• Bibeläventyret

    Bibeläventyret är Bibelsällskapets skolsatsning i Sverige. Vi vänder oss till årskurserna fyra och fem, som vi erbjuder två heldagar om Bibeln, en för Gamla testamentet och en för Nya testamentet. I berättandets form tar vi med eleverna genom Bibelns böcker och berättelser. Med hjälp av rörelser, drama, nyckelord, trolleri, rim och rap leks kunskaperna in så att eleverna ska kunna tillgodogöra sig fakta och funderingar. Enligt läroplanens riktlinjer ger vi barnen en möjlighet att lära sig och förstå den bok som ligger till grund för en stor del av vårt lands etiska och moraliska värderingar och lagar.

    Mer information hittar du på Bibeläventyrets egen hemsida www.bibelaventyret.se.

Dagens Bibelord