Testamente

En testamentesgåva till bibelarbetet är en gåva till dem som kommer efter oss. Det är ett generöst och kärleksfullt sätt att föra Bibelns budskap vidare till nästa generation.

Ett testamente är en juridisk handling genom vilken man fördelar sin kvarlåtenskap på det sätt som man själv önskar. Det går att testamentera både till personer och organisationer. Om man vill ge en gåva till en organisation efter sin död måste man upprätta ett testamente.

Donationer genom testamenten är avgörande för Svenska Bibelsällskapets bibelarbete i Sverige och världen. Du behöver inte ange något speciellt ändamål som pengarna ska användas till, det räcker med att skriva Svenska Bibelsällskapet. Om du vill att gåvan ska gå till ett specifikt ändamål kan det vara lämpligt att rådgöra med någon av oss på Bibelsällskapet om vilka behov som finns.

Att ta hjälp av jurist

Det är bra att skriva sitt testamente tidigt i livet och låta det vara en levande handling som man ändrar vid behov. Det finns flera gratismallar att ladda ner på nätet, men ett gott råd är att ta hjälp av en advokat eller jurist så att allt blir formellt riktigt och helt enligt önskemålen. Genom att ta hjälp får man också veta vilka regler som gäller och de konsekvenser det upprättade testamentet får. Vi rekommenderar att du tar hjälp av en advokat- eller juristfirma som du känner förtroende för och som finns på din ort.

Vi har även en överenskommelse med Lavendla Begravning & Juridik om att medlemmar i Svenska Bibelsällskapet kan få hjälp med enklare juridiska dokument till fasta reducerade priser. De har flera kontor i Sverige. Se Lavendlas prisinformation och kontaktlänk här.

Nedan följer några råd om du funderar på vad som krävs i ett testamente och vad du kan ordna själv.

Gör det enkelt och tydligt

Ett testamente måste vara skriftligt, daterat och egenhändigt undertecknat av dig personligen. För att gälla måste det dessutom bevittnas av två personer som ska vara närvarande samtidigt som dig/testator. Det spelar ingen roll om du skriver det för hand eller på en dator. Tänk bara på att det skall vara klart och tydligt. Det är viktigt att du inkluderar ditt namn och personnummer i testamentet.

Viktigt att kunna hitta mottagarna

Alla testamentstagare måste gå att identifiera, förutom med namn så även genom person- eller organisationsnummer, alternativt genom släktskap/relation.

Inkluderar du Svenska Bibelsällskapet som testamentstagare är det viktigt att du skriver in vårt organisationsnummer: 802000-3292.

När testamentet är skrivet ska du underteckna det med ort, datum och din namnteckning. Består ditt testamente av flera sidor kan det vara bra om varje sida numreras och förses med en signatur (ej namnteckning) av vittnena på varje sida.

Vittnesmeningen bör formuleras så att det framgår att vittnena förstår att det är ett testamente de bevittnar och att testatorn är vid full psykisk hälsa. Två personer ska samtidigt bevittna din namnteckning när testamentet skrivs under. Vittnena får inte vara släkt med dig eller arvtagare till dig och måste ha fyllt 15 år.

Meddela gärna Bibelsällskapet om du har skrivit in oss i ditt testamente.

Tidning med tips och praktiska råd

Svenska Bibelsällskapet har sammanställt en tidning som kan vara till hjälp om du funderar på att upprätta ett testamente. Läs den digitalt nedan, eller kontakta oss om du önskar få tidningen hemskickad till dig. Välkommen att höra av dig om du har några frågor gällande gåvor eller testamenten!

Anders Göranzon, generalsekreterare
Telefon: 018-18 63 33
E-post: anders.goranzon@bibeln.se

Bibelsällskapets organisationsnummer: 802000-3292

Kort information om arvsordning

Dina eventuella barn ärver alltid hälften, oavsett om du skrivit testamente eller ej.

Finns det inget testamente och du inte är gift, fördelas din kvarlåtenskap enligt arvsordningen som är indelad i tre arvsklasser utifrån släktskap.

  • 1:a arvsklassen – bröstarvingar (barn, barnbarn, barnbarnsbarn)
  • 2:a arvsklassen – föräldrar och syskon, syskonbarn, syskonbarnbarn
  • 3:e arvsklassen – far- och morföräldrar och deras barn.

Först får arvingar i första arvsklassen. Finns det ingen där tillfaller arvet arvingar i andra och därefter tredje arvsklassen. Är du gift blir det först bodelning, vilket innebär att era samlade tillgångar i princip delas i två delar.

Din make eller maka ärver sin del och gemensamma barn får vänta med sitt arv tills båda föräldrarna är avlidna. Särkullbarn har rätt att få ut sin laglott direkt. Resten kan du fördela som du vill.

Efterlevande sambo finns inte i någon arvsklass och saknar legal arvsrätt. Det här gäller oavsett om samborna har gemensamma barn.

För sambor krävs därför ett testamente för att reglera arvsrätten alternativt ett ingående av äktenskap.

Om testamente inte skrivs

Den legala arvsordningen kommer att avgöra var den avlidnes arv hamnar om ett testamente inte skrivits.

Bröstarvingar har en orubblig rätt till arv och har alltid rätt till minst sin laglott, som är halva arvslotten/kvarlåtenskapen.

Arvsklasserna följer alltid rakt nedstigande led. Det innebär att om en bröstarvinge gått bort kommer bröstarvingens barn ta sin förälders plats som bröstarvinge och dela på arvet.

Om den avlidne exempelvis efterlämnar ett barnbarn, men har flera syskon, kommer hela arvet att hamna hos barnbarnet. Barnbarnet tillhör nämligen den första arvsklassen och syskonen den andra arvsklassen.

Ett arv kan inte fördelas mellan arvsklasserna. Arvet kommer alltid att fördelas mellan de legala arvingarna i samma arvsklass.

Det är därför inte möjligt att arvet ”splittras” mellan till exempel en arvinge i första arvsklassen och två arvingar i den andra arvsklassen.

Observera att om en avliden person lämnar en make/maka – och de inte har några barn – ska den efterlevande maken/makan få ärva den avlidne före släktingar i andra och tredje arvsklasserna.