Projekt i över 200 länder

Bibelsällskapen arbetar tillsammans med dig som givare för att ge Bibeln vidare.

Bibelsällskapets uppdrag är att göra Bibeln känd och använd. Vi kämpar tillsammans för att alla som vill ska få ta del av Guds budskap på ett språk de förstår. Det gäller både i Sverige och internationellt.

Bibelsällskapet driver och stödjer därför en rad projekt som vi samlar in pengar till. Här presenteras aktuella projekt. Du kan välja att stödja ett enskilt projekt, men det går även utmärkt att ge en gåva som inte är ändamålsdestinerad. Då hamnar pengarna i de projekt där de bäst behövs just då.

De internationella projekt Bibelsällskapet stödjer har vi valt ut bland de högst prioriterade i United Bible Societies (UBS) uppdragslista. Dessa kompletteras av det projekt vi har inom alfabetisering i Ghana, vilket även får Sida-medel. Det ekonomiska ansvaret för de internationella projekten är stort, men vår solidaritet är ett självklart val.

De projekt i Sverige vi samlar in pengar till är i första hand Bibeläventyret, bibelöversättning till samiska, bibelläsningsmaterial och församlingsbesök.

Projektöversikt

Argentina
Inkluderande bibelmaterial för unga på spanska

Barn och unga med olika funktionsnedsättningar och diagnoser måste också få del av Guds ord. Argentinas bibelsällskap utvecklar småskrifter och audiovisuellt material på spanska anspassade för olika kategorier av behov. Barnledare i församlingar får också tillgång till pedagogiska ”paket” för olika bibelberättelser. Bibelberättelse efter bibelberättelse ska få pedagogiska ledarpaket som passar barns varierande förmågor beroende på funktionsnedsättning och behov.

Läs mer

 

Det heliga landet
Stöd till det arabiskisraeliska bibelsällskapet

Det finns tre bibelsällskap i regionen som turas om att få vårt stöd – det arabiskisraeliska, det israeliska och det palestinska bibelsällskapet. Alla verkar på olika sätt för att serva de kristna i regionen med bibelöversättning, biblar, barnböcker, aktiviteter och samlingar.

Dominikanska republiken
En bibel i varje skolväska
Landet ligger på ön Hispaniola och gränsar till Haiti. I Dominikanska republiken råder utbredd fattigdom. De barn som går i skolan vill gärna ha egna biblar, men i vissa fall är det inte möjligt trots att biblar ingår som läseböcker i skolplanen. Bibelsällskapet hjälper barn att få biblar och anpassat bibelmaterial. Målet är 7 000 biblar per år.

Ghana
Alfabetiseringsprojekt – språken esahie och gurune

Bibelsällskapet hjälper människor att lära sig läsa och skriva på sina modersmål. Det gör också att de nya bibelöversättningarna på språken esahie och gurune blir lästa av fler! I nuläget kan endast 20 procent av de vuxna esahie- och gurunetalande läsa. Läroböckerna som används i projektet täcker bland annat in ämnen som livskunskap, hälsofrågor, miljö- och samhällskunskap. Att kunna läsa och skriva är viktiga förmågor även när det gäller självkänsla och inflytande över sitt eget liv – och sin tro.

Läs mer

Irak
Stöd till förföljda kyrkor

Kristna migrerar från Irak i stort antal. De senaste problemen i regionen har fått många kristna att känna sig övergivna. Bibelsällskapet tjänar den förföljda kristenheten genom att tillhandahålla Guds ord och förmedla vikten av att stanna kvar och verka i landet. Kyrkorna samarbetar med bibelsällskapet kring att sprida hopp och frid hos den hårt pressade befolkningen där våld och otrygghet är vardag. I detta projekt betjänar bibelsällskapet cirka 75 olika kyrkor i Irak.

Kinas kristna ber om fler biblar. Efterfrågan är enorm.

Kina
Bibeltryckning och bibelspridning i Kina

I Kina bor majoriteten kristna på landsbygden. De flesta har inte råd att köpa biblar. Det råder ett överväldigande behov av att stödja subvention av bibelpapper så att priset på biblar hålls nere. Vi bidrar med pengar till bibelpapper och bibeltryckeriet i Nanjing gör jobbet. Papper till en bibel kostar 20 kr. 80 distributionscentraler ser till att biblarna når fram. Det förekommer mycket vantolkningar och villoläror i Kina, vilket gör det extra viktigt att gå till källan själv och ta del av bibeltexterna utan att behöva lita till andra.

