Vi har samlat goda idéer

Här hittar du tips för både enskilda och grupper.

Goda idéer för ditt sammanhang

Nedan hittar du en rad goda tips som kan användas för att lyfta Bibeln, både för enskilda, grupper, församlingar eller i mötet med samhället. Har du egna idéer som du tycker ska finnas med på sidan så skicka ett mail så tittar vi på att dela så många får dela at bra vägar att dela och studera Bibeln.

 

För den enskilde

Här finner du en rad metoder som kan hjälpa dig att komma igång eller fördjupas i din bibelläsning.

För gruppen

Här kan du finna en tipslista för gruppens bibelstudium.

För församlingen

Här kan du finna tips för hela församlingens bibelarbete.

Bibelgudstjänst

Vill du ordna en gudstjänst kring bibelbruk? Här har du en bra grund.

Bibeltävlingar

Här kan du hämta ett par roliga bibeltävlingar.

Bibelutställningar

Bibelsällskapet förfogar över ett par bibelutställningar. Vill ni göra en utställning?