Bibelspridning

Chen Gui Ping4   PRC06DJ-1650.jpg

Bibelns genomslag i Kina är en fascinerande historia. Under kulturrevolutionen 1966–1976 var Bibeln förbjuden. I dag är Bibeln, inofficiellt, den mest efterfrågade boken.

Det råder enorm brist på biblar i Kina, men även på teologiska kunskaper. I dag går det en pastor eller präst på 6 000 kristna. Därför måste kyrkorna luta sig tungt mot sina lekmän. 26-åriga Chen Gui Ping har gått bibelutbildning för lekmannapredikanter. Där har hon fått en stor studiebibel med noter och tillägg, och glädjen går inte att ta miste på. ”

– Jag är så lycklig! Ibland tycker jag att bibeltexterna är svåra att förstå. Den här bibeln ger mig nya viktiga insikter. Nu kan jag göra mer nytta hemma i församlingen i byn.

Chen Gui Ping bekräftar att det behövs biblar för både utbildning och utdelning. Mer än 90 miljoner kineser lever på mindre än sju kronor om dagen. Bibelpriset måste subventioneras. Lösningen är enkel. I samarbete med vår bibelpartner i Kina betalar vi papperet och bibeltryckeriet i Nanjing gör jobbet. 78 distributionscentraler är sedan redo att föra biblarna vidare till kyrkorna, och till sådana som 96-åriga fru Liu som varit kristen i 50 år utan att äga en bibel.

Sister One Tooth and Bible

Under hösten 2021 går Svenska Bibelsällskapet, inklusive Bibeläventyret och Bibelbutiken, över till ett nytt register- och gåvosystem. Detta gör att inbetalningskort med OCR som skickats ut innan september inte längre går att automatiskt läsa in. Därmed registreras dessa som gåvor till Bibelsällskapets konto ”Där det bäst behövs”.

Om du vill att din gåva ska gå till det ändamål som talongen avser, kan du betala in till bankgiro 900-6263 och skriva det önskade ändamålet i meddelandefältet.
Just nu skickar vi inte ut några fakturor utan de kommer när systemet är på plats.
Vi ber om ursäkt för eventuella olägenheter.