Läs mer

Namibia
Barnbibelöversättning till lokala språk

Namibier har länge bett om en barnbibel på lokala språk eftersom nuvarande material är på engelska. Planen är att översätta (och spela in) en barnbibel till sju namibiska språk: oshikwanyama, oshindonga, khoekhoegowab, otjiherero, rukwangali, silozi och afrikaans. Barnbibeln innehåller 101 bibelberättelser som förmedlar Bibelns huvudbudskap.

Peru
Livets bröd

17,5 procent av barnen under fem år i Peru lider av kronisk undernäring. Genom projektet Livets bröd bidrar bibelsällskapet till att förbättra barns näringsintag genom att ge dem ett balanserat mål mat under vardagarna. Barnen får också skolmateriel. Via morgonsamlingar måndag till fredag lär de sig Bibelns berättelser. Kyrkorna där barnen samlas ligger i utsatta områden. En lokal samordnare, ofta en mamma till något av barnen, lärs upp i att övervaka köket. Ytterligare två eller tre personer håller i undervisningen i bibelklasserna.

Rumänien
Bibeläventyret – bibelundervisning i skolan
Rumänien börjar arbeta utifrån Bibeläventyrets svenska koncept. Vi ger stöd till utbildning av instruktörer och material för bibelundervisning i skolorna.

Solidaritetsfonden
Stöd till kämpande bibelsällskap

Solidaritetsfonden ger stöd till bibelsällskap som hotas av nedläggning på grund av ändrade ekonomiska villkor under pandemin. Målet är att hjälpa livskraftiga bibelsällskap att fortsätta sitt arbete och att slippa avbräck i översättningsprojekt eller i insatser gentemot behövande människor i sina länder. I dag finns ca 150 nationella bibelsällskap som arbetar tillsammans i över 240 länder och territorier och bildar United Bible Societies.

Ukraina
Hopp mitt i fruktan

Kriget har trasat sönder människornas liv i Ukraina. Många har tvingats lämna sina hem. Andra lever med den ständiga stressen att något ont kommer att ske, men vet inte när. Bibelsällskapet i Ukraina hjälper till med humanitära insatser och evakueringar. De delar ut biblar till vuxna och barn. De ger stöd till traumatiserade. Det finns dagar när sökandet efter hopp känns viktigare än bröd för dagen. Biblarna går snabbt åt så fort de är i lager.

Läs mer

Vietnam
Biblar till unga

Även om ekonomin bitvis blomstrar, växer inkomstskillnaderna allt snabbare i Vietnam. Detta projekt förser kyrkor i Vietnam med bibelmaterial för både barn och ungdomar. Gratis julutdelningar till fattiga barn sker i bergsområdena. En av de viktigaste målgrupperna är ungdomar som aldrig har ägt en bibel tidigare.

Zambia
Livets träd – vi förvaltar skapelsen

Projektet syftar till att stimulera kyrkornas lyhördhet för klimatförändringar och miljöfrågor genom bibelengagemang, workshops och plantering av träd i särskilt utvalda torra områden i Zambia. Utbildning och bibelsamtal varvas med praktik.

Zambia
Bibelöversättning till språket nyanja (NT)

Nyanja talas i Lusaka, Livingstone och i östra Zambia och är ett bantuspråk som även används officiellt i administration och utbildning numera. Bibelöversättningen är mycket efterlängtad bland de nyanjatalande och översättarteamet hoppas snart bli klara.

Zimbabwe
Bibelöversättning till språket tonga

Tongaspråket talas av nära 300 000 människor i södra Zimbabwe. Behovet av en tongabibel är stort, särskilt hos präster och bibelforskare som önskar en djupare förståelse av bibeltexterna för att kunna förmedla Bibelns budskap. Församlingarna längtar efter egna biblar.

Sverige – projekt i urval
Bibelöversättning till samiska och meänkieli
Engagemang kring NT2026
Bibeläventyret – utbildning av instruktörer och klassundervisning (Läs mer)
Bibelläsning & bön och Bibel – läsplaner och inspiration
Församlingsservice – bibelmaterial och bibelbutik, besök och medverkan
Bibeln i digitala format

Det finns många sätt att ge

Bibelsällskapet erbjuder en rad sätt att ge till arbetet.

Var med och bidra till att ge människor hopp och ett bättre liv!