• Kinasatsningen

  Vi satsar långsiktigt på bibelspridning i Kina. Det innebär bland annat att bidra till bibelpapper till kinesiska biblar som trycks på bibeltryckeriet i Nanjing. Biblarna delas ut i städer och på landsbygden.

  Även studiebiblar till teologistudenter och bibelskrifter för ungdomar ingår i projektet. Vi kompletterar även tillgången på biblar med blindskrift (braille) och storstilsbiblar. Behoven är enorma.

  Swisha din gåva till 123 900 62 63.

  Du kan även ge en gåva via Bibelbutikens gåvoshop.

  Bibelpapper

  När det handlar om papperet till en kinesisk bibel kostar det cirka tio kronor. Det gör matematiken enkel. För hundra kronor kan man trycka tio biblar. Hur många biblar behövs? Miljontals! Det är svårt att säga hur många kristna som finns i Kina. Det finns både officiella kyrkor och församlingar och inofficiella husförsamlingar, men man törs säga 100 miljoner kristna. Den siffran växer stadigt.

  I Kina bor majoriteten kristna på landsbygden och de flesta har inte råd att köpa biblar. Runt 90 miljoner kineser lever på mindre än sju kronor om dagen. Det råder ett överväldigande behov av att få stöd till tryckpapper så att priset på biblar hålls nere. Om tryckpressarna kunde hållas igång skulle bibeltryckeriet i Nanjing ha kapacitet att trycka 75 biblar i minuten – upp till en miljon biblar i månaden!

  På Amity Printing Company trycks biblar både för Kina och för utlandet. Bidrar vi med pengar till bibelpapper hålls tryckpressarna i gång.

  Gå till källan

  Men det är inte bara tryckpapper som är viktigt. Biblar behövs också för att människor ska kunna gå till källan och läsa på egen hand. I och med den snabba tillväxten av kristna råder det risk att vanföreställningar och felaktigheter letar sig in i tolkningar och berättande. Det är viktigt att kunna läsa själv vad som står.

  Även översättningsarbete till minoritetsspråk pågår. Det talas flera språk och dialekter i Kina och stora folkgrupper i gränsområdena är utan biblar. Sex översättningsprojekt pågår just nu.

  Bibeln på blindskrift är en annan del i helheten, och naturligtvis satsningar på läs- och skrivkunnighet! 53 miljoner kineser över 15 år kan inte läsa eller skriva. 75,5 miljoner kineser lider av synhandikapp och cirka 450 000 personer om året blir blinda, många utan tillgång till mediekanaler. Biblar på braille/blindskrift är en annan gren av det United Bible Societies stöttar, likaså biblar med extra stor stil.

  Vi fortsätter vår omfattande satsning och räknar med att ta vårt ansvar för biblar till Kina även framöver.

  Kina i coronatider

  I samband med coronavirusets utbrott och spridning har livet förändrats drastiskt för hundratusentals kineser, särskilt i Hubeiprovinsen. Människorna behöver hämta styrka någonstans ifrån, och för de kristna är Bibeln kraftkällan, nu mer än någonsin. Över internet och sociala medier delar man andakter och uppmuntran.

  Det är svårt att veta hur utvecklingen ser ut framöver, men i skrivande stund ropar kyrkorna i regionen på hjälp och vänder sig i sin förtvivlan till våra bibelkollegor i China Partnership, som i sin tur ropar till oss. Vi antar utmaningen och lovar minst 50 000 kronor i nödhjälp till de drabbade kyrkornas arbete och personal, och tror och hoppas att du vill vara med och ge till både detta och till bibeltryckning.

  Då kyrkornas pastorer lever av församlingskollekter har mötesförbuden gjort att de förlorar sin försörjning, samtidigt som behovet av deras insatser i själavård och vägledning ökar dramatiskt. Människor är traumatiserade av stress, rädsla, sorg och virusspridningens konsekvenser. Till att börja med får nu 50 pastorer försörjningsstöd så att de får mat på bordet och orkar axla sina uppgifter. I samråd med de lokala kyrkorna uppdateras behovet av specifika insatser allt eftersom.

  Hela världen påverkas av corona-pandemin. Många pastorer, som nu har en ännu viktigare uppgift att stötta sina församlingar, har förlorat sina inkomster. Vi får i ett första steg bidra till att 50 pastorer får bidrag för att klara sig.

  Tidigare insamlingskampanjer

  De kristna kyrkorna i Kina växer, och en av förutsättningarna är att det finns tillgång på biblar. Genom de cirka 55 000 registrerade kristna församlingarna kan biblar dessutom säljas fritt numera, men fram till 1980 var det förbjudet att föra in biblar i landet.

  Även om världens bibelsällskap hjälps åt att samla in medel mättas inte behoven, så vi fortsätter oförtrutet. Varje bibel gör skillnad för var och en som får den i sin hand. Varje människa som vill läsa Bibeln måste få göra det. De senaste åren har vi kunnat bidra med cirka 30 000 till 40 000 biblar per år.

  Läs Kinaberättelsen om syster Entand och när hon fick sin nya bibel.

  Videofilmer

  Flera av våra vänner i andra bibelsällskap och United Bible Societies har gjort olika filmer som berättar mer om biblar till Kinas miljoner. Klicka gärna vidare och se!

  Den fantastiska historien om Bibeln i Kina. (På engelska)

  Bibeldistribution till landsbygden. (På engelska)

  Kanadensisk version av bibelupprop till Kina. (På engelska)

  Fler filmer finns sökbara på Youtube!

  Stöd projektet Biblar till Kina!

  Vill du ge en gåva, klicka på Paysonknappen nedanför bilderna!

  Du kan även swisha till 123 900 62 63.

  Du kan även ge en gåva via Bibelbutikens gåvoshop.

  Tio kronor räcker till en bibel!

  (Skulle vi fylla projektanslagen till Kina går eventuella överskjutande summor till andra likvärdiga internationella bibelprojekt.)

  Välkommen att kontakta Lotta Ring om du vill veta mer!

  Barnen i söndagsskolan har fått nya barnbiblar. Henanprovinsen, Kina.

  Stöd Bibelsällskapet via Payson


Dagens Bibelord