Dagens bibelord på din webbplats

“Dagens bibelord” är en tjänst från Svenska Bibelsällskapet som gör det möjligt att automatiskt presentera ett nytt bibelord på sin webbplats varje dag. Det skulle exempelvis kunna se ut så här (här används ingen särskild layout):

Men Herren vakar över dem som fruktar honom,
över dem som hoppas på hans nåd,

Ps 33:18

Hur gör man?

Det är mycket enkelt! Som webbansvarig behöver du bara lägga in följande kod var som helst i en webbsida (allt är en enda lång rad):

<script type="text/javascript" src="https://www.bibeln.se/pren/syndikering.jsp"> 
 </script>

Varje gång någon besöker webbsidan kommer koden ovan att bytas ut mot dagens bibelord, som hämtas från bibeln.se. Formgivningen (teckensnitt, teckenstorlek, teckenfärg, bakgrundsfärg mm) anpassas automatiskt till den stil som sidan i övrigt har.

Ja, svårare än så är det inte!

Det har slutat funka på min hemsida?

Troligen har er hemsida bytt till nyare teknik och högre säkerhet. Leta upp koden i er hemsida och se till att det står https (med ett litet s) och inte http://www.bibeln.se osv.

Tips

Det kan vara lämpligt att lägga in dagens bibelord i en tabell som är ca 200 pixlar bred. Detta för att spalten ska bli smal (smala spalter är enklare att läsa än breda), men vill man ha bibelordet på en lång rad så kan man strunta i tabellen.

Överkurs

Vill du ändra på bibelordets utseende kan du styra det med så kallade formatmallar. Det gör du genom att i webbsidans huvud (dvs. mellan <head> och </head>) skriva följande kod (formatanvisningarna eller reglerna mellan { och } är naturligtvis bara exempel):

<style type="text/css">
  .bibel_ord {color:#333333; font-weight:bold}
  .bibel_link {font-size:9px;}
  .bibelnse_linkdiv {margin-top: 10px;}
  .bibelnse_link {color:#6699cc;}
</style>

.bibel_ord: formaterar själva bibeltexten.

.bibel_link: formaterar versreferensen nedanför bibeltexten.

.bibelnse_linkdiv: främst avsedd att formatera bibeln.se-länkens placering, t ex direkt efter versreferensen ({display: inline;}), med mer luft ovanför ({margin-top: 10px;}) eller centrerad ({text-align: center;}).

.bibelnse_link: främst avsedd för att formatera själva bibeln.se-länkens text.

En sida med “Dagens bibelord” kan ta något längre tid (det rör sig vanligtvis bara om tiondelar!) att öppna i webbläsaren. Detta beror på att sidan är kopplad till både sin egen webbserver och den som driver bibeln.se.

Den tekniska lösningen (som kallas “Javascript Client-Side Include”) fungerar på alla “moderna” webbläsare, dvs. webbläsare från 1998 och framåt. Detta torde innebära ungefär 99,5% av alla surfare idag.