Ukraina

“Varje dag delar vi ut förnödenheter och när de ser att vi är från kyrkan frågar de ofta om vi har biblar också.”

Bibelsällskapet är på plats

Oleksandr Babiychuk är generalsekreterare för Ukrainska bibelsällskapet. Han säger: ”Krig är något man aldrig kan vänja sig vid. Vissa dagar känns lite mer ’normala’, men sedan börjar sirenerna tjuta och bomberna slå ned igen. I Cherson, där min familj bor, är nästan alla hus skadade. Hela samhällen längs frontlinjerna har avfolkats.

Din gåva räcker långt!

Din gåva till Ukraina används till spridning av förnödenheter och biblar. Exempel på vad pengarna (i kronor) kan räcka till:

5 biblar

10 filtar och 10 NT

100 biblar

På bilden ser du pastor Vadim i ett av bibelsällskapets team i Ukraina krama om Ludmilla i en by utanför Cherson. Han har just gett henne mat för sex veckor och en bibel. Minst lika viktig är kramen och bekräftelsen på att han vet att hon finns, att hon lever. Att han bryr sig om hur hon har det i källaren när granatattackerna dånar och skräcken förlamar ger henne kraft att hålla ut.

Anatoliy Raychynets, som leder Kievkontorets insatser, berättar att landet och människorna förändrats: ”Vi har lärt oss att vara hjälpsamma och ta hand om varandra. Människor som gömmer sig i skyddsrum och källare behöver uppmuntran och tröst. Öppenheten för att samtala är mycket stor. Som bibelsällskap får vi komma med det vi har: Guds ord.”
    Även soldaterna i skyttegravarna vill ha biblar när Anatoliy möter dem som fältpräst vid fronten. Han beskriver hur soldaterna överlever i skyttegravarna utan att ha vapen mot fiendens eld. Hur han ber en bön med en soldat som det sedan visade sig inte kom hem från slagfältet dagen efter. Hur han deltar i utbytet av krigsfångar och tar emot illa åtgångna återvändare.
    Alla far illa av kriget. Målet med denna insamling till Ukraina är att föra ut Bibeln till människor och kyrkor. Behoven är stora, och Anatoliy säger: ”Tyvärr, varje gång våra team beger sig till frontlinjen eller nyligen befriade områden tar biblarna alltid slut alldeles för tidigt. Det finns alltid någon som blir utan.”

Vill du hjälpa till att ge tröst och biblar till Ukraina?
Snittpriset för en bibel är 73 kronor och satsningen inkluderar barnbiblar, storstilsbiblar, standardbiblar och vattentåliga Nya testamenten. Bibelsällskapet hjälper också till med traumabearbetning och nödhjälp. Din gåva gör allt detta möjligt. Innerligt tack!
Swish Ukraina

Ja, jag vill ge till bibelinsatserna i Ukraina!

Exempel på vad pengarna kan räcka till:

73 kr = 1 standardbibel
365 kr = 5 biblar
1 195 kr = 10 filtar och 10 NT
7 300 kr = 100 biblar

Bankgiro: 900-6263
Swish: 900 62 63

  • Märk din gåva med “Ukraina”.

“Många som förlorat allt vill ha med sig Bibeln som en källa till hopp och uppmuntran. Den första frågan
folk ställer när de kommer till kyrkan är om det finns någon bibel de kan få. Numera måste nya biblar läggas ut efter varje gudstjänst eftersom de går åt så snabbt.”
    Bibelteamen håller även kontakt med fältpräster vid fronten och förmedlar via dem biblar,  hygienartiklar och mat. Många soldater vill helst ha barnbiblar, har det visat sig. De drömmer om att någon gång få permission från skyttegravarna. Att då ha en barnbibel med sig hem till sina barn blir en fin present.
Vill du hjälpa till att ge tröst och biblar till Ukraina?
Snittpriset för en bibel är 73 kronor och satsningen inkluderar barnbiblar, storstilsbiblar, standardbiblar och vattentåliga Nya testamenten. Bibelsällskapet hjälper också till med traumabearbetning och nödhjälp. Din gåva gör allt detta möjligt. Innerligt tack!

