Bibelsällskapets förlag

Svenska Bibelsällskapet arbetar för att Bibeln ska vara tillgänglig, känd och använd. Det bildades redan 1815, men först 2011 startade Bibelsällskapets förlag med underavdelningen Bibelakademiförlaget. För många bibelsällskap i världen är förlagsverksamhet en given del av organisationen och de publicerar sina egna bibelöversättningar. Svenska Bibelsällskapet har hittills varit beroende av andra förlag, så även med utgivningen av Bibel 2000.

Bibelsällskapets förlag ger i första hand ut biblar och litteratur/ljudböcker med återgivning av bibeltext. Bland annat har Nya testamentet getts ut som ljudbok på CD. Likaså har provöversättningen När tiden var inne … (2015) och pilotöversättningen Här börjar evangeliet (2021) utgivits på Bibelsällskapets förlag.

Vinjetten och varumärket Bibelakademiförlaget har ett delvis annat grundkoncept. Utgångspunkten är den professionella bibelvetenskapen. Akademin har intresse av att producera handböcker, läromedel och populärvetenskap på svenska. De två viktigaste kriterierna är kvalitet och anknytning till Bibeln. Exempel på böcker som getts ut är 2000 år med Paulus (2013), Sångernas Sång – En mästares dikt om kärleken (2016), Dödahavsrullarna – i svensk översättning (2017).

Dessa titlar och mycket annat finns tillgängligt i Bibelsällskapets egen butik, Bibelbutiken.

För nedladdning

Av Tryggve Mettinger (1940-2023) har Bibelsällskapet fått möjlighet att tillhandahålla boken “Namnet och närvaron. Gudsnamn och gudsbild i böckernas bok.” Örebro: Libris. 1987. Boken är en genomgång och förklaring till alla viktigare gudsnamn i Gamla Testamentet. Ladda ner hela boken här.