Argentina inkluderar

Bibeln är till för alla!

Argentinas bibelsällskap vill bygga broar mellan barn med funktionsvariationer och Bibelns fantastiska berättelser.

Bibeln är till för alla, och tar man det på allvar måste man också arbeta för att göra den tillgänglig för människor med funktionsnedsättningar. I Argentina vill bibelsällskapet satsa särskilt på olika anpassade bibelmaterial för barn.

De vill också bygga broar mellan barnen med funktionsvariationer och andra barn i kyrkornas verksamhet. Då behövs barnledares och lärares stöd. De i sin tur behöver kunskaper och pedagogiska verktyg för att klara att leda integrerade grupper. Därför ordnar bibelsällskapet även seminarier och kurser kring funktionshinder.

Alla ska med! Inkludering av funktionsnedsatta är något av en revolution I Argentinas kyrkor.
På spanska kan man säga:
¡La inclusión es una revolución!

Rodrigo Guerra vill mycket mer

– Det här projektet handlar inte bara om att ge Bibelns berättelser till barn med funktionsvariationer. Det är ett projekt för att skapa en bättre värld, ett mer inkluderande samhälle, säger Rodrigo Guerra engagerat.
Han ansvarar för missionsprojekten på Argentinas bibelsällskap, och det är tydligt att ”Inkluderandeprojektet” är något han brinner för. Han visar små bibelhäften med särskilda typsnitt för dyslektiker och berättar hur materialet testas på barn, men också på vuxna som är fackkunniga kring olika diagnoser. Målet är att materialet ska uppskattas av alla barn i olika åldersgrupper, oavsett om de har en funktionsnedsättning eller inte. Det kräver ett digert förarbete.

Rodrigos dröm är att öka kyrkornas förmåga att vara där för alla.
– Vi vill att folk ska prata medvetet om inkludering, och komma till insikt om den kärlek som finns i barnens hjärtan och se deras öppenhet för att få andra att känna sig välkomna. Vi vill att det här projektet ska bringa social försoning till en trasig värld.

Rodrigo Guerra är direktor för missionsprojekten på Argentinas bibelsällskap. Han vill se alla barn i kyrkan. Ingen ska lämnas utanför.

”Barnen ändrade alla våra prioriteringar”

Ett envist sökande efter rätt stöd har präglat familjen Obregóns livsresa.

– Det kändes förödande när vi fick besked om våra barns autism. Det samhälle vi lever i brukar sällan behandla människor med funktions- nedsättningar väl, så för oss var det som att säga att från och med nu skulle våra barn bli exkluderade och marginaliserade. En smärtfylld tanke! Vi fann tröst genom att läsa Bibeln, och steg för steg lyckades vi finna människor som var villiga att vandra med oss, berättar Mariana Obregón, mamma till Sebastian och Alexandra.

Firar varje nytt ord
Mariana beskriver hur hon brukade vara ganska självcentrerad, men det är annorlunda nu.
– Sebastian och Alexandra ändrade på alla våra prioriteringar. Nu betyder ett enkelt ”hej” från Sebastian så otroligt mycket för oss. Då är det fest!
Familjen har, var de än bott, gått i kyrkan. Många de mött har varit tillmötesgående, men haft för lite kunskap och för få verktyg.
– Jag tror att folk är villiga att lära sig, men det måste komma från ledarna för kyrkan för att det ska få effekt.
– Jag är så glad nu när jag vet att Sebastian kan få vara med i en grupp där lärarna har verktyg att göra alla barn delaktiga samtidigt – tillsammans. Det är en dröm.

Båda syskonen Obregón har autism. Alexandra har kunnat gå i vanlig skola, men Sebastian kommunicerar med hjälp av piktogram, bildliknande symboler, och behöver betydligt mer anpassat stöd.

Jag vill få veta mer

Ladda ner Bibelgåvan och läs fler uppmuntrande berättelser!

Det finns många sätt att ge

Kort

ikon_online

Payson

Via bank

Pg 90 06 26-3

Bg 900-6263

Swish

900 62 63

Autogiro

talong

Testamente

SHARE NOW