• Historik

  1815
  Svenska Bibelsällskapet grundas. Bibelsällskapets uppgift enligt § 3 i stadgarna: ”Dess enda föremål skall vara att låta trycka samt bland allmänheten utsprida den Heliga Skrift eller Bibeln efter den i vårt land allmänt antagna översättningen.” Första verksamhetsåret utdelas gratis 769 helbiblar och 1 326 Nya testamenten.

  1819
  Biträdande bibelsällskap har bildats i alla stift.

  18151821
  Totalt delas under denna tid ut 5 700 helbiblar, 13 164 Nya testamenten och 2 256 exemplar av Psaltaren.

  1820-talet
  Svenska Bibelsällskapet tar initiativ till att alla ungdomar ska få en bibel eller ett Nya testamente vid sin första nattvardsgång.

  1898
  Svenska Bibelsällskapet får tillstånd att lägga ett NT i alla andra och tredje klassens väntsalar på landets samtliga järnvägsstationer.

  1906
  Svenska Bibelsällskapet tar initiativ till utgivandet av biblar och bibeldelar med stor stil.

  1946
  De förenade bibelsällskapen (United Bible Societies, UBS) bildas vid en konferens i Elfinsward i södra England. Svenska Bibelsällskapet är med redan från början. Den första uppgiften blir att förse de länder som drabbats hårdast under andra världskriget med biblar. Sverige, som förhållit sig neutralt under kriget, får här en nyckelroll genom att Bo Runmark, som är frivilligarbetare i Svenska Bibelsällskapet, anförtros ansvaret för UBS’ stora insamling med syfte att möta behovet av biblar i Tyskland. 166 000 kronor samlas in, en mycket stor summa pengar på den tiden.

  1965
  Ebbe Arvidsson blir ”rektor för Bibelsällskapets pedagogiska verksamhet” och senare dess generalsekreterare.

  1980-talet
  På Bibelsällskapets initiativ och i samarbete med kyrkorna genomförs vetenskapliga analyser om Bibelns ställning i Sverige, samt den språkliga förståelsen av NT81.

  1985
  Arne Karlsson blir Svenska Bibelsällskapets generalsekreterare.

  1992
  Anders Alberius tillträder tjänsten som Bibelsällskapets generalsekreterare.

  1997
  Kansliet flyttar från Stockholm till Bangårdsgatan 4 A i Uppsala.

  2004
  Krister Andersson tillträder tjänsten som Bibelsällskapets generalsekreterare.

  2012
  Bibelsällskapets förlag startar med underavdelningen Bibelakademiförlaget.

  2014
  Anders Blåberg tillträder som generalsekreterare.

  2015
  Bibelsällskapet firar 200-årsjubileum och lanserar bibelläsarsatsningen ”Anta utmaningen” och släpper jubileumsboken Boken om oss alla med tretton olika författare. Dessutom publiceras När tiden var inne…, en provöversättning av Galaterbrevet och Lukasevangeliet 9–19.

  2016
  Bibelsällskapet ger ut På väg: En resa genom Bibeln för migranter, med anledning av att många människor söker sig till vårt land i dessa tider.

  2019
  Bibeln på nordsamiska, Biibbal 2019, ges ut i samverkan med bibelsällskapen i Norge och Finland.

Dagens Bibelord