Vi har samlat goda idéer

Här hittar du tips för både enskilda och grupper. 

Är Bibeln viktig?

Att använda Bibeln mer innebär att komma nära det mest väsentliga i livet. Det innebär att komma närmare det liv som förmedlas till oss med Ordet som blev människa, Jesus Kristus.

 Lycka till med att upptäcka Bibeln!

 Anders Göranzon, generalsekreterare

 

Läs bibeln

Bibeln.se är din digitala bibel med kraftfulla sökalternativ. Läs en text eller följ läsplanen.

Bibelläsningsplan

Med en bibelläsningplan hittar du en röd tråd i Bibeln. En bibelläsningsplan är en hjälp för att kunna läsa Bibeln regelbundet. Bibelsällskapet tar sedan flera år fram en bibelläsningsplan för varje nytt år.

BIBELNS DAG

Den här dagen handlar om att alla ska få chansen att ta del av Bibeln, att upptäcka det budskap som förändrar liv. Den här dagen handlar om att vi skapar den chansen för varandra.

Bibeln i skolan

Det pågår just nu ett projekt att se över hur Bibeln kan användas i undervisningen i skolan. Målet är att kartlägga befintliga resurser, lyssna in skolans behov och finna nya kreativa sätt.

Boka oss

Bibelsällskapets personal kommer gärna på besök till församlingar och kyrkor och delar med sig av sin entusiasm i program och föredrag.

Resor

Bibelsällskapet arrangerar återkommande resor till Bibelns länder. Ta chansen till en stor upplevelse!

Idébank

Vår bank med idéer kan hjälpa både dig som invidid och dit sammanhang att komma vidare eller fördjupas med bibelläsning och annat engagemang med Bibeln.

Tidningen BIBEL

Bibelsällskapets tidning heter BIBEL. I tidningen finns saklig information om den ledstjärna vi kallar Bibeln och det arbete som bedrivs av de förenade bibelsällskapen inom United Bible Societies.