Verksamhetsbeskrivning

I Sverige arbetar vi bland annat med:

 • Bibeläventyret, som erbjuder bibelundervisning i skolorna, årskurs 4 och 5.
 • Försäljning av biblar och bibelmaterial i Bibelbutiken. Vi har biblar på nästan 100 språk.
 • Webbplatser där människor kan få information, handla, ställa frågor eller söka i bibeltexten.
 • Bibelläsningsplaner.
 • Översättningar till samiska.
 • Tidningen BIBEL.
 • Besök i församlingar och på konferenser.
 • Bibelservice till församlingar.

Bibelsällskapet ansvarar för framtida, svensk bibelöversättning.

Internationellt arbetar vi bland annat med:

 • Översättning – att ge tillgång till Guds ord på människors modersmål.
 • Produktion – att trycka biblar.
 • Distribution – att göra Bibeln tillgänglig för människor som bor svårtillgängligt eller inte har råd att köpa sin egen bibel. Omkring 600 miljoner biblar och bibeldelar sprids varje år genom UBS.
 • Humanitära insatser vid katastrofer där det lokala bibelsällskapet ingår i nätverk av organisationer som kan verka på plats.
 • Bibelbaserad traumabearbetning.
 • Alfabetisering  – hjälper människor så att de kan läsa Bibeln, och samtidigt få större påverkanskraft på sina liv genom sin läskunnighet. I dessa projekt samarbetar Bibelsällskapet med Sida och Svenska Missionsrådet.