Bibeläventyret

Bibeläventyret är ett undervisningsprojekt för mellanstadiet som:

  • Bidrar till förståelse för religiösa kulturer och traditioner inom judendom, kristendom och islam som relaterar till Bibeln.
  • Är ett icke-konfessionellt undervisnings-program om Bibelns berättelser. Det uppfyller läroplanens krav på saklighet och allsidighet.
  • Ger kunskap om Bibelns berättelser och underlag för vidare arbete med fördjupningar, tolkningar och reflektioner.
  • Innehåller kända berättelser som Noas ark, David och Goljat, Mose i vassen samt om Jesus och hans lärjungar i sina respektive sammanhang.
  • Genomförs av utbildade och certifierade instruktörer i klassrummet. Läraren deltar utan krav på egna förberedelser.
  • I Sverige är fler än 1  500 klasser med om Bibeläventyret varje år. Vill du också få hjälp att göra religionsundervisningen mer engagerande och spännande?

Bibelniskolan.se

Bibeln i skolan (Bis) är ett projekt inom Svenska Bibelsällskapet, som är en ideell förening med mål att göra Bibeln känd, tillgänglig och använd.

Syftet är att tillhandahålla undervisningsmaterial som utgår från bibeltexter och bibelberättelser så att det blir praktiskt och enkelt för lärare att använda direkt i klassrummet.

Bibeln i skolan (Bis) är en resursbank med material och lektionsförslag för lärare på grundskolans alla stadier. Utbudet bygger på Bibeln som primär källa med dess bredd som teologiskt, historiskt och litterärt verk och har följdriktigt lektionsförslag i Svenska, Musik och Bild m.fl. ämnen.

Bis vill verka för ökad kunskap och kännedom om Bibeln och dess berättelser på ett icke-konfessionellt sätt och som stämmer överens med de riktlinjer som anges i skollagen och läroplanen. Utkasten revideras löpande och har du tankar eller förslag är du varmt välkommen att höra av dig med din respons.