Stödförsamling

Att vara stödförsamling innebär att hjälpa till att bära och utveckla bibelarbetet i Sverige och internationellt. Som stödförsamling ger församlingen Bibelsällskapet ett regelbundet ekonomiskt bidrag. Bibelsällskapet i sin tur ger församlingen olika förmåner. Tillsammans kan vi nå längre och göra Bibeln ännu mer känd och använd.

En stödförsamling ger 2 000 kronor / år. Ett stödpastorat där flera församlingar kan ingå betalar 5 000 kr / år.

En stödförsamling:

  • får 10% rabatt på ordinarie priser i Bibelbutiken samt erbjudanden från Bibelbutiken
  • får 10% rabatt på klasspaket vid bokning av Bibeläventyret
  • blir prioriterade vid församlingsbesök av Bibelsällskapets personal
  • får tidningen Bibel (går att beställa buntvis inför lokala bibelarrangemang)
“Det är knappast möjligt att fungera som kristen församling utan Bibeln. Svenska Bibelsällskapet vill vara garanten för att kristenheten i Sverige ständigt ska ha tillgång till moderna och uppdaterade översättningar till svenska språket. Svenska Bibelsällskapet kan i längden inte klara detta uppdrag utan ett nära samspel med samtliga lokala församlingar.

En stödförsamling är en församling som aktivt visar sympati med bibelarbetet. Samtidigt får stödförsamlingen stöd av Bibelsällskapet för att lokalt kunna dela Guds ord med varje ny generation. Ömsesidighet är ett villkor för ett frimodigt och växande bibelarbete i Sverige.
Gör sällskap med oss
 och anmäl er som stödförsamling!”

Anders Göranzon, generalsekreterare Svenska Bibelsällskapet