidigt, många under 14 år, och de behöver hjälp på flera nivåer att hantera sin situation. Bibelsällskapet ger samtalsstöd i hem och på institutioner och hjälper flickorna så att de kan använda Guds ord för att omvandla sina liv och skapa en kärleksfull och omtänksam miljö för sina barn.

  Serbien: Kärnverksamhet
  Bibelsällskapet var huvudleverantören av biblar under åren av kommuniststyre och fortsätter att bära ansvaret för att förse sin befolkning med relevanta bibelöversättningar och värna kyrkornas bibelengagemang. Flera bibelsällskap i Balkan arbetar tillsammans.

  Albanien: Kärnverksamhet
  Bidragen garanterar att Albaniens bibelsällskap kan fortsätta existera och verka utifrån missionsuppdraget. Landet är relativt fattigt och majoriteten av befolkningen är muslimer. Man arbetar med bibelöversättning och församlingsstöd. Eftersom de måste subventionera sin bibelförsäljning för att folk ska ha råd att köpa biblarna får de inte heller intäkter.

  Arabiskisraeliska bibelsällskapets kärnverksamhet
  Vi stödjer samtliga tre bibelsällskap i Det heliga landet, i år med fokus på det arabiskisraeliska i Nasaret. Det servar de 1,7 miljoner arabiska medborgare i regionen som lever i en väldigt speciell kontext. Bibelnärvaro behövs.

  Bangladesh: Kärnverksamhet
  Vårt bidrag försäkrar att verksamheten fortsätter på Bangladesh bibelsällskap och att målet att nå 200 000 personer med Bibeln blir verklighet.

   

  Välkommen att stödja bibelarbetet!
  Använd gärna Paysonknappen nedan.

  Du kan även ge en gåva via Bibelbutikens betalningslösning.

  Stöd Bibelsällskapet via Payson


Dagens Bibelord