Hjälp att återta sin framtid

Vad händer med barnen i ett krigsdrabbat land? Ukrainska barn har upplevt fallande bomber och sett döda kroppar ligga på gatorna där de brukade leka. Det ukrainska bibelsällskapet startar lokalt traumaarbete där man utgår från Bibelns berättelser om hopp.
Under det senaste halvåret har Bibelsällskapet i Ukraina utbildat över tusen traumaterapeuter i ett behandlingsprogram som bygger på psykologisk, pedagogisk kunskap och som använder berättelser från Bibeln som inspirerar till hopp och nytt livsmod – och som sätter ord på de inre sår många bär.

Victoria Raychynets ansvarar för traumaarbete bland de otaliga traumatiserade barnen i östra delen av Ukraina. Hon berättar att barn har upplevt bombregn och sett hur kriget dödar, de har mött ryska soldater i de ockuperade områdena, och allt har varit extrema upplevelser för dem.

Victoria tänker att barnen äger framtiden i det krigshärjade landet. Hon ser fram emot att kriget får ett stopp och att återuppbyggnaden av Ukraina kan få påbörjas. Men hon påpekar att man inte kan återuppbygga ett land utan att samtidigt bygga upp trasiga barnahjärtan och trasiga sinnen.
–Väldigt ofta försöker vi skydda barn från det som händer omkring dem, hoppas att ju mindre de vet, desto lättare är det för dem att överleva. Men till största delen ser, känner och förstår barn så mycket mer än vi inser. De känner smärta och rädsla precis som vi vuxna, och kanske mycket djupare.
– Vi har ett stort ansvar att lära barn att förstå och särskilja sina olika känslor och hantera dem. Försök vara en sann vän som alltid finns där redo att lyssna och ta emot det de känner! När vuxna ”gömmer sig”, eller inte diskuterar omständigheterna, inte frågar hur barn mår, då är det mycket svårare för barn att övervinna krigets konsekvenser.

Den ukrainska statliga televisionen har ingått ett samarbete med det ukrainska bibelsällskapet för att öka medvetenheten om de smärtsamma, hemska och svåra saker som barn kan tvingas uppleva.
Victoria säger att barn har en förmåga att begrava sina trauman så att omgivningen inte märker dem. Men erfarenheten är att barnen efter en kort tid vill prata om de hems­ka saker de har varit med om.
Därför är traumabehandling av största vikt. De ukrainska myndigheterna har också lyft fram det ukrainska bibelsällskapets initiativ som en av de viktigaste insatserna kring traumabehandling.
Och traumaarbetet bär redan frukt, säger Victoria:
– Det finns inget mer hoppfullt än att se ljuset och glädjen återvända till ett par barna­ögon. Det är i den blicken som Ukrainas framtid ska hittas.

Swish Ukraina

Det finns många sätt att ge

Kort

ikon_online

Payson

Via bank

Pg 90 06 26-3

Bg 900-6263

Swish

900 62 63

Autogiro

talong

Testamente

Ett maraton av krig

Hur klarar man att leva och arbeta under den stress som krig innebär? Rostyslav Stasyuk, talesperson för Ukrainas bibelsällskap, berättar hur personal och volontärer sliter ut sig, men att de under krigets gång insett att de inte kan ”sprinta” hela tiden utan måste lägga upp arbetet som ett maratonlopp om de ska orka. De måste ha uthållighet för att klara att möta de ständigt akuta behoven.

Hur mår du, Rostyslav, efter ett år av krig?
– Att leva ett år i ett fullskaligt krig sliter på dig, även om du inte är vid frontlinjen. Hela nationen har drabbats och är mobiliserad. Ingen kan ta en paus från kriget. Flera vänner och kollegor har fått hjärtinfarkt, stroke och andra hälsoproblem bara för att de inte kunnat tillåta sig själva att sakta ner när behoven omkring dem ökade. Vi civila har aldrig tränat för att klara den krigsstress och oro som fyller oss dagligen. Stressen och rädslan kan verkligen förstöra dig. Så småningom kommer vi alla att förstå att vi måste försöka ta hand om oss själva för att hålla längre och gå från sprintandet till att förstå att det här är ett maraton.
– Å andra sidan, precis som när när jag fick mitt första barn, hittar du styrka du aldrig trodde att du besatt. När vi arbetar i fält finns det ingen större motivation än att veta att varje ansträngning räknas, varje bibel som ges bort har potential att förändra någons nuvarande tillstånd och framtid. Men det sliter ner dig, så vi ser alla fram emot dagen då kriget är över och vi alla kan ta en paus och sörja och vila.

