Om Bibelsällskapet

Svenska Bibelsällskapets målsättning är att göra Bibeln översatt, känd, spridd och använd.

Vi är en ekumenisk organisation och kyrkornas plattform för bibelarbete i Sverige. Tillsammans med 148 bibelsällskap verksamma i 200 länder arbetar vi för att Bibeln ska finnas på språk som människorna talar och förstår, och för att alla människor ska ha en egen bibel.

Svenska Bibelsällskapet bildades 1815 som en lekmannarörelse för ideella och frivilliga insatser för att ge Sverige tillgång till Bibeln. Kronprins Carl Johan Bernadotte, senare Carl den XIV Johan, var Bibelsällskapets förste beskyddare, ett uppdrag som i dag bärs av Carl XVI Gustaf.

Bibelsällskapet har 90-konto och samlar in pengar till bibelarbetet nationellt och internationellt.