Boka generalsekreteraren

”Akta er för allt slags habegär. Det är inte ägodelar som ger liv, inte ens om man har dem i överflöd” (Luk 12:15).* Så sa Jesus en gång, när han fick en fråga från en person som var inblandad i en arvstvist. Arvstvister och habegär förekommer även i dag. Hur kan Bibeln hjälpa oss att hitta rätt i våra liv?

En viktig del i min tjänst är att få möta människor. Det kan vara en person som inte läser Bibeln alls eller någon som varit bibelanvändare många år. Gärna vill jag finnas med i sammanhang som är ekumeniska, där kristna från olika traditioner läser Bibeln tillsammans. Lika gärna vill jag träffa människor som tycker att Bibeln är en intressant bok eller fascineras av den för att den har och har haft stor påverkan på vårt samhälle. Kort sagt: jag vill veta mer om varför Bibeln är viktig för människor. Eller varför den inte är det.

Ta gärna kontakt med mig om ni vill att jag ska komma på besök! Det kan gälla en konferens, en stiftsdag, en ekumenisk samling eller en kultursammankomst på ortens bibliotek.

Exempel på innehåll:
• Att läsa Bibeln i vår tid
• Får Bibeln läsas hur som helst?
• Bibeln ur ett södra Afrikaperspektiv

Om jag inte kan delta själv har jag medarbetare på kansliet, som har mångårig erfarenhet och stora kunskaper. De kommer också gärna ut på besök.

Vi hörs!

Anders Göranzon
Generalsekreterare för Svenska Bibelsällskapet

anders.goranzon@bibeln.se

Tfn 018-18 63 33
Mobil 079-585 99 05

* Ur När tiden var inne. Provöversättning av Lukasevangeliet 9-19, Bibelsällskapets förlag. 2015.