Verksamhetsbeskrivning

I Sverige arbetar vi bland annat med:

 • Bibeläventyret, som erbjuder bibelundervisning i skolorna, årskurs 4 och 5.
 • Försäljning av biblar och bibelmaterial i Bibelbutiken. Vi har biblar på nästan 100 språk.
 • Webbplatser där människor kan få information, handla, ställa frågor eller söka i bibeltexten.
 • Bibelläsningsplaner.
 • Översättningar till samiska.
 • Tidningen BIBEL.
 • Besök i församlingar och på konferenser.
 • Bibelservice till församlingar.

Bibelsällskapet ansvarar för framtida, svensk bibelöversättning.

Internationellt arbetar vi bland annat med:

 • Översättning – att ge tillgång till Guds ord på människors modersmål.
 • Produktion – att trycka biblar.
 • Distribution – att göra Bibeln tillgänglig för människor som bor svårtillgängligt eller inte har råd att köpa sin egen bibel. Omkring 600 miljoner biblar och bibeldelar sprids varje år genom UBS.
 • Humanitära insatser vid katastrofer där det lokala bibelsällskapet ingår i nätverk av organisationer som kan verka på plats.
 • Bibelbaserad traumabearbetning.
 • Alfabetisering  – hjälper människor så att de kan läsa Bibeln, och samtidigt få större påverkanskraft på sina liv genom sin läskunnighet. I dessa projekt samarbetar Bibelsällskapet med Sida och Svenska Missionsrådet.

Under hösten 2021 går Svenska Bibelsällskapet, inklusive Bibeläventyret och Bibelbutiken, över till ett nytt register- och gåvosystem. Detta gör att inbetalningskort med OCR som skickats ut innan september inte längre går att automatiskt läsa in. Därmed registreras dessa som gåvor till Bibelsällskapets konto ”Där det bäst behövs”.

Om du vill att din gåva ska gå till det ändamål som talongen avser, kan du betala in till bankgiro 900-6263 och skriva det önskade ändamålet i meddelandefältet.
Just nu skickar vi inte ut några fakturor utan de kommer när systemet är på plats.
Vi ber om ursäkt för eventuella olägenheter.