United Bible Societies

1946 var Bibelsällskapet med och grundade paraplyorganisationen United Bible Societies (UBS) som är en sammanhållande administrativ länk mellan bibelsällskapen i världen. Parollen är “The Bible for everyone”, Bibeln till alla.

Det finns 150 bibelsällskap  och några ytterligare bibelpartner, verksamma i över 240 länder och territorier. Bibelsällskapen arbetar för att alla människor som vill ska ha tillgång till en egen bibel, och att den ska finnas på ett språk som de talar och förstår.

UBS huvudkontor ligger i Swindon i England. Läs gärna mer på UBS webbplats.

Varje år tar Bibelsällskapet i Sverige ekonomiskt ansvar för ett tjugotal internationella projekt. Alla gåvor som vi får in till de internationella bibelprojekten skickar vi ut via UBS till de nationella bibelsällskapen. De är rustade att verka i sina lokala sammanhang och har lättast att se behoven. När de behöver stöd eller kompetensutveckling arrangeras detta ofta via UBS. Inom UBS finns till exempel ett särskilt team översättningskonsulter som åker ut och hjälper lokala bibelöversättare.

Något av bibelsällskapsrörelsens styrka är den lokala förankringen i så många länder, vilket innebär att man kan göra snabba insatser när så krävs. Många gånger har bibelsällskapspersonal fått en avgörande roll även vid naturkatastrofer eller krigssituationer.

Kraftfullt budskap

Bibeln har kraft att förändra och utmana. På Bibelsällskapet hör vi ofta berättelser om människor som genom Bibeln har fått ett nytt livsinnehåll.

Till exempel sade en drogmissbrukare som satt i fängelse i Surinam så här när han hade fått en egen bibel:

– Det här en den mest värdefulla gåva jag någonsin har fått, och tack vare den har mitt liv förändrats.

41-åriga Augusta i Angola som just fått Nya testamentet på språket umbundu i sin hand säger:

– Det finns så mycket i Bibeln som föder min själ, så många infallsvinklar på livet. I Bibeln har vi allt. Nya testamentet på umbundu ger mig stor glädje.

Läs fler personliga berättelser om det viktiga bibelarbetet.