Vad är du mest rädd för?
– Den största rädslan för mig är att kriget varar för länge, till den grad att vi alla förlorar vår identitet från före kriget på grund av det våld och de tragedier vi upplever varje dag, och att nationen går under. För att undvika det finns inget annat sätt, tror jag, än att bara tvinga oss själva att hålla kontakten med källan till humanitet och vägledning – Bibeln.

har kriget förändrat dig?
– Ja, olyckligtvis. För att överleva allt hemskt slutar vi ibland att vara lika känsliga för smärtan omkring oss, i oss själva och i andra människor. När det blir för många dödsfall, för mycket smärta, då kommer du inte att hålla länge om du låter dina känslor flöda varje gång. Så vi är mindre drivna av känslor nu. Vi drivs mer av förståelsen för vad vi är kallade att göra, även om känslorna överväldigar oss då och då. Vi börjar också uppskatta och vara tacksamma för grundläggande saker som ljus och värme i ens hem, en god natts sömn eller en lugn morgon utan sirener, samvaro med familjen, gemenskap med andra eller fler till synes enkla saker.

Har det påverkat hur du ser på Gud och din tro?
– När du ser hur skört ditt liv är vänder du dina tankar till Gud, till evigheten, till andliga ting. Men att bevittna de mirakel som händer omkring oss mitt i allt elände är också något som för oss närmare Gud. Bara det att min fru och son välkomnades i ett främmande land av en fantastisk familj som vi aldrig träffat är stort.

Vilka är människors behov just nu? Vad saknas?
– Som bibelsällskap är vi mest angelägna om att ha tillräckligt med biblar. Varje gång våra team beger sig till frontlinjen och nyligen befriade områden tar biblarna slut alldeles för tidigt, tyvärr. Det finns alltid någon människa kvar som vill ha en bibel men som inte kunde få en.
– Detsamma gäller praktiska saker. Det råder enorma behov av mat, grundläggande hygienartiklar, mediciner och varma kläder. I många områden behöver människor ficklampor, powerbanks, portabla spisar …

Vad kan vi i Sverige göra för att hjälpa er?
– Be för fred i Ukraina, be för krigets offer, be för kyrkan, bibelsällskapet och alla präster och frivilliga! Som troende vet vi att allt är i Guds händer.
– För det andra, som bibelsällskap ber vi om pengar till biblarna. Boklagren töms. Vi har en otrolig infrastruktur av kyrkor och organisationer som arbetar med krigets offer, så vad vi verkligen behöver är att trycka fler biblar, och jag lovar att de kommer att distribueras på ett meningsfullt sätt.
– Förutom det, gör vad ni än kan och vad ni än känner er kallade till! Vårt stora land med 40 miljoner människor förstörs … det finns enorma praktiska behov inuti landet, det finns behov bland dem som lämnat landet. Även den minsta praktiska hjälp kommer att göra skillnad för en människa.

Vågar du tänka på framtiden? Vad hoppas du på?
– Vi på bibelsällskapet tänker mycket på framtiden! Naturligtvis är det svårt att göra några konkreta planer eftersom saker och ting förändras väldigt snabbt ibland. Ändå försöker vi förbereda oss för olika scenarier av krigets förlopp – både som organisation och som individer med familjer. Hjärnan går på högvarv.
– Omständigheterna är kritiska och avgörande för framtiden för vårt land och för bibelsällskapet. Vi sår frön som aldrig förr – miljontals männi-skor blir exponerade för Guds ord på sätt som aldrig skulle ha hänt annars. Och vi vet att efter att ha upplevt sann förvandling kan många komma ur det här kriget andligt starkare. Det är vad jag hoppas.

Videor om och från Ukraina-arbetet