Om Bibelsällskapet

Svenska Bibelsällskapets målsättning är att göra Bibeln översatt, känd, spridd och använd.

Vi är en ekumenisk organisation och kyrkornas plattform för bibelarbete i Sverige. Tillsammans med 148 bibelsällskap verksamma i 200 länder arbetar vi för att Bibeln ska finnas på språk som människorna talar och förstår, och för att alla människor ska ha en egen bibel.

Svenska Bibelsällskapet bildades 1815 som en lekmannarörelse för ideella och frivilliga insatser för att ge Sverige tillgång till Bibeln. Kronprins Carl Johan Bernadotte, senare Carl den XIV Johan, var Bibelsällskapets förste beskyddare, ett uppdrag som i dag bärs av Carl XVI Gustaf.

Bibelsällskapet har 90-konto och samlar in pengar till bibelarbetet nationellt och internationellt.

Under hösten 2021 går Svenska Bibelsällskapet, inklusive Bibeläventyret och Bibelbutiken, över till ett nytt register- och gåvosystem. Detta gör att inbetalningskort med OCR som skickats ut innan september inte längre går att automatiskt läsa in. Därmed registreras dessa som gåvor till Bibelsällskapets konto ”Där det bäst behövs”.

Om du vill att din gåva ska gå till det ändamål som talongen avser, kan du betala in till bankgiro 900-6263 och skriva det önskade ändamålet i meddelandefältet.
Just nu skickar vi inte ut några fakturor utan de kommer när systemet är på plats.
Vi ber om ursäkt för eventuella olägenheter.