Röster från ett kontrakt

Följande är en utvärdering från en samling i Villands och Gärds kontrakt i Skåne.

Tack! Ni gav oss 40 präster, diakoner och pedagoger en fantastisk utbildningsdag i Åhus. Utvärderingen har varit oerhört positiv och nu har vi en stor förväntansfull grupp som anmält sig till den tredagarsutbildning, “Bibeläventyret”, som ni erbjöd er genomföra för oss på kontraktsplanet.

Bibeln, som vi alla tycker är viktig har blivit ännu mera fascinerande för oss. Krister Andersson, Din information om Bibelsällskapet och dess verksamhet  gav oss spännande internationella inblickar. Mikael Winninge förde oss in i det översättningsarbete som ständigt pågår, och gav oss nya fräscha inblickar och utblickar i aktuell bibelforskning.
Olof Brandt presenterade pedagogiskt elegant och medryckande “Bibeläventyret”, ett mycket genomtänkt och professionellt utarbetat material för att tända bibelintresse i skolklasser.
Kyrkoherdarna var eniga i  utvärderingen: ” En så innehållsrik, spännande och kreativ utbildningsdag har vi sällan haft.”

Det var både trevligt, utvecklande och värdefullt att få mera nära lära känna Biblsällskapet som vi vet finns, men inte haft annan kontakt med än genom brev, tidning och e-post. Nu känner vi att vi har en inspirerande samarbetspartner!

Ni måste ge fler kontrakt chansen at uppleva det vi fick! Jag, förretsen alla som varit med i Villands och Gärds kontrakt, berättar gärna mera om någon vill fråga.

Hälsningar
Erland Stiber
kontraktsprost