• Bibelsällskapets förlag

    Svenska Bibelsällskapet arbetar för att Bibeln ska vara tillgänglig, känd och använd. Det bildades redan 1815 men, men först 2012 startade Bibelsällskapets förlag med underavdelningen Bibelakademiförlaget. Bibelsällskapets styrelse fattade något av ett historiskt beslut när de den 21 september 2011 bestämde sig för förlagssatsningen. För många andra bibelsällskap i världen är förlagsverksamhet en given del av organisationen och de publicerar sina egna bibelöversättningar. Svenska Bibelsällskapet å sin sida har varit beroende av andra förlag för utgivningen av Bibel 2000 och annat.

    Bibelsällskapets förlag ger i första hand ut biblar och litteratur/ljudböcker med återgivning av bibeltext. Bland annat har Nya testamentet getts ut som ljudbok på CD. Bibelakademiförlaget har ett delvis annat grundkoncept. Utgångspunkten är den professionella bibelvetenskapen. Akademin har intresse av att producera handböcker, läromedel och populärvetenskap på svenska. De två viktigaste kriterierna är kvalitet och anknytning till Bibeln.

    Drygt 30 exegeter med koppling till universitet och högskolor bildar Akademi för Bibelvetenskap. Den ekumeniska bredden är stor. Flera av akademiledamöterna är involverade i översättningen av De apostoliska fäderna och kommer att ges ut under Bibelakademiförlagets vinjett. Senare kommer flera av exegeterna att arbeta vidare med översättningen av Nya testamentet.

    Bibelakademiförlagets första böcker är Det står skrivet, en kommentar till evangeliebokens GT-texter av docent Gunnel André (Uppsala) och Den bibliska berättelsen, skriven av professor Bo Johnson (Lund). Den första djupdyker i Gamla testamentets gestalter och händelser utifrån kyrkoårets texter, den andra följer Bibelns röda tråd. Ytterligare produktioner är boken I begynnelsen av Tryggve Mättinger och 2 000 år med Paulus. Sångernas Sång om Höga visan och en översättning av Dödahavsrullarna är också utgivna bland annat.

    Välkommen att handla ovan nämnda produkter och ännu fler titlar i Bibelbutiken!

Dagens Bibelord