Enligt bibelstatistik fanns hela Bibeln översatt till 704 språk i oktober 2020. Det innebär att över 5,7 miljarder människor i dag har tillgång till både Gamla och Nya testamentet på ett språk de förstår.  Antalet människor som kan läsa Nya testamentet på sitt eget språk är nu över 793 miljoner, och ytterligare 463 miljoner har delar av Bibeln översatta.

Men, fler än hälften av världens 7 359 språk, inklusive 244 teckenspråk, har ingen del av Bibeln översatt, inte ett enda kapitel. Det betyder att det finns 1,5 miljarder människor som fortfarande väntar på att få läsa Bibeln på sitt språk.

Bibelsällskapen och andra bibelorganisationer är fast beslutna att göra Bibeln tillgänglig på alla språk. För första gången i världshistorien är detta ett realistiskt mål inom nuvarande generation.

Utökat samarbete och engagerade givare har lett till ett aldrig tidigare skådat momentum inom bibelöversättning.

– I dag har bibelöversättare gemensamma verktyg, resurser och tillvägagångssätt, vilket innebär att bibelöversättningar kan ske effektivare än någonsin förr, säger Anders Göranzon.

United Bible Societies, som består av 149 bibelsällskap världen över, har bidragit till att bibelöversättningsprojekt efter bibelöversättningsprojekt kommit i mål.

Språk förändras
Språk förändras ständigt, därför behöver bibelsällskapen också satsa på att revidera äldre bibelöversättningar och utbilda nya översättare så att så många som möjligt kan få tillgång till Bibelns texter i dag.

Alexander Schweitzer, ansvarig för United Bible Societies bibelöversättningsenhet, kommenterar:

– Vi fullföljer vårt uppdrag att ge människor tillgång till Bibeln på deras hjärtespråk. Därför har vi medverkat till både nya översättningar och revideringar av Bibeln på ett stort antal språk. Detta är en otrolig förmån, men också en stor utmaning. Att arbeta digitalt är en del av vår strategi.

The Digital Library (DBL) där flera bibelorganisationer samlar sina översättningar är en del i satsningen. I det digitala biblioteket finns både texter och ljudinspelningar, och därifrån kan bibelleverantörer som YouVersion och Bible Search hämta innehåll till sina digitala plattformar så att bibelläsarna kan ta del av just sin översättning på mobilen eller datorn.

I Sverige arbetar Svenska Bibelsällskapet med bibelöversättning till syd- och lulesamiska samt meänkieli. Den nordsamiska helbibeln publicerades i augusti 2019. En lättläst utgåva av Nya testamentet på svenska har getts ut där Bibelsällskapet bidragit med bibelvetenskaplig expertis till LL-förlaget, en del av Myndigheten för tillgängliga medier.

Svenska Bibelsällskapet stödjer även flera internationella översättningsprojekt. Se gärna listan över aktuella projekt.

Allt pågående arbete med bibelöversättning är viktigt och det är med stolthet vi ber dig att vara med och stötta översättarteam och ensamma översättare som kämpar med att göra Guds ord tillgängligt för fler.

SHARE NOW