Bibelsällskapets förlag

Svenska Bibelsällskapet arbetar för att Bibeln ska vara tillgänglig, känd och använd. Det bildades redan 1815, men först 2011 startade Bibelsällskapets förlag med underavdelningen Bibelakademiförlaget. För många bibelsällskap i världen är förlagsverksamhet en given del av organisationen och de publicerar sina egna bibelöversättningar. Svenska Bibelsällskapet har hittills varit beroende av andra förlag, så även med utgivningen av Bibel 2000.

Bibelsällskapets förlag ger i första hand ut biblar och litteratur/ljudböcker med återgivning av bibeltext. Bland annat har Nya testamentet getts ut som ljudbok på CD. Likaså har provöversättningen När tiden var inne … (2015) och pilotöversättningen Här börjar evangeliet (2021) utgivits på Bibelsällskapets förlag.

Vinjetten och varumärket Bibelakademiförlaget har ett delvis annat grundkoncept. Utgångspunkten är den professionella bibelvetenskapen. Akademin har intresse av att producera handböcker, läromedel och populärvetenskap på svenska. De två viktigaste kriterierna är kvalitet och anknytning till Bibeln. Exempel på böcker som getts ut är 2000 år med Paulus (2013), Sångernas Sång – En mästares dikt om kärleken (2016), Dödahavsrullarna – i svensk översättning (2017).

Dessa titlar och mycket annat finns tillgängligt i Bibelsällskapets egen butik, Bibelbutiken.

Just nu går Svenska Bibelsällskapet, inklusive Bibeläventyret och Bibelbutiken, över till ett nytt register- och gåvosystem. Detta gör bland annat att det kan dröja innan du får din faktura, även om du beställt och fått din vara från Bibelbutiken eller Bibeläventyret.

Dessutom gör systembytet att inbetalningskort med OCR som skickats ut innan september 2021 registreras som gåvor till Bibelsällskapets konto ”Där det bäst behövs”. Om du vill att din gåva ska gå till det ändamål som talongen avser kan du betala in till bankgiro 900-6263 och skriva det önskade ändamålet i meddelandefältet. Tack!

Vi ber om ursäkt för eventuella olägenheter.