• United Bible Societies

  1946 var Bibelsällskapet med och grundade paraplyorganisationen United Bible Societies (UBS) som är en sammanhållande administrativ länk mellan bibelsällskapen i världen.

  Det finns 148 bibelsällskap och några ytterligare bibelpartner som arbetar för att alla människor ska ha en egen bibel och att den ska finnas på ett språk som de talar och förstår. UBS huvudkontor ligger i Swindon i England. Läs gärna mer på UBS webbplats.

  Varje år tar Bibelsällskapet i Sverige ekonomiskt ansvar för ett tjugotal internationella projekt. Alla gåvor som vi får in till de internationella bibelprojekten skickar vi ut via UBS till de nationella bibelsällskapen. De är rustade att verka i sina lokala sammanhang och har lättast att se behoven. När de behöver stöd eller kompetensutveckling arrangeras detta ofta via UBS.  Inom UBS finns till exempel ett särskilt team översättningskonsulter som åker ut och hjälper lokala bibelöversättare.

  Något av bibelsällskapsrörelsens styrka är den lokala förankringen i så många länder, vilket innebär att man kan göra snabba insatser när så krävs. Många gånger har bibelsällskapspersonal fått en avgörande roll även vid naturkatastrofer eller krigssituationer.

  Michael Perreau är generalsekreterare för UBS.

  Kraftfullt budskap

  Bibeln har kraft att förändra och utmana. På Bibelsällskapet hör vi ofta berättelser om människor som genom Bibeln har fått ett nytt livsinnehåll.

  Till exempel sade en drogmissbrukare som satt i fängelse i Surinam så här när han hade fått en egen bibel:

  – Det här en den mest värdefulla gåva jag någonsin har fått och tack vare den har mitt liv förändrats.

  Läs fler personliga berättelser om det viktiga bibelarbetet.

   

Dagens Bibelord