Frågor och svar

Vad är Svenska Bibelsällskapet?
Vår organisation grundades 1815 för att göra Bibeln känd, översatt och använd. Sedan 1947 är organisationen ekumenisk och har företrädare för olika kyrkor i huvudmannaråd och styrelse. Svenska Bibelsällskapet är kyrkornas plattform för bibelarbete i Sverige och i andra länder. Som ett av 149 bibelsällskap över hela världen arbetar vi för att Bibeln ska finnas på de språk som människor talar och förstår och för att alla människor ska ha en egen bibel.

Vilka står bakom Bibelsällskapet?
Bibelsällskapets huvudmän är, förutom kyrkor och samfund, Ekumeniska Rådet i Finland, Svenska Akademien, Kungliga Vitterhetsakademien och skolväsendet.

Hur finansieras Bibelsällskapet?
Genom gåvor, medlemsavgifter, kollekter och anslag från stiftelser och fonder.

Hur stort är Bibelsällskapet?
På Bibelsällskapet arbetar 14 personer. Vi samarbetar med alla organisationer och människor som har ett intresse för Bibeln.

Har Bibelsällskapet någon kristen anknytning?
Svenska Bibelsällskapet är ingen kyrka, men vi ger bibelservice till kyrkor och samfund. Vi som arbetar på Bibelsällskapet och Bibelsällskapets medlemmar har ofta en kristen övertygelse.

Vilka är era syften?
Bibelsällskapet verkar för att Bibeln skall bli översatt, känd, spridd och använd både i Sverige och utomlands.

Vilka vänder sig Bibelsällskapet till?
Vi vänder oss till hela svenska folket. Vi vill bland annat betona Bibeln som bärare av livskunskap och kultur och vänder oss på ett särskilt sätt till grupper som har men inte normalt läser och använder Bibeln. På det sättet banar vi väg för församlingarnas insatser.

Har ni något som riktar sig till barn och ungdomar?
Vi besöker skolor i hela Sverige med Bibeläventyret.  I berättandets form tar vi oss igenom Bibelns alla böcker och visar vad de betyder och hur de hänger ihop. I Bibeläventyret använder vi rörelser, drama, nyckelord, trolleri, rim och rap.

Ger ni ut något material som man kan läsa?
Bibelsällskapets förlag ger i första hand ut biblar och litteratur/ljudböcker med återgivning av bibeltext. Bland annat har Nya testamentet getts ut som ljudbok på CD. Bibelakademiförlaget, som är en underavdelning till Bibelsällskapets förlag, producerar handböcker, läromedel och populärvetenskap på svenska – allt med anknytning till Bibeln. Sist men inte minst ger Bibelsällskapet ut tidningen BIBEL och Bibelläsning och bön som är en bibelläsningsplan för hela året.

Kan man köpa biblar direkt från Bibelsällskapet?
Vi driver Bibelbutiken, där du kan köpa biblar på svenska och många andra språk, liksom annan litteratur, musik och film.

Varför är det så viktigt för Bibelsällskapet att folk läser Bibeln?
Det är inte viktigt bara för oss. Bibeln har otroligt mycket att ge, både i form av andlig vägledning och vishet och som nyckel till vår kultur, historia och värderingarna i vårt samhälle. Det är alltså viktigt för alla människor att själva läsa Bibeln.

Finns det andra organisationer i Sverige med liknande syften som Bibelsällskapet?
Det finns en mängd samfund och organisationer som verkar för Bibeln. Svenska Bibelsällskapet är ekumeniskt uppbyggt och konfessionellt obundet. Vi arbetar på uppdrag av våra huvudmän.

Finns det någon motsvarighet till Svenska Bibelsällskapet utomlands?
Ja. Vi samarbetar inom United Bible Societies (UBS) med 149 andra bibelsällskap över hela världen verksamma i cirka 200 länder. Vi ingår i världens största bibelrörelse!

volontar