Stora och lilla bibelutställningen

Tusen och en Bibel – Bibeln under 2000 år

Bibelsällskapet äger en fantastisk bibelutställning som står till församlingarnas förfogande

Bakgrund

Under många år samlade Axel Jansson, pastor och riksevangelist inom Svenska Missionskyrkan, biblar av alla de slag. De blev sedan till en utställning som Axel reste runt med efter sin pensionering. Alla hans biblar skänktes så småningom till Svenska Missionskyrkan som gett dem vidare till Bibelsällskapet.

Förnyad och användbar

Utställningen är renoverad och förnyad. Den kan därmed på nytt användas i församlingarnas arbete för att göra Bibeln känd för skolelever, allmänhet, kyrkfolk, etc. Det görs med fördel ekumeniskt, gärna i samverkan med biblioteket på orten. Information om hur man handhar utställningen medföljer, liksom en skriftlig ”Utställningsguide”. Det finns också intalad guidning på mp3-spelare.

Innehåll och storlek

Utställningen innehåller 450 föremål och speglar Bibelns historia under 2000 år. Där finns en staty av en skrivare, en oljelampa, ett papyrusark, små kopior av Dödahavsrullarna, faksimilsidor av Silverbibeln och Gutenbergs berömda bibel från 1455.

Därefter visas den svenska bibelns historia: Gustav Vasas bibel 1541 i ett slitet original. Gustav II Adolfs bibel, Karl XII:s bibel i olika utföranden, o.s.v. till vår egen tid och Bibeln 2000, samt ett antal biblar från de senaste åren, bl.a. Mangabibeln. Till detta kommer drygt 50 biblar för barn, utgivna under nära 150 år, samt ca 150 biblar på andra språk.

Utställningen är nedpackad i 19 lådor (banankartongstorlek). Det är möjligt att avstå några lådor, men mindre än 13 lådor kan inte utställningen bli. Det finns även en liten bibelutställning som ryms i en enda låda.

Mer information – Hur lånar man den?

Pastor Robert Bådagård, Karlskoga, kan svara på de flesta frågor kring utställningen. Man når honom på tfn 0702-88 11 81 och e-post robert@badagard.se. För bokning kontakta Bibelsällskapet via anders.goranzon@bibeln.se.

Det kostar 500 kr att låna utställningen. Till detta kommer transporterna som man får ordna själv. Kanske församlingarna i närområdet kan låna den veckorna efter varandra och därmed dela på transportkostnaderna

Guidning

Robert Bådagård står till förfogande som föreläsare för elever, på församlingsaftnar och vid gudstjänster om man vill. Det sker i samverkan med Bibelsällskapet. Kontakta Bibelsällskapet (anders.goranzon@bibeln.se) för kostnadsförslag.

Lilla bibelutställningen

Utöver den stora utställningen kan Bibelsällskapet erbjuda en liten utställning som ryms i en låda. Här finns ett urval av båda gamla och nyare biblar som passar bra för ungdomsgrupper, skolgrupper eller en mindre utställning i kyrkan. Utställningen innehåller förklarande listor med uppgifter som underlättar visningen. Utställningen beställs via Anders Göranzon på Bibelsällskapet och uthyres för 150 kr/ vecka. Beställaren svarar själv för frakten (bussgods).

Digital bibelutställning

Här kan du bläddra i den digitala bibelutställningen Boken om oss alla