Huvudmannaråd

Bibelsällskapets huvudmannaråd består av representanter från alla huvudmännen. Det betyder bl a att alla kyrkorna finns representerade där. Huvudmannarådet sammanträder två gånger per år, vår och höst, väljer Bibelsällskapets styrelse och tar viktiga beslut såsom målsättning och inriktning för arbetet.

Huvudmannarådets ledamöter 2024–2027

Adventistsamfundet:
Rainer Refsbäck
Suppl: Bobby Sjölander

Evangeliska Frikyrkan:
Ingemar Forss
Suppleant: Anders Blåberg

Equmeniakyrkan:
Britta Bolmenäs
Suppl: Karin Wiborn (v ordf)

Frälsningsarmén:
Johan Grahn
Suppl: Kjell Olausson

Stockholm katolska stift:
Anders Arborelius
Suppl: Christine Zyka

Livets Ord:
Johannes Sundin
Suppl: Staffan Moberg

Pingströrelsen:
Annika Bertilsson
Suppl: Richard Svensson

Stiftelsen Sankt Ignatios (Ortodoxa kyrkor)
Serafim Smensgård
Suppl: Miriam Lindgren Hjälm

Svenska Alliansmissionen:
Lars-Gunnar Jonsson
Suppl: Ulf Häggqvist

Svenska kyrkan med EFS:
Åke Bonnier (ordf)
Jörgen Ericsson (skattmästare)
Ida Malmström
Kerstin Oderhem
Richard Pleijel
Jenny Sjögreen
Hanna Stenström
Karin Tillberg
Henrik Williams
Suppl: Cristina Grenholm
Suppl: Mia Ström
Suppl: Jennifer Ögren

Vald av Svenska Akademien:
Jesper Svenbro
Suppl: Ingrid Carlberg

Vald av Kungliga Vitterhetsakademien:
Samuel Byrskog
Suppl: Håkan Möller

Vald av Ekumeniska Rådet i Finland:
Linus Stråhlman
Suppl: Leif-Göte Björklund

Av styrelsen vald representant för skolväsendet:
Vakant

Revisorer:
Erik Albenius (auktoriserad revisor)
Samuel Borg

Suppl: Sara Wallinder (auktoriserad revisor)
Suppl: Lars-Olov Olsson