Öppna Bibeln för barnen – Bibelns dag på söndag den 22 januari

Öppna Bibeln för barnen – Bibelns dag på söndag den 22 januari

Öppna Bibeln för barnen är temat för kommande Bibelns dag, söndagen den 22 januari 2023. Det fokus vi föreslår är hur vi pratar med barn om Bibeln i skolan, i hemmen och i världen. Hur gör vi Bibelns berättelser tillgängliga för barn? Vad kan de själva vilja lära sig...
Bibel 2000 som ljudbok och e-bok

Bibel 2000 som ljudbok och e-bok

Nu finns äntligen Bibel 2000 som både e-bok och ljudbok. Bibelsällskapet har under den senaste tiden tagit över rättigheterna för den inspelning som gjordes av Voxbiblia och nu kan vi äntligen berätta att Bibeln finns tillgänglig även på dessa sätt. Du hittar båda hos...
Bön för bibelöversättning

Bön för bibelöversättning

Livets Gud, tack för att du, i varje tid, talar till oss genom bibelordet. Välsigna arbetet med en ny översättning av Nya testamentet till svenska. Led alla bibelöversättare och konsulter i deras olika uppgifter. Hjälp översättningsrådet att ge stadga till processen....
Julklapp från bibelöversättarna

Julklapp från bibelöversättarna

I NT2026-projektet arbetar översättarna enträget på och nu kommer en nyhet direkt från tryckpressarna. ”Mötesplatser” innehåller 10 bibeltexter återgivna på grekiska och på svenska med Bibel 2000 och nya provöversättningar. Till detta finns korta...
Anmälan öppen till översättarkonferensen 2023

Anmälan öppen till översättarkonferensen 2023

Välkommen till två dagar i Uppsala med föreläsningar om projektet NT2026. Under dagarna får vi möta konkreta översättningsutmaningar vad gäller ordval och stil. I seminarier finns möjlighet till samtal om ett urval texter och mycket mer för den...
Kurs – Levande bibelberättande kring Jerusalem

Kurs – Levande bibelberättande kring Jerusalem

Under tre kursdagar fokuserar vi påskens dramatik upp och ner för gränderna och timme för timme i Jerusalem. Vi använder modellbygge för att levandegöra hur och var det hände. Det ger en känsla, upplevelse och förståelse av Jesu sista dagar. Kursen är full av...