NT2026

Svenska Bibelsällskapet kommer att ta fram en ny översättning av hela Nya testamentet till 2026.

År 2026 kommer det att vara 45 år sedan NT81 lanserades. Det är till och med fem år längre än det klassiska tidsspannet mellan en äldre och en ny bibelgeneration, så det är dags att vi gör en insats för samtida och framtida bibelläsare!

Anders Göranzon

Generalsekreterare, Bibelsälskapet

LADDA NER TEXTER FRÅN PROJEKTET

Nedan finner du texter ur översättningsprojektet. Formuleringarna är preliminära och kommer med stor sannolikhet att förändras något inför publiceringen 2026. Alla är välkomna att lämna åsikter via nt2026@bibeln.se.

Jakobsbrevet layoutad

Provöversättning juni 2024. Gjord i layout med rubriker i marginalen. Innehåller frågematerial.

Jakobsbrevet texten

Provöversättning juni 2024.

Matteusevangeliet 5-7

Provöversättning april 2024

1 Thessalonikerbrevet

Provöversättning april 2024

Johannesevangeliet 1 och 4

Provöversättning feb 2024

2 Thessalonikerbrevet

Provöversättning feb 2024

Markusevangeliet

Pilotöversättningen 2021

Filipperbrevet

Pilotöversättningen 2021

Första Johannesbrevet

Pilotöversättningen 2021

Lukasevangeliet 9-19

Provöversättningen 2015

Galaterbrevet

Provöversättningen 2015

Följ med och se
En kreativ bibelöversättarworkshop

Här kan du ladda ner material till en helkväll i bibelöversättningens anda för din ungdomsgrupp.

Nya texter och hjälp till studier

Mötesplatser” innehåller 10 bibeltexter återgivna på grekiska och på svenska med Bibel 2000 och nya provöversättningar. Till detta finns korta kommentarer till varje perikop från vår översättningsdirektor. Texterna som är med är:
Mark 1:14–15,  Luk 2:1–20, Joh 6:60–69, Fil 2:5–11, Joh 19:17–37, Joh 12:44–50, Rom 16:1–7, Upp 1:9–18, Rom 8:14–17 och Matt 13:53–57.

Översikt över projektet

Det krävs ett antal personer med skiftande kompetenser för att översätta hela Nya testamentet. Här är en presentation av de olika grupper som arbetar med NT2026.

Publikationer

 

Press i urval

officiella svenska bibelöversättningar

  • 1526 Nya testamentet på svenska

  • 1541 Gustav Vasas bibel

  • 1703 Karl XII:s bibel (egentligen en uppdatering av bibeln från 1541)

  • 1917 års kyrkobibel

  • Bibel 2000

viktiga datum

8 maj 2020 – Svenska Bibelsällskapets styrelse fattade beslut att hos Bibelfonden ansöka om medel för översättning av hela Nya testamentet till 2026. Fonden förvaltar royalty från Bibel 2000 för kommande bibelöversättningar.

28 sep 2020 –Stiftelsen Svenska Bibelsällskapets Bibelfonds styrelse fattade beslut om finansiering för översättning av hela Nya testamentet till 2026.

8 mars 2021 – Svenska Bibelsällskapets styrelse fattade beslut om hur projektet ska organiseras samt antog översättningsprinciper.

För närmare information kontakta

Lämna respons

Respons på översättningen

Vi tar gärna emot respons på översättningen och önskar du skicka sådan så gör du det enklast via nt2026@bibeln.se, då kommer tankarna med i samlad form till översättare och redaktion.

 Översättningsprinciper

Svenska Bibelsällskapets styrelse antog den 8 mars 2021 nio principer som styr den översättning av Nya testamentet som ska vara klar till år 2026. Principerna är rangordnade, så att de viktigaste principerna kommer först. Rangordningen har en tentativ (preliminär) och vägledande funktion, eftersom avvägningarna mellan punkterna kan innebära komplexa beslut i det praktiska arbetet med översättningen.

 

Primäröversätttare och redaktion

Redaktionskommittén, bestående av två exegeter och två stilister, bearbetar all text kontinuerligt i processen. Varje text ska bearbetas på fem olika nivåer innan den är klar. Primäröversättarna levererar utkast på nivå 1 och 2 och tillhandahåller därmed grundarbetet för den fortsatta bearbetningen av redaktionskommittén och en rad externa konsulter. Den slutgiltiga texten blir alltså resultatet av ett sammanhållet teamwork, som Bibelsällskapet har copyright på.

 

Följande personer ingår i redaktionskommittén för Nya testamentet, NT2026. Gruppen består av Alva Dahl, Jonas Holmstrand, Aili Lundmark och Mikael Winninge. Utöver dessa kommer Lisa Buratti, Linda Joelsson, Dan Nässelqvist, Bim O’Reilly, Rikard Roitto och Mikael Tellbe att arbeta med primäröversättning. Dessutom kommer flera externa konsulter att vara involverade i arbetet. Det handlar dels om experter på svenska språket, stilister och författare, dels om experter på grekiska, exegetik och textkritik. Många olika kompetenser behövs i arbetet som leds av Bibelsällskapets översättningsdirektor Mikael Winninge. Närmare presentation av alla inblandade finns här.