• Verksamhetsbeskrivning

  I Sverige arbetar vi bland annat med:

  • Bibeläventyret, som erbjuder bibelundervisning i skolorna, årskurs 4 och 5.
  • Försäljning av biblar och bibelmaterial i Bibelbutiken. Vi har biblar på nästan 100 språk.
  • Webbplatser där människor kan få information, handla, ställa frågor eller söka i bibeltexten.
  • Bibelläsningsplaner och bibelläsningssatsningen Anta utmaningen.
  • Översättningar till samiska.
  • Tidningen BIBEL.
  • Besök i församlingar och på konferenser.
  • Bibelservice till församlingar.

  Bibelsällskapet ansvarar för nästa officiella svenska bibelöversättning.

  Internationellt arbetar vi bland annat med:

  • Översättning – att ge tillgång till Guds ord på människors modersmål.
  • Produktion – att trycka biblar.
  • Distribution – att göra Bibeln tillgänglig för människor som bor svårtillgängligt eller inte har råd att köpa sin egen bibel. Omkring 600 miljoner biblar och bibeldelar sprids varje år genom UBS.
  • Humanitära insatser vid katastrofer där det lokala bibelsällskapet ingår i nätverk av organisationer som kan verka på plats.
  • Bibelbaserad traumabearbetning.
  • Alfabetisering  – hjälper människor så att de kan läsa Bibeln, och samtidigt få större påverkanskraft på sina liv genom sin läskunnighet. I dessa projekt samarbetar Bibelsällskapet med Sida och Svenska Missionsrådet.
 • etwt

  stst

Dagens Bibelord