Bibelns genomslag i Kina är en fascinerande historia. Under kulturrevolutionen 1966–1976 var Bibeln förbjuden. I dag är Bibeln, inofficiellt, den mest efterfrågade boken. Den enorma bristen på biblar är akut bland Kinas 100 miljoner kristna. Enligt prognoser kan dessutom antalet kristna fördubblas under nästa årtionde. Vi måste trycka fler biblar! Vill du hjälpa till?
Utan ditt stöd klarar vi inte att möta bibelbehoven. Tryckpressarna på bibeltryckeriet i Nanjing står beredda, men det saknas pengar till bibelpapper. Papper till en Kinabibel kostar 10 kr.

I år har myndigheterna gett tillstånd till tryckning av tre miljoner biblar. Det är en miljon färre än förra året, så det gäller att passa på att fylla hela kvoten. Varje efterlängtad bibel som når sin läsare kan förändra liv.

Jag har just besökt det kontrastrika Kina och träffat våra kollegor på plats. Bibelspridning i Kina är ett krävande och känsligt uppdrag, men jag är så glad för deras kamp som gör att människor får en bibel i sin hand. Jag fick själv följa med ut på landsbygden och dela ut biblar. Vilken otrolig glädje varje bibel förde med sig!

Barnen som följer med sina anhöriga till kyrkan behöver också böcker. Söndagsskolorna växer hoppfullt, om än i det tysta.

I dag går det en pastor eller präst på 6 700 kristna. Därför måste kyrkorna luta sig tungt mot sina lekmän. Predikanten Ma Xin Ping i Henanprovinsen åker varje vecka i timmar på sin moped till fyra olika kyrkor. Hennes nya studiebibel är guld värd. Nu hittar hon lättare svar på alla kluriga frågor hon får. ”Den här bibeln är perfekt för mig! Tack!”

Ju fler som tar del av Bibeln, desto fler blir kristna. Bibelbristen är skriande, men mer än 90 miljoner kineser lever på mindre än sju kronor om dagen. Därför måste bibelpriset subventioneras. Lösningen är enkel. I samarbete med vår bibelpartner i Kina betalar vi papperet och tryckeriet i Nanjing gör jobbet. 78 distributionscentraler för sedan biblarna vidare till kyrkorna i landet.

Visst vore det härligt att vara en del av detta ”bibelunder”?

Anders Blåberg, generalsekreterare

Läs gärna mer om Kinaarbetet här!

Flicka i Henanprovinsen i Kina.

SHARE NOW