För församlingen

Har kan du finna tips för församlingens bibelarbete.

Ta med din bibel på fika!

Gör en egen enkel bibelutställning genom att kalla till kyrkkaffe där var och en som vill tar med sig en bibel hemifrån. Gammal eller ny, nedklottrad eller knappt använd spelar ingen roll. Kanske Bibeln finns i mobilen eller på en läsplatta?

Samla alla biblarna på ett eller flera bord så att de bildar en fin samling. Är ni bara några personer, låt alla som vill visa upp sin bibel och berätta något kort och personligt om den. Man kan till exempel dela en favoritvers, kanske med en kommentar om varför man tycker om just den versen. Är ni många – dra några biblar vars ägare får kommentera eller berätta! Gläds över Bibeln, sammanfatta enkelt och avsluta med bön innan alla hämtar tillbaka sin bibel.

Detta är också ett utmärkt tillfälle att göra en insamling till förmån för dem i världen som ännu inte kan läsa Bibeln på sitt språk. Kontakta Lotta Ring på Bibelsällskapet för projektinformation!

Teckningsprojekt

Ordna ett teckningsprojekt i skolan, eller kanske en tävling. Låt eleverna illustrera en händelse eller ett händelseförlopp.

Låt eleverna efter en introducerande berättelse eller några veckors studier illustrera en händelse eller ett händelseförlopp (till exempel Betlehem – flykten till Egypten – Nasaret) eller kanske vad olika personer tänkte och kände när de såg de vise männen. Teckningarna blir sedan underlag för samtal bland elever, föräldrar, i studie-och församlingsgrupper. Teckningarna kan också bli en utställning i bibliotek eller församlingshem.

Berätta bibelberättelser

Flera bibelberättelser är tacksamma inspirationskällor för författare. Anordna en litterär afton kring en berättelse och dela läsupplevelser med varandra.

Var har jag hittat samma story? Hur uppfattar du författarens tolkning? Använd t.ex. Josef i brunnen eller Jakobs brottning med Gud.

Fotoutställning

Ge fotoklubbens medlemmar eller församlingsmedlemmarna i uppdrag att bildmässigt tolka ett bibliskt tema eller en biblisk händelse.

Be tidningen publicera bilderna. Ställ ut dem i butikernas skyltfönster. Intervjua fotograferna och bifoga deras kommentarer. Låt en bibellärd kommentera och komplettera.

Konst i kyrkan

I de flesta kyrkor finns mycket som leder tanken till Bibeln. Anordna en visning eller en gudstjänst som låter tingen berätta.

Varför inte inbjuda ortens konstnärer – proffs eller amatörer – att tolka ett givet bibliskt tema eller hellre en serie som anknyter till söndagarnas teman under en period.? Låt sedan konstverket få en central plats i kyrkan aktuell söndag. Anknyt predikan till den bildmässiga bibeltolkningen. Låt konsten finnas kvar på annan plats i kyrkan så att hela serien finns efter ett antal veckor.

Kyrkbio

Många spelfilmer har bibliska berättelser som klangbotten. Ännu fler behandlar livsviktiga teman som också är bearbetade i Bibeln.

Se en film tillsammans – i Församlingshemmet eller på biografen – och samtala. Kanske två-tre personer ska inleda ett panelsamtal som sedan alla kan delta i. Tänk på vilka rättigheter som behövs för att visa bio.

Högläsning

Många texter ur Bibeln får ett nytt innehåll och ger aha-upplevelser när vi hör dem läsas.

Långa, sammanhängande avsnitt ur ett brev eller en berättelse från Gamla testamentet. Detta kräver mycket av den som läser högt.

Olika språk

Delar av Bibeln finns översatt till över 2000 språk! Varför inte läsa texter på andra språk. Bibelbutiken har biblar på mängder med olika språk.

Bibelkonferens

Gör en rejäl manifestation på orten i samarbete mellan församlingar, studieförbund, bibliotek och kulturförvaltning etc.

Anordna seminarier för olika målgrupper: lärare, förskolepersonal, kulturarbetare, församlingsanställda, bibelintresserad allmänhet. Fira gemensam gudstjänst med spännande bibeltema. Arrangera utställningar. Inbjud till en kulturkväll. Och håll en hög medieprofil!

Syföreningens konstskatt

Samla gamla bonader. Ta hjälp av syföreningen och lyft fram de bibeltexter och anknytningar som finns i bonaderna.

Kombinera den årliga auktionen eller julmarknaden med en utställning veckan innan. Det kan ingå både bonader som senare ska säljas och sådant som enbart finns till för beskådning.

Vittnesbörd

Inbjud till en kväll där alla, från kommunalrådet till ”tant Anna” får berätta om vad Bibeln betyder i deras liv.

Kanske kan “vittnesbörden” underlättas och bli Intressantare om besökarna uppmanas ta med gamla Biblar och bonader eller andra föremål att knyta till sina berättelser. Försäkra er om några som börjar berätta, men låt sedan vem som vill få ordet.