• Resor

  Bibelsällskapet arrangerar återkommande resor till Bibelns länder.

  Nu finns chansen att vidga sina vyer och lära sig nya intressanta saker som kan bidra till förståelsen av Bibelns texter. Innehållet är inriktat mot att fortbilda instruktörer inom Bibeläventyret, men det passar lika bra för alla bibelintresserade.

  Det heliga landet

  Den 10-17 september 2017 inbjuds du att åka med till Israel och Palestina för att få se platser och uppleva miljöer ur Bibelns värld. Känna dofter och trängs med folk på via Dolorosa och i Basarerna. Du kan få känna på stenarna där Jesus och andra historiska personer gått.

  Egen eftertanke och reflektion. Trots en intensiv resa stannar vi upp i andakt, mässa och bibelläsning. På saligprisningarnas berg ger vi oss ut i naturen med bara Bibeln. Historien genom årtusenden och nutiden med palestinakonflikten kommer att belysas mångsidigt. Under resan möter vi flera starka personligheter som ger saker att tänka på.

  Kostnad: 15 800 kr (14 300 kr för licensierade bibeläventyrsinstruktörer)

  Anmälningstiden för årets resa har gått ut men eventuellt kan platser finnas kvar, vid intresse av resan kontakta Urban Lennartsson, 073-656 60 85, urban.lennartsson@bibeln.se.

Dagens Bibelord