NT2026

Svenska Bibelsällskapet kommer att ta fram en ny översättning av hela Nya testamentet till 2026.

Nya texter och hjälp till studier

Mötesplatser” innehåller 10 bibeltexter återgivna på grekiska och på svenska med Bibel 2000 och nya provöversättningar. Till detta finns korta kommentarer till varje perikop från vår översättningsdirektor.
Kan användas för predikanter som vill göra textstudier innan sin predikan. För de som följer Svenska kyrkans kyrkoår så finns alla texter med under det precis inledda kyrkoåret.
Texterna som är med är:
Mark 1:14–15,  Luk 2:1–20, Joh 6:60–69, Fil 2:5–11, Joh 19:17–37, Joh 12:44–50, Rom 16:1–7, Upp 1:9–18, Rom 8:14–17 och Matt 13:53–57.

Översikt över projektet

Det krävs ett antal personer med skiftande kompetenser för att översätta hela Nya testamentet. Här är en presentation av de olika grupper som arbetar med NT2026.

LADDA NER TEXTER FRÅN PROJEKTET

Markusevangeliet

Pilotöversättningen 2021

Filipperbrevet

Pilotöversättningen 2021

Första Johannesbrevet

Pilotöversättningen 2021

Lukasevangeliet 9-19

Provöversättningen 2015

Galaterbrevet

Provöversättningen 2015

Svenska Bibelsällskapet kommer att ta fram en ny översättning av hela Nya testamentet till 2026. Beslutet togs den 28 september 2020 av Bibelsällskapets styrelse. Medel till översättningsarbetet har beviljats av Bibelfonden, en förutsättning som gör att satsningen nu kan ta fart.

 – År 2026 kommer det att vara 45 år sedan NT81 lanserades. Det är till och med fem år längre än det klassiska tidsspannet mellan en äldre och en ny bibelgeneration, så det är dags att vi gör en insats för samtida och framtida bibelläsare, säger Anders Göranzon, generalsekreterare för Svenska Bibelsällskapet.

 Det finns några olika omständigheter kring beslutet som är värda att poängtera.

 2026 är det 500 år sedan den första utgåvan av Nya testamentet kom på svenska. Med Nya testamentet på svenska 1526 föddes nysvenskan och det svenska skriftspråket. Det var då som bokstäverna å, ä och ö på allvar infördes i skrift. I och med att utgåvan blev spridd och använd växte även rikssvenskan fram.

 – Att uppmärksamma 500-årsjubiléet känns roligt jämsides med lanseringen av ett nytt NT, säger Anders Göranzon.

 De senaste officiella bibelöversättningarna har varit statliga projekt. Så är det inte längre.

 – Nu återgår vi till en situation som liknar den före reformationen. Då var svensk kristenhet en del av den katolska kyrkan, nu översätts Nya testamentet i ett ännu bredare ekumeniskt sammanhang.

 Eftersom språket påverkar tänkandet är det viktigt att med jämna mellanrum klä Bibeln i nutida språkdräkt, menar Anders Göranzon. Troheten mot de kulturer som Bibeln växte fram i är angelägen, men ålderdomliga ord och uttryck som inte kommunicerar meningen nära och direkt kommer att undvikas.

 I juni 2021 publicerade Bibelsällskapet Pilotöversättningen som omfattar Markusevangeliet, Filipperbrevet och Första Johannesbrevet.

 – Det är avgörande för Bibelsällskapet att själva hantverket kring bibelöversättning hålls levande, och där fyller pilotprojektet en viktig funktion, säger Mikael Winninge, Bibelsällskapets översättningsdirektor.

Följ med och se
En kreativ bibelöversättarworkshop

Här kan du ladda ner material till en helkväll i bibelöversättningens anda för din ungdomsgrupp.

Publikationer

 

Press i urval

officiella svenska bibelöversättningar

  • 1526 Nya testamentet på svenska

  • 1541 Gustav Vasas bibel

  • 1703 Karl XII:s bibel (egentligen en uppdatering av bibeln från 1541)

  • 1917 års kyrkobibel

  • Bibel 2000

viktiga datum

8 maj 2020 – Svenska Bibelsällskapets styrelse fattade beslut att hos Bibelfonden ansöka om medel för översättning av hela Nya testamentet till 2026. Fonden förvaltar royalty från Bibel 2000 för kommande bibelöversättningar.

28 sep 2020 –Stiftelsen Svenska Bibelsällskapets Bibelfonds styrelse fattade beslut om finansiering för översättning av hela Nya testamentet till 2026.

8 mars 2021 – Svenska Bibelsällskapets styrelse fattade beslut om hur projektet ska organiseras samt antog översättningsprinciper.

För närmare information kontakta

Lämna respons

Respons på översättningen

Vi tar gärna emot respons på översättningen och önskar du skicka sådan så gör du det enklast via nt2026@bibeln.se, då kommer tankarna med i samlad form till översättare och redaktion.

 Översättningsprinciper

Svenska Bibelsällskapets styrelse antog den 8 mars 2021 nio principer som styr den översättning av Nya testamentet som ska vara klar till år 2026. Principerna är rangordnade, så att de viktigaste principerna kommer först. Rangordningen har en tentativ (preliminär) och vägledande funktion, eftersom avvägningarna mellan punkterna kan innebära komplexa beslut i det praktiska arbetet med översättningen.

 

Primäröversätttare och redaktion

Redaktionskommittén, bestående av två exegeter och två stilister, bearbetar all text kontinuerligt i processen. Varje text ska bearbetas på fem olika nivåer innan den är klar. Primäröversättarna levererar utkast på nivå 1 och 2 och tillhandahåller därmed grundarbetet för den fortsatta bearbetningen av redaktionskommittén och en rad externa konsulter. Den slutgiltiga texten blir alltså resultatet av ett sammanhållet teamwork, som Bibelsällskapet har copyright på.

 

Följande personer ingår i redaktionskommittén för Nya testamentet, NT2026. Gruppen består av Alva Dahl, Jonas Holmstrand, Aili Lundmark och Mikael Winninge. Utöver dessa kommer Lisa Buratti, Linda Joelsson, Dan Nässelqvist, Bim O’Reilly, Rikard Roitto och Mikael Tellbe att arbeta med primäröversättning. Dessutom kommer flera externa konsulter att vara involverade i arbetet. Det handlar dels om experter på svenska språket, stilister och författare, dels om experter på grekiska, exegetik och textkritik. Många olika kompetenser behövs i arbetet som leds av Bibelsällskapets översättningsdirektor Mikael Winninge. Närmare presentation av alla inblandade finns här.