• Huvudmannaråd

  Bibelsällskapets huvudmannaråd består av representanter från alla huvudmännen. Det betyder bl a att alla kyrkorna finns representerade där. Huvudmannarådet sammanträder två gånger per år, vår och höst, väljer Bibelsällskapets styrelse och tar viktiga beslut såsom målsättning och inriktning för arbetet.

  Huvudmannarådets ledamöter 2018–2020

  Adventistsamfundet:
  Rainer Refsbäck
  suppl: Bobby Sjölander

  Evangeliska Frikyrkan:
  Ingemar Forss
  suppl: Anna Enberg

  Equmeniakyrkan:
  Sofia Camnerin
  suppl: Olle Alkholm

  Frälsningsarmén:
  Kjell Olausson
  suppl: Johan Grahn

  Stockholms katolska stift:
  Anders Arborelius
  suppl: Tord Fornberg

  Livets Ord:
  Johannes Sundin
  Suppl: Julia Nordh

  Pingströrelsen:
  Ordinarie: Richard Svensson
  Suppleant: Annika Bertilsson

  Stiftelsen Sankt Ignatios (Ortodoxa kyrkor):
  Miriam L Hjälm
  suppl: Gabriel Bar-Sawme

  Svenska Alliansmissionen:
  Lars-Gunnar Jonsson
  suppl: Kjell Larsson

  Svenska Kyrkan med EFS:
  Åke Bonnier (ordf.)
  Christina Bexell
  Jörgen Ericsson
  Stefan Holmström
  Mattias Rosenquist
  Hanna Stenström
  Mikael Larsson
  Jennifer Ögren
  Kamilla Skarström Hinojosa
  suppl: Cristina Grenholm
  suppl: Kerstin Oderhem
  suppl: Jenny Sjögreen

  Vald av Svenska Akademien:
  Jesper Svenbro

  Vald av Kungliga Vitterhetsakademien:
  Samuel Byrskog
  suppl: Jerker Blomqvist

  Vald av Ekumeniska Rådet i Finland:
  Risto Nurmela
  suppl: Leif-Göte Björklund

  Representant för skolväsendet (utsedd av sällskapets styrelse):
  Elisabeth Svedinger

  Revisorer:
  Erik Albenius
  Samuel Borg
  suppl: Lars-Olov Olsson

Dagens Bibelord