Nu finns hela Bibeln tillgänglig på 743 språk

Nu finns hela Bibeln tillgänglig på 743 språk

Nu finns, tack vare insatser från bibelsällskap inom United Bible Societies (UBS) och andra bibelorganisationer, hela Bibeln tillgänglig på 743 språk som talas av 5,96 miljarder människor. Det talas dock 7 396 språk i världen, och 3 710 språk har inte någon bibeltext...
Bibeläventyrets fortbildningsdag om engagemang

Bibeläventyrets fortbildningsdag om engagemang

25 apr kl 9-12 inbjuds du till en fortbildning om synen på församling, engagemang & uppdrag, från volontärskap till lärjungaskap. Talare är prästen Erik Ringheim. Det går att delta digitalt eller på plats i Stockholm. Alla är välkomna! Lär mer och anmäl dig via...
Nya provtexter publicerade för NT2026

Nya provtexter publicerade för NT2026

Projektet med att skapa en ny översättning av Nya testamentet till 2026 fortsätter och nu kan du provläsa ytterligare några texter. Provläs en av Nya testamentets mest lästa texter, en berättelse i historisk presens och en apokalyptisk text i en apokalyptisk tid. Läs...
Välkommen till nya bibeln.se

Välkommen till nya bibeln.se

I samverkan med en rad andra bibelsällskap publicerar vi nu våra bibelöversättningar på en plattform, men med samma adress bibeln.se. Med detta samarbete önskar vi uppnå flera saker: Utöver Bibel 2000 och 1917 års kyrkobibel finns nu även Biibbal 2019 (Bibeln på...
NT2026 konferens i Lund februari 2024

NT2026 konferens i Lund februari 2024

Den nya svenska översättningen av Nya testamentet ska vara klar 2026 och arbetet löper på. Som en del av projektet bjuder Svenska Bibelsällskapet och redaktionskommittén in till årliga konferenser. 2024 års översättningskonferens äger rum på Centrum för Teologi och...
En historisk första utgåva på sydsamiska!

En historisk första utgåva på sydsamiska!

Söndagen den 25 augusti 2024 kommer Nya testamentet på sydsamiska tas emot vid en högtidlig gudstjänst i Stora kyrkan i Östersund. Det är första gången någonsin som hela Nya testamentet översatts till sydsamiska vilket gör detta till en så kallad editio princeps...