• Våra insamlingsprojekt

  Bibelsällskapets uppdrag är att göra Bibeln känd och använd. Vi kämpar tillsammans för att alla som vill ska få ta del av Guds budskap på ett språk de förstår. Det gäller både i Sverige och internationellt.

  Bibelsällskapet driver och stödjer därför en rad projekt som vi samlar in pengar till. Här presenteras aktuella projekt. Du kan välja att stödja ett enskilt projekt, men det går även utmärkt att ge en gåva som inte är ändamålsdestinerad. Då hamnar pengarna i de projekt där de bäst behövs just då.

  De internationella projekt Bibelsällskapet stödjer har vi valt ut bland de högst prioriterade i United Bible Societies (UBS) uppdragslista. Dessa kompletteras av det projekt vi har inom alfabetisering i Ghana, vilket även får SIDA-medel. Det ekonomiska ansvaret för de internationella projekten är stort, men vår solidaritet är ett självklart val.

  De projekt i Sverige vi samlar in pengar till är i första hand Bibeläventyret, bibelöversättning till samiska, bibelläsningsmaterial och församlingsbesök.

  Projekt i världen

  Albanien: Kärnverksamhet
  Bidragen garanterar att Albaniens bibelsällskap kan fortsätta existera och verka utifrån missionsuppdraget. Landet är relativt fattigt och majoriteten av befolkningen är muslimer. Man arbetar med bibelöversättning och församlingsstöd. Eftersom de måste subventionera sin bibelförsäljning för att folk ska ha råd att köpa biblarna får de inte heller intäkter.

  Arabiskisraeliska bibelsällskapets kärnverksamhet
  Vi stödjer samtliga tre bibelsällskap i Det heliga landet, i år med fokus på det arabiskisraeliska i Nasaret. Det servar de 1,7 miljoner arabiska medborgare i regionen som lever i en väldigt speciell kontext. Bibelnärvaro behövs.

  Bangladesh: Kärnverksamhet
  Vårt bidrag försäkrar att verksamheten fortsätter på Bangladesh bibelsällskap och att målet att nå 200 000 personer med Bibeln blir verklighet.

  Albanien: Vänner för livet – Bibeln och sport
  Albanska bibelsällskapet har länge arbetat med bibelengagemang via sport och fotbollsturneringar. De är brobryggare över religionsgränser och tidigare konflikter i regionen.
  Nu satsar vi på uppbyggnaden av ett länge saknat bibelhus med sportanläggning i Tirana.

  Bolivia: Torka dina tårar – insatser för misshandlade
  Våldet i hemmen har ökat markant i Bolivia. särskilt kvinnor och barn far illa. Utsatta får samtalsstöd, läsmaterial och hjälp att bryta destruktiva mönster.

  Det heliga landet: Betlehems barn – kärlek och trygghet
  Det finns tre bibelsällskap i regionen som turas om att få vårt stöd. Det palestinska bibelsällskapet i Betlehem satsar särskilt på barn- och lägerverksamhet som skapar trygghet.

  Ghana: Alfabetiseringsprojekt – språken esahie och gurune
  Bibelsällskapet hjälper människor att lära sig läsa och skriva på sina modersmål.

  Guatemala: Stöd till barn som får barn
  Det är mycket vanligt att utsatta flickor får barn tidigt, många under 14 år, och de behöver hjälp på flera nivåer att hantera sin situation. Bibelsällskapet ger samtalsstöd i hem och på institutioner och hjälper flickorna så att de kan använda Guds ord för att omvandla sina liv och skapa en kärleksfull och omtänksam miljö för sina barn.

  Haiti: Barnen och Guds ord – bibelböcker för barn
  Haiti är fortfarande märkt av jordbävningen 2010. 60 procent av befolkningen är under 25 år. Skolorna frågar efter bibelböcker för barn. Lärarna vill ge barnen bildning och trygghet.

  Indien: Bibeln på indiska minoritetsspråk
  Indien är ett mångfacetterat land och just nu pågår 20 bibelöversättningar till nya språk.

  Irak: Stödcenter i Erbil – service till kyrkor och kristna
  Nya och innovativa tjänster krävs för att möta behoven bland flyktingar och kyrkor. Det behövs samlingsrum, distributionsbil, lagerlokaler, rådgivning och traumabehandling.

