Bergspredikan i provöversättning

Bergspredikan i provöversättning

I det senaste textsläppet av texter från det pågående projektet med en nyöversättning av Nya testamentet kommer nu Bergspredikan. Tanken med att släppa provtexter är att få in respons innan översättningen blir färdigställd och på så sätt lyssna in hur...
Bergspredikan – viktig punkt i provöversättning (Pressinfo)

Bergspredikan – viktig punkt i provöversättning (Pressinfo)

Pressinformation från Svenska Bibelsällskapet 22 april 2024 Bibelsällskapets översättarteam som ska vara färdiga 2026 med en ny översättning av Nya testamentet på svenska har nu kommit till Bergspredikan. Där finns textavsnitt som ofta citeras och memoreras. De är så...
Nu finns hela Bibeln tillgänglig på 743 språk

Nu finns hela Bibeln tillgänglig på 743 språk

Nu finns, tack vare insatser från bibelsällskap inom United Bible Societies (UBS) och andra bibelorganisationer, hela Bibeln tillgänglig på 743 språk som talas av 5,96 miljarder människor. Det talas dock 7 396 språk i världen, och 3 710 språk har inte någon bibeltext...
Bibeläventyrets fortbildningsdag om engagemang

Bibeläventyrets fortbildningsdag om engagemang

25 apr kl 9-12 inbjuds du till en fortbildning om synen på församling, engagemang & uppdrag, från volontärskap till lärjungaskap. Talare är prästen Erik Ringheim. Det går att delta digitalt eller på plats i Stockholm. Alla är välkomna! Lär mer och anmäl dig via...
Nya provtexter publicerade för NT2026

Nya provtexter publicerade för NT2026

Projektet med att skapa en ny översättning av Nya testamentet till 2026 fortsätter och nu kan du provläsa ytterligare några texter. Provläs en av Nya testamentets mest lästa texter, en berättelse i historisk presens och en apokalyptisk text i en apokalyptisk tid. Läs...