”Argentinas bibelsällskap hårdsatsar på att barn och unga med olika funktionshinder ska få del av Bibelns budskap, tillsammans med sina jämnåriga! De har tagit sig an en ofta försummad dimension av uppdraget att ”låta alla någon gång under livet möta Bibelns berättelser” och gjort det till sin hjärtefråga. Ingen ska ställas utanför kyrkans gemenskap på grund av sina funktionsnedsättningar.

Det är egentligen den naturligaste sak i världen. Vi är väl alla lite skeva och vinda, vingklippta på ett eller annat sätt. Ibland drabbas vi av sjukdom eller olyckor som begränsar våra förmågor. Men det står i Bibeln att vi tillsammans utgör Kristi kropp. Vi är var för sig delar av den. Vi hör ihop. Och som människor har vi grundläggande behov av att få höra till, vara räknade med, respekterade och inkluderade.

Corina Manzolido leder bibelprojektet i Argentina. Hennes intresse väcktes när hon mötte barn med neuropsykiatriska diagnoser i sin församling. De passade inte in i mallarna, hängde inte med och stöttes ut. Corinas väninna, som gradvis förlorade hörseln, uteslöts ur sin bönegrupp när hon undrade om de kunde tala i en mikrofon så att hennes hjälpmedel kunde ta upp ljudet. Händelserna tände en eld i Corina.

Nu arbetar hon och bibelsällskapet med att ta fram anpassat bibelmaterial åt kyrkorna så att ingen ska behöva ställas utanför, utan kan få mötas av en välkomnande miljö där människor får växa i empati och gemenskap. Målet är att först rusta Argentina med teckenspråksfilmer, böcker, häften och digitalt stöd. Sedan resten av Latinamerika! Behovet är avgrundsdjupt. Jag tror på deras idé. Alla ska med!

Därför ber jag om din hjälp. Din gåva kommer att få människor att växa och förändras. Ta chansen att ge Bibeln vidare på nya sätt. Tack för din gåva!”

Anders Göranzon, Bibelsällskapets generalsekreterare

Bg 900-6263   Swish 123 900 62 63

Märk din gåva med ”Argentina”.

Alla tillsammans när medvetenhet styr villkoren

På bilden ovan syns Corina Manzolido med en av barngrupperna i hennes kyrka i Buenos Aires. Corina har egna erfarenheter av anpassning och praktiska åtgärder i församlingens verksamhet för att alla barn ska trivas och fungera. Med viss kunskap och en del testande har hon lyckats få samtliga ungar med på tåget. Hon är mån om att hjälpa andra att komma i gång och arbeta medvetet med integration, men det finns en rad utmaningar.

– Till och med när vi som kyrka är medvetna om behovet av att inkludera, och vi längtar efter att lyda Guds befallning att tjäna varandra med kärlek, fortsätter vi ändå att sätta upp barriärer. Vi vet inte hur vi ska prata med dem som har annorlunda förmågor. Vi har inte lämpliga lokaler för allas trivsel. Vi saknar de verktyg vi behöver för att alla ska kunna få en meningsfull förståelse av Guds ord, samtidigt och tillsammans. Genom mitt arbete på Argentinas bibelsällskap får jag chansen att förändra det.

Corina är vår klippa

Corina Manzolido är spindeln i nätet för det inkluderande bibelprojektet i Argentina. Utanför arbetet är hon ledare i en söndagsskola. Där har hon lärt känna pojken Ezequiel som har autism. Tills han var nio år var han knuten till en och samma ledare som han kände förtroende för. Sedan ändrades gruppindelningarna, Ezequiel bytte ledare och problemen började. Hans grupp för 9-åringar stod rådvill. Ingenting fungerade. Ezequiel fick byta till 6–8-åringar. Det gick inget vidare där heller. Till slut hamnade han i Corinas småbarnsgrupp. Där gav de sig inte, och Ezequiels resa tillbaka till 9-åringarna började steg för steg. Läs hela Corinas berättelse här!

Jesus lever, och andra budskap i ord och bild

Att formge bibelmaterial med tanke på att någon har dyslexi, eller ser eller hör dåligt, eller kanske har en mängd andra saker att ta hänsyn till gör det till en spännande uppgift. Samarbete med professionella aktörer är nödvändigt, likaså med personer från olika intresseorganisationer. Barnen själva är viktiga testpersoner och domare.

En viktig del i det inkluderande materialutbudet är bibelberättelser på teckenspråk. För att alla barn i en grupp ska kunna ta del av berättelsen samtidigt har teckenfilmerna illustrationer, berättarröst, textremsor och en person som tecknar. Det är funktionellt trots enkel teknik.

Bibeln förmedlar hopp och människovärde

Runt 5 miljoner människor i Argentina, och cirka 50 miljoner i hela Latinamerika, har någon form av funktionshinder. Många av dessa lever i extrem fattigdom och utanförskap.

De framsteg som gjorts under senare år har en ojämlik fördelning och är ännu inte tillräckliga. Målet för Argentinas projekt är att underlätta integration av barn och unga med funktionshinder i församlingslivet. Strategin omfattar flera steg, från att utbilda om diagnoser och nedsättningar till att bistå med material och praktiska hjälpmedel. Där ingår bland annat studiecirklar i hur man skapar en inkluderande kyrka och funktionella undervisningsmetoder. Även teckenspråks- och punktskriftskurser står på programmet. En app med olika stödmaterial ska också utvecklas och kunna användas av alla spansktalande.

Jesus lever!

SHARE NOW