• Huvudmannaråd

  Bibelsällskapets huvudmannaråd består av representanter från alla huvudmännen. Det betyder bl a att alla kyrkorna finns representerade där. Huvudmannarådet sammanträder två gånger per år, vår och höst, väljer Bibelsällskapets styrelse och tar viktiga beslut såsom målsättning och inriktning för arbetet.

  Huvudmannarådets ledamöter 2021-2023

  Adventistsamfundet:
  Rainer Refsbäck
  Suppl: Bobby Sjölander

  Evangeliska Frikyrkan:
  Ingemar Forss
  Suppl: Anna Enberg

  Equmeniakyrkan:
  Lasse Svensson
  Suppl: Karin Wiborn (vice ordf)

  Frälsningsarmén:
  Johan Grahn
  Suppl: Kjell Olausson

  Stockholm katolska stift:
  Anders Arborelius
  Suppl: Christine Zyka

  Livets Ord:
  Johannes Sundin
  Suppl: vakant

  Pingströrelsen:
  Richard Svensson
  Suppl: Annika Bertilsson

  Stiftelsen Sankt Ignatios (Ortodoxa kyrkor)
  Miriam Lindgren Hjälm
  Suppl: Gabriel Bar-Sawme

  Svenska Alliansmissionen:
  Lars-Gunnar Jonsson
  Suppl: Ulf Häggqvist

  Svenska kyrkan med Evangeliska Fosterlandsstiftelsen:
  Åke Bonnier (ordf)
  Jörgen Ericsson (skattmästare)
  Cristina Grenholm
  Kerstin Oderhem
  Richard Pleijel
  Jenny Sjögreen
  Hanna Stenström
  Henrik Williams
  Jennifer Ögren
  Suppl: Christina Bexell
  Suppl: Stefan Holmström
  Suppl: Marit Norén

  Vald av Svenska Akademien:
  Jesper Svenbro
  Suppl: Tua Forsström

  Vald av Kungliga Vitterhetsakademien:
  Samuel Byrskog
  Suppl: Håkan Möller

  Vald av Ekumeniska Rådet i Finland:
  Linus Stråhlman
  Suppl: Leif-Göte Björklund

  Av styrelsen vald representant för skolväsendet:
  Johnny Häger

  Revisorer:
  Erik Albenius (auktoriserad revisor)
  Samuel Borg

  Suppl: Sara Wallinder (auktoriserad revisor)
  Suppl: Lars-Olov Olsson

Dagens Bibelord