• Verksamhetsbeskrivning

  I Sverige arbetar vi bland annat med:

  • Bibeläventyret, som erbjuder bibelundervisning i skolorna, årskurs 4 och 5.
  • Försäljning av biblar och bibelmaterial i Bibelbutiken. Vi har biblar på nästan 100 språk.
  • Webbplatser där människor kan få information, handla, ställa frågor eller söka i bibeltexten.
  • Bibelläsningsplaner och bibelläsningssatsningen Anta utmaningen.
  • Översättningar till samiska.
  • Tidningen BIBEL.
  • Besök i församlingar och på konferenser.
  • Bibelservice till församlingar.

  Bibelsällskapet ansvarar för nästa officiella svenska bibelöversättning.

  Internationellt arbetar vi bland annat med:

  • Översättning – att ge tillgång till Guds ord på människors modersmål.
  • Produktion – att trycka biblar.
  • Distribution – att göra Bibeln tillgänglig för människor som bor svårtillgängligt eller inte har råd att köpa sin egen bibel. Omkring 600 miljoner biblar och bibeldelar sprids varje år genom UBS.
  • Humanitära insatser vid katastrofer där det lokala bibelsällskapet ingår i nätverk av organisationer som kan verka på plats.
  • Bibelbaserad traumabearbetning.
  • Alfabetisering  – hjälper människor så att de kan läsa Bibeln, och samtidigt få större påverkanskraft på sina liv genom sin läskunnighet.
  • Good Samaritan är ett program där man närmar sig frågor om hiv och aids med hjälp av Bibelns texter. Man arbetar med att förändra attityder till dem som drabbats utifrån bibelberättelsen om den barmhärtige samariern. I dessa projekt samarbetar Bibelsällskapet med Sida och Svenska Missionsrådet. www.ubs-goodsamaritan.org
 • etwt

  stst

Dagens Bibelord