Huvudmannaråd

Bibelsällskapets huvudmannaråd består av representanter från alla huvudmännen. Det betyder bl a att alla kyrkorna finns representerade där. Huvudmannarådet sammanträder två gånger per år, vår och höst, väljer Bibelsällskapets styrelse och tar viktiga beslut såsom målsättning och inriktning för arbetet.

Huvudmannarådets ledamöter 2021-2023

Adventistsamfundet:
Rainer Refsbäck
Suppl: Bobby Sjölander

Evangeliska Frikyrkan:
Ingemar Forss
Suppl: Anna Enberg

Equmeniakyrkan:
Lasse Svensson
Suppl: Karin Wiborn (vice ordf)

Frälsningsarmén:
Johan Grahn
Suppl: Kjell Olausson

Stockholm katolska stift:
Anders Arborelius
Suppl: Christine Zyka

Livets Ord:
Johannes Sundin
Suppl: vakant

Pingströrelsen:
Richard Svensson
Suppl: Annika Bertilsson

Stiftelsen Sankt Ignatios (Ortodoxa kyrkor)
Miriam Lindgren Hjälm
Suppl: Gabriel Bar-Sawme

Svenska Alliansmissionen:
Lars-Gunnar Jonsson
Suppl: Ulf Häggqvist

Svenska kyrkan med Evangeliska Fosterlandsstiftelsen:
Åke Bonnier (ordf)
Jörgen Ericsson (skattmästare)
Cristina Grenholm
Kerstin Oderhem
Richard Pleijel
Jenny Sjögreen
Hanna Stenström
Henrik Williams
Jennifer Ögren
Suppl: Christina Bexell
Suppl: Stefan Holmström
Suppl: Marit Norén

Vald av Svenska Akademien:
Jesper Svenbro
Suppl: Tua Forsström

Vald av Kungliga Vitterhetsakademien:
Samuel Byrskog
Suppl: Håkan Möller

Vald av Ekumeniska Rådet i Finland:
Linus Stråhlman
Suppl: Leif-Göte Björklund

Av styrelsen vald representant för skolväsendet:
Johnny Häger

Revisorer:
Erik Albenius (auktoriserad revisor)
Samuel Borg

Suppl: Sara Wallinder (auktoriserad revisor)
Suppl: Lars-Olov Olsson

Just nu går Svenska Bibelsällskapet, inklusive Bibeläventyret och Bibelbutiken, över till ett nytt register- och gåvosystem. Detta gör bland annat att det kan dröja innan du får din faktura, även om du beställt och fått din vara från Bibelbutiken eller Bibeläventyret.

Dessutom gör systembytet att inbetalningskort med OCR som skickats ut innan september 2021 registreras som gåvor till Bibelsällskapets konto ”Där det bäst behövs”. Om du vill att din gåva ska gå till det ändamål som talongen avser kan du betala in till bankgiro 900-6263 och skriva det önskade ändamålet i meddelandefältet. Tack!

Vi ber om ursäkt för eventuella olägenheter.