För den enskilde

Här finner du tips för den enskildes läsning och bibelstudium.

Bibelmeditation

En enkel bibelmeditationsmetod för dig som vill testa på koncentrerad bibelläsning.

Ladda ner handledningen här.

Discovery Bible Study

Ett konkret hjälpmedel för att studera Guds ord och låta det förvandla dig.

Guds ord är liv och kraft. Om vi som kristen vill förvandlas och växa som lärjungar och i Kristilikhet behöver vi låta Guds ord få utrymme och gå djupt i våra liv så att det formar och förvandlar oss. Discovery Bible Study är ett mycket enkelt sätt att gå djupare i Guds ord och hjälpa dig att på riktigt och på djupet förvandlas genom ordets kraft.

Ladda ner en hjälp till metoden här.

Romanläsning

Läs igenom alla fyra evangelierna eller en annan grupp av bibelböcker i rask takt för att få en överblick. Tänk “roman”.

Läs ganska snabbt och översiktligt. Fasta inte i grubblerier och tänk för mycket. Målet är att få en översikt. Fördjupning kan få komma i nästa steg.

De tre frågorna

De tre frågorna kan sammanfattas med: Vad står det? Vad betyder det? Vad innebär det?

Texterna vidgas om vi vågar ställa frågor till dem. Att våga ställa frågor till bibeltexten kan vara ett viktigt sätt att få en djupare förståelse. De tre frågorna bygger på att först få en förståelse för vad det står för att sedan gå på djupet med de andra två frågorna.

Memorering

Välj ut några bibelverser som du skulle vilja kunna utantill och träna på dem till de sitter i minnet. De blir något värdefullt du alltid bär med dig.

Kapitelmetoden

Skriv en egen sammanfattning till kapitlen i Bibeln.

Läs kapitlet, gärna flera gånger, och gör ett försök att i en eller två meningar sammanfatta kapitlet. Tänk dig att du skriver inledningar till kapitlen.

Läs meditativt

Välj ut en vers och läs den sedan många gånger. Fundera och känn efter vad versen vill säga dig. Läs och brottas gärna med svårare verser också.

Det finns många metoder att närma sig en text meditativt. Enkelt kan man säga att huvudpoängen är att känna texten. Det viktiga är inte fakta eller teologiska frågor, utan snarare att möta texten och se vad den betyder för dig. Det betyder ibland att man reagerar med glädje och frid, men också med ilska eller oförståelse. Det viktiga då är att våga möta frågorna som dyker upp och inte bara förkasta dem.

Ord eller person

Att studera ett ord eller en person ingående är ett bra sätt att fördjupa sig i Bibeln.

Använd gärna uppslagsdelen i din Bibel för att hitta ett bra ämne och även var du kan hitta Bibelord som berör ämnet.

Lectio divina

En klassisk metod i flera steg som innehåller läsning, meditation, bön, kontemplation och handling.

Lectio Divina är en personlig metod med inlevelse som grund som kan användas både enskilt och i grupper. Metoden är indelad i följande steg:

1. LECTIO (LÄSNING)
Läsa: – se texten bortom mina reaktioner.
Vad står det i texten?
Leta efter: Upprepningar, samband, kontraster?
Fråga: När? Var? Vem? Hur?
Var finns Kristus, hur ser jag Kristus, hur uttrycks relationen till honom?

2. MEDITATIO (REFLEKTION)
Sätta in sig själv.
Vad betyder detta för mig, vad är angeläget för mig?
Någon vers, något ord som betyder något för mig?
Skriv eventuellt ner tankar.
Lär något ur texten utantill för att kunna bära med sig.

3. ORATIO (BÖN)
Bedjandet.
Jag får tala till Gud som talat till mig, vända tankarna jag får till bön.
Bekännelse, förbön, tack och lovprisning.

4. CONTEMPLATIO (KONTEMPLATION)
Varandet hos Gud utan ord.
Den inre tillbedjan.

5. ACTIO (HANDLING)
Delandet (om man gör detta i grupp)
Handling kan behöva växa fram under längre tid…
…men behöver blir en konsekvens av min tro.
konkretisera och skriv ner

Text från Credo.nu

Be Bibelns böner

Bibeln är full av böner, särskilt Psaltaren. Studera dem gärna och se om det inte finns något som passar just dig.

Bibeln innehåller så mycket mer än Fader vår/Vår Fader. Psaltaren och många andra böcker innehåller en rik flora av böner som kan användas i det personliga andaktslivet.

Total Bible Makeover av pappersbibel

Använd färgpennor och markera bibliska huvudteman medan du läser, exempelvis böner, visdomsord, frälsning, tvivel, kärlek, samliv, relationen till Gud etc.

Skapa dig en lista över olika färger och teman som du gärna skulle vilja markera. Läs sedan sakta och försök att hitta dessa. Bibeln kommer efterhand att få ett helt nytt utseende och bli väldigt personlig.

Tematiskt studie

Välj ett tema och läs dig igenom vad Bibeln har att säga om det. Du kan använda bibeluppslagsböcker för att finna var du kan läsa om ditt valda tema.

Läsa betraktelser

En god metod för nybörjaren såväl som för den erfarne. Läs vad andra har upptäckt i texten. Det finns många möjligheter där det finns ett antal andaktsböcker att följa. Man kan också följa bibelläsningsplaner som har kommentarer till texten. Det finns också flera bibelläsningskommentarer att prenumerera på.

  • Många olika böcker kan hittas i bibelbutiken.
  • Bibeln idag är en bibelläsningsplan med kommentarer som används av nästan 3 000 prenumeranter.
  • Appen Bibelstund innehåller också en hel del planer med betraktelser.

Läsa hela Bibeln på ett år

Genom att följa en bibelläsningsplan kan du på ungefär 15 minuter per dag läsa hela Bibeln på ett år. Via Anta utmaningen kan du hitta ett par olika planer.

Läsa parafras

En parafras är inte en översättning utan en tolkning av texten. Att läsa en parafras kan ge ett bra flyt i läsningen.

Det finns gott om biblar som i ordets rätta mening egentligen inte är översättningar. Dessa kallas för parafraser och det betyder att det är bibeltexten tolkad för att bli mer begriplig. På Svenska finns t ex Levande Bibeln och The Message.

Ord eller person

Att studera ett ord eller en person ingående är ett bra sätt att fördjupa sig i Bibeln.

Använd gärna uppslagsdelen i din Bibel för att hitta ett bra ämne och även var du kan hitta Bibelord som berör ämnet.

Skriva

Genom att föra en andlig dagbok eller kreativ anteckningsbok kan du få ut mer av din läsning.

Att skriva är ett viktigt sätt att ta till dig och fundera kring det du läser.

Barnbibel

Läs berättelserna i en barnbibel. Ett bra sätt att få hela sammanhanget.

Barnbibel kan ibland upplevas som barnsliga och det är själva poängen. Att läsa en barnbibel ger en översikt som kan vara svår att få på andra sätt. En rekommenderad bibel till denna typ av genomläsning är ”Bibeln från början till slut” som är anpassad för mellanstadiebarn.

Lyssna

Hela Bibeln finns inläst som ljudbok. Att lyssna sig genom berättelserna ger en ny dimension.

Hela Bibel 2000 finns inläst av kända skådespelare. Den finns idag via Spotify.

Bibelsällskapet har också en nyinspelning av Nya testamentet på CD via Bibelbutiken.