Bibelöversättare

Cote d'Ivoire - Dan translation team, Pasteur Oulai Joseph exegete (white shirt)  Joseph Oulai (left), Dan Bible translation team exegete, and Roger Tiemoko, translator on the Dan Bible project, in their office at SIL-RCI. Abidjan, Côte d’Ivoire. (project 74213)

I bibelarbetet möter vi ständigt en intensiv längtan efter att få läsa Bibeln på sitt hjärtas språk, det som ens föräldrar talade med en. Det är då Guds ord når in. Det är då de berör. Därför är arbetet med att översätta Bibeln så oerhört viktigt.

Joseph Olaui är bibelöversättare i Elefenbenskusten. För honom är det självklart att Gud talar med alla. Därför måste Bibeln finnas för alla. I dag är Bibeln översatt till 704 språk, men det talas 7 000 språk!

Elfenbenskusten ligger i västra Afrika. Huvudstaden heter Yamoussoukro. Danfolket lever i västra Elfenbenskusten och uppskattas till 1,5 miljoner med cirka 22 procent kristna och 21 procent muslimer. Trots tidig kontakt med evangeliet är de flesta starkt knutna till förfädernas traditioner med inslag av trolldom och animism. Men det råder ett växande intresse för Bibeln.

– Jag översätter Bibeln till språket dan. Kyrkorna växer i Elfenbenskusten, och vad kan vara bättre då än att kunna få slutföra bibelöversättningen till mitt modersmål? säger Joseph.

Under hösten 2021 går Svenska Bibelsällskapet, inklusive Bibeläventyret och Bibelbutiken, över till ett nytt register- och gåvosystem. Detta gör att inbetalningskort med OCR som skickats ut innan september inte längre går att automatiskt läsa in. Därmed registreras dessa som gåvor till Bibelsällskapets konto ”Där det bäst behövs”.

Om du vill att din gåva ska gå till det ändamål som talongen avser, kan du betala in till bankgiro 900-6263 och skriva det önskade ändamålet i meddelandefältet.
Just nu skickar vi inte ut några fakturor utan de kommer när systemet är på plats.
Vi ber om ursäkt för eventuella olägenheter.