Välkommen till Svenska Bibelsällskapet!

Här kan du hitta inspiration och bibelprojekt att stödja.

Vår målsättning är att göra Bibeln översatt, känd, spridd och använd – i Sverige och internationellt.

 

Dagens Bibelord