Bibelsällskapet arrangerar återkommande resor till Bibelns länder, och denna gång styr vi kosan mot Israel!

Innehållet passar alla kultur- och bibelintresserade, men resan är även inriktad mot att fortbilda instruktörer inom Bibeläventyret, vilket ger ett spännande bibelfokus.

Välkommen med på en stimulerande resa till det heliga landet 17-24 november 2019 i Bibelsällskapets regi och omsorg!

Läs mer och anmäl dig här.

SHARE NOW