• Testamente

  Ett testamente är en juridisk handling genom vilken man fördelar sin kvarlåtenskap på det sätt som man själv önskar. Det går att testamentera både till personer och organisationer. Om man vill ge en gåva till en organisation efter sin död måste man upprätta ett testamente.

  Det är bra att skriva sitt testamente tidigt i livet och låta det vara en levande handling som man ändrar vid behov. Det finns flera gratismallar att ladda ner på nätet, men ett gott råd är att ta hjälp av en advokat eller jurist så att allt blir formellt riktigt och helt enligt önskemålen. Genom att ta hjälp får man också veta vilka regler som gäller och de konsekvenser det upprättade testamentet får.

  Bibelstöd
  Vill du stödja bibelöversättning och bibelarbete via en sista gåva tas den tacksamt emot. Donationer genom testamenten är avgörande för Svenska Bibelsällskapets bibelarbete i Sverige och världen. Du behöver inte ange något speciellt ändamål som pengarna ska användas till, det räcker med att skriva Svenska Bibelsällskapet. Om du vill att gåvan ska gå till ett specifikt ändamål kan det vara lämpligt att rådgöra med någon av oss på Bibelsällskapet om vilka behov som finns.

  När du skriver ditt testamente bör du känna till att testamentet ska bevittnas och undertecknas vid ett och samma tillfälle av två testamentsvittnen som inte ska få del av arvet eller är släkt med dig. Testamentsvittnena ska ha fyllt 15 år och vara vid full psykisk hälsa. De behöver inte läsa eller känna till innehållet i testamentet. Du ska signera alla sidor i ditt testamente och skriva under med namnförtydligande och personnummer på sista sidan.

  Svenska Bibelsällskapet har sammanställt en tidning som kan vara till hjälp om du funderar på att upprätta ett testamente. Läs den digitalt nedan eller kontakta oss om du önskar få tidningen hemskickad till dig – eller om du har några andra frågor gällande gåvor eller testamenten.

  Anders Göranzon, generalsekreterare
  Telefon: 018-18 63 33
  E-post: anders.goranzon@bibeln.se

  Bibelsällskapets organisationsnummer: 802000-3292

Dagens Bibelord