Bibeln i skolan

I Bibelsällskapet pågår just nu ett projekt att se över hur Bibeln kan användas i undervisningen i skolan. Målet är att kartlägga befintliga resurser, lyssna in skolans behov och finna nya kreativa sätt att använda Bibeln i alla stadier av skolans undervisning. Det är vår övertygelse att Bibeln kan vara en stor tillgång i skolans arbete och kan användas inom ramen för den ickekonfessionella undervisningen.

Bibeläventyret

Bibeläventyret

Bibeläventyret är ett undervisningsprojekt för mellanstadiet som

  • Bidrar till förståelse för religiösa kulturer och traditioner inom judendom, kristendom och islam som relaterar till Bibeln.
  • Är ett icke-konfessionellt undervisnings-program om Bibelns berättelser. Det uppfyller läroplanens krav på saklighet och allsidighet.
  • Ger kunskap om Bibelns berättelser och underlag för vidare arbete med fördjupningar, tolkningar och reflektioner.
  • Innehåller kända berättelser som Noas ark, David och Goljat, Mose i vassen samt om Jesus och hans lärjungar i sina respektive sammanhang.
  • Genomförs av utbildade och certifierade instruktörer i klassrummet. Läraren deltar utan krav på egna förberedelser.
  • I Sverige är fler än 1  500 klasser med om Bibeläventyret varje år. Vill du också få hjälp att göra religionsundervisningen mer engagerande och spännande?

Läs mer på bibelaventyret.se