Bibeln på samiska

Svenska Bibelsällskapet har ett särskilt ansvar för att Bibeln ska översättas och vara tillgänglig på förekommande samiska varieteter i Sverige.

Nordsamiska

I samarbete med bibelsällskapen i Norge och Finland har en bibel på nordsamiska (innehållande hela Gamla och Nya testamentet) publicerats efter tre decenniers översättningsarbete. Lanseringen ägde rum den 25 augusti 2019 i hjärtat av Sápmi, i Kautokeino i Nordnorge. Ett särskilt mottagande av översättningen i Sverige gick av stapeln i Kiruna den 5 oktober, 2019. Den 6 februari 2020 överräcktes den högtidligen till H. M. Konungen i Jokkmokk (på samernas nationaldag). Översättningen går under namnet Biibbal 2019.

Läs Biibbal 2019

Köp samiska översättningar

Lulesamiska

Den första översättningen av Bibeln till lulesamiska utkom 1903. Exakt 100 år senare publicerades en ny lulesamisk översättning av Nya testamentet, Ådå testamennta (2003). Det första arbetet med gammaltestamentliga texter på lulesamiska genomfördes inför publiceringen av Julevsáme sálmmagirjje (2005). Denna lulesamiska psalmbok innehåller också evangelieboken med kyrkoårets texter, där läsningar ur Gamla testamentet ingår. Sedan oktober 2016 pågår ett projekt med ambitionen att översätta hela Gamla testamentet till lulesamiska. Det förväntas bli klart under andra halvan av 2020-talet. Detta projekt leds av Svenska Bibelsällskapet men sker i nära samarbete med Norska Bibelsällskapet.

Läs på Lulesamiska

Sydsamiska

I samarbete med Norska Bibelsällskapet bedriver Svenska Bibelsällskapet ett långsiktigt projekt med den uttalade ambitionen att stärka det allvarligt hotade sydsamiska språket. Mot slutet av 2018 utkom Åarjelsaemien bijpelteksth – delar av bibeln på sydsamiska. Denna bibelutgåva, som innehåller samtliga kyrkoårstexter i Bibeln (enligt såväl Norska kyrkans som Svenska kyrkans ordning), inklusive Markusevangeliet i sin helhet, utgör den mest omfattande textsamling som någonsin utgivits på sydsamiska. Denna bibel togs officiellt i bruk i Sverige den 10 februari 2019. Sedan dess pågår arbetet med en översättning av hela Nya testamentet som släpps i Östersund 2024.

Release i Östersund anmälan öppen

Läs på sydsamiska

Köp samiska översättningar