Bibelns dag 2023

 

Öppna Bibeln för barnen!

Den här dagen

Den här dagen handlar om att alla ska få chansen att ta del av Bibeln, att upptäcka det budskap som förändrar liv. Den här dagen handlar om att vi skapar den chansen för varandra. I dag finns hela Bibeln översatt till 733 språk, men det talas 7 386 språk i världen, inklusive 244 teckenspråk! Bibelsällskapet verkar för att Bibeln ska finnas för alla som vill ha den på ett språk som de förstår. Den kristna tron har sin grund i Bibeln. Det är kanske självklart, men ändå värt att lyfta fram på Bibelns dag. Som kristna har vi uppdraget att hjälpa människor att både nås av Bibeln, och nå in i Bibeln. Det är, bokstavligt talat, livsviktigt. Bibeln hjälper en människa att se sitt värde, det som handlar om att vara Guds fria, älskade, burna barn. Bibelns dag, söndag 21 januari 2024, är en dag av tacksamhet över Bibeln, men framför allt över dess innebörd. Bibeln består av ord, men innehållet är handling. Och det berättar om nåd, hopp och liv. Be och agera! Läs Bibeln som en upptäcktsresande och dela dina upplevelser och tankar. (Kom även ihåg att Bibeln går att fira och lyfta upp alla dagar, så hinner ni inte med att hitta på något extra på söndagen i januari kan ni välja ett annat datum som passar för gudstjänst, kollekt och andra bibelaktiviteter.)

Du är välkommen att bidra konkret till bibelarbetet genom en gåva via Bg 900-62 63, Pg 90 06 26-3, Swish 900 62 63, eller via Bibelbutikens gåvofunktion på nätet. Tack!

Bibelmaterial att beställa

Det finns flera produkter att beställa gratis eller för en ringa slant som kan fungera att dela ut i samband med bibelevenemang. Det behöver inte vara till just Bibelns dag. Kika på Bibelbutikens serviceutbud!

Öppna Bibeln för barnen

Barn är nyfikna och vetgiriga. Barn vill veta mer om Gud.
I dag får vi vara med och göra Bibelns berättelser tillgängliga för barnen via Svenska Bibelsällskapets arbete …

I skolan

Genom skolresurserna Bibeläventyret och Bibeln i skolan.

I hemmen

Genom tillhandahållandet av olika barnbiblar.

I världen

Genom internationella bibelinsatser för barn i utsatthet.

Kollektvädjan 2023

Passa gärna på att ta upp en kollekt till Bibelsällskapets arbete! Gör det på Bibelns dag, eller någon annan dag när det passar bättre. Bibelsällskapet är en 90-kontoorganisation och vår verksamhet och våra ansvarstaganden genomförs tack vare gåvor från enskilda personer och församlingar.
Kollekttexten för Bibelns dag 2023 lyder så här:

Barn är nyfikna och vetgiriga. Barn vill veta mer om Gud. I dag får vi vara med och göra Bibelns berättelser tillgängliga för barnen via Svenska Bibelsällskapets arbete …

I skolan – genom skolresurserna Bibeläventyret och Bibeln i skolan.

I hemmen – genom tillhandahållandet av olika barnbiblar.

I världen – genom internationella bibelinsatser för barn i utsatthet.

Med din gåva är du med och gör Bibeln känd.

Med din gåva öppnar du Bibeln för barnen.

Varmt tack! Guds välsignelse!

Anders Göranzon, generalsekreterare & biskop Åke Bonnier, ordförande

EKUMENISKA BÖNEVECKAN FÖR KRISTEN ENHET 18-25 JANUARI

Bibelns dag infaller under Böneveckan. Bibelns dag kan bli startskottet för en fin bönevecka. Gudstjänstordning, bibeltextförslag och mycket mer kring böneveckan finner du på SKR:s webbplats.