Bibelgudstjänst

Ordna en temagudstjänst om Bibeln och bibelbruk.

BIBELGUDSTJÄNST
Vår ambition är att sätta Bibeln i centrum. I denna gudstjänst behövs inte någon agenda, framför allt för att aktivera också de barn som inte är läskunniga. Någon läser före och församlingen repeterar sina “läsningar” rad för rad. I nedanstående agenda markerar ett L de texter som vi avser skall läsas rad för rad med repetition av församlingen. L bör därför lämpligen vara en annan person är pastorn/prästen, P.

BARNEN VANDRAR IN under sång: “Här är vägen som vi går tillsammans” (Vår kyrkogång ur Musikrutan, Verbum)

När barnen kommit fram kan de gärna sjunga ett par av sina sånger själva, ev. tillsammans med församlingen.

PSALM 181:1,2

NU ÄR GUDS TID L läser en rad, församlingen repeterar:

L Nu är Guds tid
Här i sitt hus
sluter han in oss i värme och ljus.
Nu är Guds tid.
Nu skall hans ord
leda oss rätt och hjälpa oss tro.
Nu är Guds tid.
Nu vill vi be
och ta emot vad Gud har att ge.

Gode Fader, du är här
Du tycker om mig sådan jag är.
Du ser oss alla. Du är så god.
Du sköter om oss med tålamod

LOVSÅNGEN Psalm 21

FRAMBÄRANDE AV LJUS, KORS OCH BIBEL
Ljuset, korset och Bibel bärs fram från olika håll i kyrkan.

P I begynnelsen fanns Ordet
och Ordet fanns hos Gud
och Ordet var Gud.

L Ordet var liv,
och livet var människornas ljus.
(församlingen repeterar rad för rad)

Kristusljuset bärs fram i koret

P Och Ordet blev människa
Och bodde ibland oss.

L Så älskade Gud världen
(församlingen repeterar)

Korset hämtas och korsbäraren ställer sig bredvid ljusbäraren.

P Låt Kristi Ord bo hos er
i hela sin rikedom och med all vishet.

L Ditt Ord är en lykta för min fot,
ett ljus på min stig.
( församlingen repeterar rad för rad)

Bibeln bärs fram och bibelbäraren ställer sig bredvid de andra.

BÖN beds gärna av en ungdom

Gode Gud,
djur, blommor och människor lever.
Men ord kan också leva.
Dina Ord lever.
Hjälp oss, Gud, att förstå dina Ord.
Vi litar på dig, vår Gud.
Amen.

Korset och Kristusljuset placeras på sedvanlig plats. Bibeln lägges öppen och väl synlig.

SÅNG “Ditt Ord…” omkvädet – version Jörgen Martinsson ur Svenska Bibelsällskapets utgåva inför Första Advent 1999.
Alt. psalm.

EVANGELIUM Joh. 14:4-6

SÅNG “Ditt Ord….”

PREDIKAN (“Men ord kan också leva.” Såra, göra ledsna. Men också göra glada. Lysa upp. Som ljus. Trösta. Hjälpa oss se. Visa vägen.
“Dina Ord lever”. När vi läser/hör berättelser ur Bibeln talar Gud med oss. Vi får lära känna Jesus. Han som är Ordet som lever, är vägen, sanningen och livet.)

TROSBEKÄNNELSEN

KÖRSÅNG alt. gemensam sång eller kort musikstycke

FÖRLÅTELSEBÖN L förebedjare, församlingen repeterar rad för rad.

L Gud, vi ger dig också det vi är ledsna för.
Allt ryms i din kärlek och ömhet.
Förlåt oss när vi glömmer vad du vill.
Gud gör oss trygga.

P Ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull.
I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn.

KYRKANS FÖRBÖN beds av två – fyra personer

Gud, tack för att du talar till oss genom Bibelns ord.
Tack för orden i Bibeln som berättar om Jesus. Hjälp oss att ta vara på det vi läser.

Låt Bibeln bli översatt till alla språk
och läst i hela världen.
Vi ber för dem som arbetar med att sprida ditt Ord.

Vi ber för alla dem som är sjuka och ledsna.
alla dem som saknar mat och kläder och ett hem att bo i.
Visa oss hur vi kan hjälpa till här i vår församling.
Gud, ditt Ord är en lykta för min fot,
ett ljus på min stig. Amen.

PSALM 67 . Kollekten tas upp. Lämpligt ändamål är insamlingen för bibelmaterial till församlingarnas barn-och ungdomsarbete i Etiopien. Svenska Bibelsällskapet förmedlar, postg. 90 06 26 -3

GUD SOM HAVER
alt. HERRENS BÖN

GUDS FRED Vi hälsar på varandra och önskar varandra “Guds fred/frid”

LOVPSALM 360 alt. 77:3. Församlingen står upp

VÄLSIGNELSE och SÄNDNINGSORD

ALLA VANDRAR UT under sången “Gud, var med oss alla” ur “Silverflöjt och trumma”, EFS-Förlaget. Barnkören eller försångare sjunger före en gång, därefter alla.

Sammanställd av barnledare, organist och präster i Brunnby församling, Lunds stift.