  Kenya: Bibelöversättning till språket igikuria
  Kuriafolket lever i både Kenya och Tanzania. Nu väntar de på sin första bibelöversättning.

  Kina: Bibeltryckning och bibelspridning i Kina
  I Kina bor majoriteten kristna på landsbygden. De flesta har inte råd att köpa biblar. Vi bidrar med pengar till bibelpapper bland annat. Papper till en bibel kostar 10 kr.

  Kirgizistan: Bibelhäften till kvinnor i en muslimsk kultur
  Med försiktighet och fingertoppskänsla servar bibelsällskapet kvinnorna med småskrifter.

  Kroatien: Bibeln på modern kroatiska
  Den första interkonfessionella Bibeln i Kroatien. Under 2019 är det dags för lanseringen.

  Kuba: Uppbyggnad av lokalt tryckeri för bibelmaterial
  Bibelsällskapet är den enda organisationen med tillstånd att importera biblar. Svårigheten att få tillgång till internet och sociala medier och bibelappar gör efterfrågan än större. Nu bygger man ett tryckeri för att kunna producera eget Kubanpassat bibelmaterial.

  Libanon: Försonas! – stödprogram för barn i flyktingläger
  Bibelsällskapet förmedlar hopp till flyktingbarn via samtal, drama och bibelberättelser.

  Litauen: Bibeläventyret – bibelundervisning i skolan
  Stöd till utbildning av instruktörer samt material för bibelundervisning i skolorna.

  Malawi: Familjepaket för bibelengagemang
  Läs- och aktivitetspaket för hela familjer. Arbetet stärker familjeband och ökar kunnandet.

  Moçambique: Bibelöversättning till språket emakhuwa
  Makhuwa-folket på 5,3 miljoner ska få en fullständig bibel på sitt språk för första gången.

  Nicaragua: Hopp och leenden för barn med cancer
  Både barnen och deras anhöriga uppskattar bibelsällskapets värdefulla insatser på sjukhus.

  Rumänien: Bibeläventyret – bibelundervisning i skolan
  Rumänien börjar arbeta utifrån Bibeläventyrets svenska koncept. Vi ger stöd till utbildning av instruktörer och material för bibelundervisning i skolorna.

  Rumänien: Vårblommor – bibelmaterial för barn
  Bibelsällskapet servar skolor med aktiviteter och skolböcker som stärker barnen.

  Serbien: Bibeläventyret – bibelundervisning i skolan
  Rumänien börjar arbeta utifrån Bibeläventyrets svenska koncept. Vi ger stöd till utbildning av instruktörer och material för bibelundervisning i skolorna.

  Syrien: Hjälp till traumatiserade och utbildning av ledare
  Projektet tränar kristna ledare i ”traumahealing” – bibelbaserad traumabearbetning – så att alla församlingar i Syrien ska ha en utbildad handledare att vända sig till.

  Uganda: Bibelböcker till människor med synnedsättningar
  Ett inkluderande projekt som strävar efter att alla ska kunna ta del av Bibelns budskap.

  Ukraina: Böcker och besök till allvarligt sjuka barn
  Det råder ovanligt höga sjuktal bland barn i Ukraina, effekter av kärnkraftsolyckan i Tjernobyl. Bibelsällskapet gör särskilda lekbesök på sjukhusen och delar ut barnböcker.

  Ukraina: Biblar och själavård till handikappade
  Bibelsällskapet besöker och möter unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

  Zambia: Bibelöversättning till språket nyanja (NT)
  Nyanja är ett bantuspråk som även används officiellt. Bibelöversättningen är efterlängtad.

  Projekt i Sverige – ett urval:
  Bibelöversättning till samiska
  Bibeläventyret – utbildning av instruktörer och klassundervisning
  Bibelläsning & bön och Anta utmaningen – läsplaner och inspiration
  Församlingsservice – bibelmaterial och bibelbutik, besök och medverkan Bibeln i digitala format.

   

  Välkommen att stödja bibelarbetet!
  Använd gärna Paysonknappen nedan
  eller swisha gärna till 123 900 62 63!

  Du kan även ge en gåva via Bibelbutikens betalningslösning.

  Stöd Bibelsällskapet via Payson


Dagens Bibelord