Bibeln på meänkieli

Sedan år 2000 har meänkieli fått status som officiellt minoritetsspråk i Sverige. Redan 1988 utkom Markusevangeliet på meänkieli. Det hade då översatts från grekiskan av Bengt Pohjanen. Sedan några år tillbaka finns alla de fyra evangelierna i en utgåva med namnet Evankeeljumit meänkielelä. Med utgångspunkt i en samlad evangelievolym från år 2000 gjordes en nyöversättning av de fyra evangelierna. Den lanserades på tornedalingarnas dag den 15 juli 2017. Översättningen hade gjorts av Bengt Pohjanen på uppdrag av Svenska kyrkan i Luleå stift och innebar en anpassning till Bibel 2000 med utgångspunkt i den nya evangelieboken, som antogs 2002. Hela översättningen korrekturlästes i en redaktionsgrupp och genomgicks av externa lektörer.

Sedan 2017 pågår ett långsiktigt arbete med översättning av hela Bibeln till meänkieli. Detta arbete äger rum i Svenska Bibelsällskapets regi och bygger på nära samarbete med Svenska kyrkan i Luleå stift såväl som på nationell nivå. Flera gammaltestamentliga skrifter har redan översatts i sin helhet, liksom ytterligare några nytestamentliga böcker.